الزامات نیل به اهداف سند چشم‌انداز صنعت پتروشیمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

هدف این مقاله بررسی تحقق اهداف سند چشم‌انداز در صنعت پتروشیمی است. ازاین‌رو، وضعیت بازار جهانی متانول، اتیلن، پلی‌اتیلن و پلی‌وینیل‌کلراید مورد تحلیل قرار گرفته است. براساس وضعیت بازار جهانی متانول، اتیلن، پلی‌اتیلن و پلی‌وینیل‌کلراید بیشتر محصولات بالادستی پتروشیمی با مازاد ظرفیت روبه‌رو هستند که این مسئله سبب کاهش قیمت محصولات و به‌تبع آن کاهش درآمد بخش پتروشیمی کشور خواهد شد. از طرفی رقبایی مانند عربستان، دستیابی به جایگاه اول در منطقه را از‌لحاظ ارزش و حجم محصولات تولیدی غیرممکن می‌کند. بنابراین هدف‌گذاری در صنعت پتروشیمی براساس محصولات بالادستی پرحجم و با ارزش افزوده کم، مناسب نیست، بلکه تنها راه دستیابی به اهداف صنعت پتروشیمی در افق چشم‌انداز توسعه صنایع پایین‌دستی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Implications for Achieving Goals of the Vision Document for Petrochemical Industry

نویسندگان [English]

  • Seyed Javad Jahromi 1
  • Ali Taherifard 2
چکیده [English]

This paper aims to examine the possibility of achieving goals outlined in the Vision Document for Petrochemical sector. In doing so, the price of methanol, etalon, polietilen and PVC in the world market is reviewed. The findings show that most of upstream petrochemical products in the world market will face with surplus production as well as overcapacity in materials such as etalon, polietilen and PVC,which may result in decline in price of petrochemical products, and as a result, revenues in petrochemical industry may decrease. On the other hand, the existence of rival producers such as Saudi Arabia may prevent Iran from achieving the first position in regional level in terms of value and volume of products. Thus, it is not appropriate and reasonable to determine the goal in petrochemical industry by focusing on high-volume and low-added-value upstream petrochemical products. So the only way to achieve goals outlined in the Vision Document is to develop downstream petrochemical industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World Market of Petrochemical Products
  • Downstream Petrochemical Industries
  • Upstream Petrochemical Industries
  • The Visions Document
1. انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران (1386)، مجموعه مطالعات راهبردی صنایع پتروشیمی.
2. جعفری و همکاران (1389). «چشم‌انداز صنعت پتروشیمی در ایران، منطقه و جهان»، مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی.
3. روزنامه کیهان (1389). مصاحبه مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ش 19725.
4. «صنعت پتروشیمی و نقش آن در صنایع پایین‌دستی کشور» (1377). پیام پتروشیمی.
5. گزارش روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (1388).
6. محتشمی‌پور، رضا و فاطمه میرجلیلی (1389). «ارائه راهکار برای کاهش موانع صادرات محصولات پایین‌دستی پتروشیمی»، فصلنامه مجلس و پژوهش، ش 63.
7. مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه کمیته تلفیق برنامه چهارم، سند چشم‌انداز صنعت پتروشیمی.
8. واحد مطالعات و تحقیقات سرمایه‌گذاری مؤسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری (1387). تجزیه‌و‌تحلیل صنایع پتروشیمی ایران.
9. وزارت صنعت، معدن و تجارت (1389). چشم‌انداز صنعت پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه، معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری.
10. Sri, World Petrochemicals, CEH Reports ethyelen (2009).
11. Sri, World Petrochemicals, CEH Reports methanol (2009).
12. Sri, World Petrochemicals, CEH Reports PVC (2009).
13. Sri, World Petrochemicals, CEH Reports poly ethylen (2009).
14. www.icispricing.com.
15. Prob Economics, Inc (2006).
16. ICIS Chemical Business (2009).
17. Prob Economics, Inc (2005).
18. Profitable Hi-Teck Plastic Industries (2000).
19. Platts Polymerscan, Vol. 33, Issue 12 (2010).
20. Samba Report Series (2009).