اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3573
تعداد پذیرش 322
تعداد عدم پذیرش 2890

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 430
تعداد مشاهده مقاله 827913
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 701159
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 5 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 121 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 64 روز
درصد پذیرش 9 %