اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3293
تعداد پذیرش 309
تعداد عدم پذیرش 2666

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 416
تعداد مشاهده مقاله 653222
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 486036
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 5 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 121 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
درصد پذیرش 9 %