ویژگی های مقالات قابل انتشار در فصلنامه علمی مجلس و راهبرد

فصلنامه علمی  مجلس و راهبرد با هدف توسعه دانش مرتبط با سیاستگذاری و قانونگذاری و به منظور کمک به قوه مقننه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در جهت غنا بخشی به قوانین موضوعه در کشور  بنیانگذاری شده است و تدوین مقالات و انتشار آنها در این فصلنامه با توجه به جهت گیری ها و ویژگی های زیر خواهد بود.

  1. مقالات باید در پاسخ به یک مشکل یا مساله عمومی جامعه، تدوین شوند.
  2. مقالات باید دارای مضامین و محتوی بین رشته ای باشند.
  3. مقالات باید در بردارنده تحلیل علمی از موضوع مورد تحقیق و ارائه راه حل هایی برای فائق آمدن بر مشکلات و کاهش آسیب ها و تهدیدهای ناشی از معضلات جامعه باشند.
  4. مقالات باید حاوی یافته های جدید علمی حاصل از طرح های پژوهشی، رساله های تحقیقاتی و سایر تولیدات پژوهشی اعم از پژوهش های بنیادی، کاربردی، توسعه ای، تحلیلی و انتقادی همراه با ارائه نظریه یا روش جدید در راستای حل مسائل کشور با دو ویژگی اصالت و ابداع باشند.
  5. مقالات باید حاوی یافته‌های پژوهشی بدیع باشند و این یافته‌ها  به صراحت از دستاوردهای دیگران تفکیک شوند.
  6. مقالات باید از روش علمی مشخصی در تحقیق تبعیت کنند.
  7. مقالات باید در ارتباط با موضوع قانونگذاری، سیاستگذاری و تحلیل سیاست باشند.
  8. مقالات باید دارای پیشنهادات علمی- کاربردی در مسیر قانونگذاری باشند.
  9. مقالات باید از جامعیت علمی برخوردار باشند و کیفیت نگارش مقاله به ویژه در بخش مقدمه و نتیجه‌گیری می‌بایست چنان باشد که خواننده بتواند اهمیت و جایگاه پژوهش انجام شده و انگیزه مؤلفان برای پرداختن به موضوع مورد بحث را به وضوح درک کند.
  10. عنوان مقاله باید کوتاه، ولی گویا، جامع و مفهوم باشد.