قابل توجه نویسندگان و پژوهشگران محترم

فصلنامه علمی  مجلس و راهبرد با هدف توسعه دانش مرتبط با سیاستگذاری و قانونگذاری و به منظور کمک به قوه مقننه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جهت غنا بخشی به قوانین موضوعه در کشور  بنیانگذاری شده است و تدوین مقالات و انتشار آنها در این فصلنامه با توجه به جهت گیری ها و ویژگی های زیر خواهد بود.

  1. مقالات باید در پاسخ به یک مشکل یا مساله عمومی جامعه، تدوین شوند.
  2. مقالات باید دارای مضامین و محتوی بین رشته ای باشند.
  3. مقالات باید در بردارنده تحلیل علمی از موضوع مورد تحقیق و ارائه راه حل هایی برای فائق آمدن بر مشکلات و کاهش آسیب ها و تهدیدهای ناشی از معضلات جامعه باشند.
  4. مقالات باید حاوی یافته های جدید علمی حاصل از طرح های پژوهشی، رساله های تحقیقاتی و سایر تولیدات پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای، تحلیلی و انتقادی همراه با ارائه نظریه یا روش جدید در راستای حل مسائل کشور با دو ویژگی اصالت و ابداع باشند.
  5. مقالات باید حاوی یافته‌های پژوهشی بدیع باشند و این یافته‌ها  به صراحت از دستاوردهای دیگران تفکیک شوند.
  6. مقالات باید از روش علمی مشخصی در تحقیق تبعیت کنند.
  7. مقالات باید در ارتباط با موضوع قانونگذاری، سیاستگذاری و تحلیل سیاست باشند.
  8. مقالات باید دارای پیشنهادات علمی- کاربردی در مسیر قانونگذاری باشند.
  9. مقالات باید از جامعیت علمی برخوردار باشند و کیفیت نگارش مقاله به ویژه در بخش مقدمه و نتیجه‌گیری می‌بایست چنان باشد که خواننده بتواند اهمیت و جایگاه پژوهش انجام شده و انگیزه مؤلفان برای پرداختن به موضوع مورد بحث را به وضوح درک کند.
  10. عنوان مقاله باید کوتاه، ولی گویا، جامع و مفهوم باشد.
شماره جاری: دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 5-333 

4. تحلیل فضایی الگوی بیکاری گروه‌های سنی در نواحی روستایی ایران

صفحه 81-112

حسنعلی فرجی سبکبار؛ سیروس حجت شمامی؛ بهمن طهماسی


5. اجرای مجازات قصاص در جرم اسیدپاشی

صفحه 113-132

سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی


8. شناسایی و بررسی منابع قدرت نرم آموزش عالی مبتنی‌بر نقشه جامع علمی کشور و ارائه الگو

صفحه 195-218

ابوالحسن ماهرویی؛ امیرحسین محمودی؛ اصغر افتخاری؛ مهدی محمودی


9. مطالعه تطبیقی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران و عراق

صفحه 219-246

حوراء عزیز کریم جواد؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ اعظم انصاری