اخبار و اعلانات

تبعیت از قوانین کمیته اخلاق در انتشار

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

مطالعه بیشتر

درباره چکیده مقالات

از آنجا که بعضی از نویسندگان محترم چکیده را با مطالبی که باید در مقدمه مقاله بیاید متداخل می آورند یاد آوری می شود که چکیده باید حداکثر در 300 کلمه و مشتمل بر موضوع و هدف مقاله باشد. ذکر مساله یا فرضیه تحقیق همراه با روش تحقیق در موضوع  از ویژگی های چکیده مقاله می باشد. در چکیده یافته های تحقیق هم مذکور می افتند. سردبیر

مطالعه بیشتر

ویژگی های مقالات قابل انتشار در فصلنامه علمی مجلس و راهبرد

فصلنامه علمی  مجلس و راهبرد با هدف توسعه دانش مرتبط با سیاستگذاری و قانونگذاری و به منظور کمک به قوه مقننه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جهت غنا بخشی به قوانین موضوعه در کشور  بنیانگذاری شده است و تدوین مقالات و انتشار آنها در این فصلنامه با توجه به جهت گیری ها و ویژگی های زیر خواهد بود. مقالات باید در پاسخ به یک مشکل یا مساله عمومی جامعه، تدوین شوند. مقالات باید دارای مضامین و محتوی بین رشته ای باشند. مقالات باید در بردارنده تحلیل علمی از موضوع مورد تحقیق و ارائه راه حل هایی برای فائق آمدن بر مشکلات و کاهش آسیب ها و تهدیدهای ناشی از معضلات ...

مطالعه بیشتر