اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3732
تعداد پذیرش 364
تعداد عدم پذیرش 3038

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 455
تعداد مشاهده مقاله 846417
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 728195
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 5 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 120 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 63 روز
درصد پذیرش 10 %