اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3452
تعداد پذیرش 330
تعداد عدم پذیرش 2785

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 430
تعداد مشاهده مقاله 672913
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 512916
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 5 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 120 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 63 روز
درصد پذیرش 10 %