رقابت لابی‌ها در کنگره آمریکا و تحریم جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

2 عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحریم به ویژگی بارز رفتار ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران مبدل شده است. افزایش حساسیت مسئله هسته‌ای هم بر شدت این تحریم‌ها افزوده و کنگره آمریکا به یکی از مراجع اصلی تشدید تحریم‌ها مبدل گردیده است. با‌این‌حال، تحریم تنها یکی از سه اَشکال عمده رفتار با ایران در کنار سایر روش‌ها از جمله اقدام نظامی و عدم تحریم است که هر‌کدام حامیان خاص خود را دارند. حامیان این دو دیدگاه سعی می‌کنند با لابی‌‌گری (مستقیم و غیرمستقیم) به اهداف مورد نظر خود دست یابند. با‌این‌حال، ‌شرایط کنونی به‌نحوی است که لابی حامی تحریم از آن بهره می‌برد.
در این مقاله با استفاده از تئوری بستر قانونی ویکتور (که به اعتقاد وی تعیین‌کننده روش لابی‌گری است) چرایی و چگونگی پیشبرد نظر حامیان تحریم در کنگره آمریکا بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competition among the Lobbies in the US Congress and Sanctions on the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Bogheiry 1
  • Naser Jamalzadeh 2
چکیده [English]

After the victory of Islamic Revolution, imposing sanctions has characterized American behavior towards on the Islamic Republic of Iran. The increasing sensitivity towards the nuclear program has intensified sanctions and the US Congress has been become one of the most famous sources of intensified sanctions.
 However, sanction is just one of three major types of American behavior towards Iran. The military action and removal of sections are other types for which some have argued. Supporters of the latter two types have tried to achieve their goals (either through direct or indirect) lobbying. However, current situation is in favor of those supporting the sanctions.
The article examines why and how to promote the idea of those supporting the sanctions in the US Congress in the light of Jenifer Nicoll Victor's theory of legislative context, which deals with the method of lobbying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lobby
  • Iran's Nuclear Program
  • Sanction
  • Legislative Context
  • Removal of Sanction
  • War
1. پوریزدان‌پرست، سید‌محمد هاشم (1390). «انقلاب اسلامی و بازخوانی ریشه‌های تنفر ملت ایران از آمریکا»، فصلنامه پانزده خرداد، دوره سوم، سال نهم، ش 30.
2. توحیدی، احمدرضا (1384). «آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقیNPT و وضعیت ایران»، به نقل از: http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/5211/5636/54857.
3. خوشرو، سعید (1390). «چالش‌های تحریم نفتی ایران و تبعات آن»، ماهنامه اقتصاد انرژی، ش 146.
4. رنجبر، احمد (1384). «نقش لابی‌گری در فرایند قانونگذاری و امکان قانونمند کردن آن»، فصلنامه مجلس و پژوهش، ش 50.
5. شریعتمداری، حسین (1384). «ایران عضو NPT نیست»، روزنامه کیهان، به نقل از پایگاه خبری آفتاب: http://www.aftabnews.ir/vdcb.fbwurhbw8iupr.html.
6. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1390). «واکاوی تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در قالب تحلیل گفتمانی: گفتمان حمایت از حقوق بشر، گفتمان مقابله با تکثیر تسلیحات کشتار جمعی، گفتمان مبارزه با تروریسم»، شماره مسلسل 10918.
7. موسوی، سیدمحمدعلی، الهام کدخدایی و فاطمه شفیعی سروستانی (1390). «مدل‌سازی روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا»، فصلنامه روابط خارجی، ش 10.
8. یادگارفر، محمود (1375). «نظام‌های بازرسی سلاح‌های کشتار جمعی»، مجله سیاست دفاعی، ش 25.
9. Alam, Aftab (2011), "Sanctioning Iran: Limits of Coercive Diplomacy", India Quarterly: A Journal of International Affairs, March; vol. 67, 1: pp. 37-52.
10. American Public Opposes Israel Striking Iran, March 13, 2012: http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brunitedstatescanadara/712.php?nid=andid=andpnt=712andlb=andgclid=CPGD0vfh0bMCFU3HtAod7DMASA
11. Attacking Iran, Feb 25th 2012: http://www.economist.com/node/ 21548228
12. Cigler, Allan J and Loomis, Burdett A. (1986). Interest Group Politics, Second Edition, USA: PQ Press.
13. Cingott, Natacha and de Clerck, Paul (2010). Lobbying in Brussels: How Much do the Top 50 Companies in the EU Spend?, EU: Friends of the Earth Europe.
14. DeKieffer, Donald E. (2007). the Citizen's Guide to Lobbying Congress (Rev and Updated Ed), Chicago: Chicago Review Press.
15. Esfahlani, Mohammad Sadeghi and Abdi, Jamal (2012). "Sanctions cripple Iran’s middle class, not the regime", Foreignpolicy.
16. Fayazmanesh, Sasan (2003). "The Politics of the U.S. Economic Sanctions Against Iran", Review of Radical Political Economics, September; Vol. 35, No. 3.
17. Hopkins, Bruce R. (2003). the Nonprofits' Guide to Internet Communications Law, New Jersey and Canada: John Wiley and Sons. Inc.
18. Knopf, Jeffrey (2012). Security Assurances and Nuclear Nonproliferation, Stanford, California: Stanford University Press.
19. Luneburg, William V. and M. Susman, Thomas (2005). The Lobbying Manual: A Complete Guide to Federal Law Governing Lawyers and Lobbyists, third edition, Chicago: ABA Publishing.
20. Moshirzadeh, Homeira (2007). "Discursive Foundations of Iran's Nuclear Policy", Security Dialogue, December; Vol. 38, 4.
21. Victor, Jennifer Nicoll (2007). "Strategic Lobbying: Demonstrating How Legislative Contex Affects Interest Groups’ Tactics", American Political Research, Vol. 35, No. 6.
22. http://hamshahrionline.ir/details/161514.
23. http://khabaronline.ir/detail/256871/politics/nuclear.
24. http://www.dw.de/a-16253434-1.
25. http://www.fara.gov/.
26. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901205000445.
27. http://www.icana.ir/newspage.aspx?Newsid=194211.
28. http://www.opensecrets.org/lobby/index.php.
29. http://www.tabnak.ir/fa/news/267876.
30. http://www.tabnak.ir/fa/news/284549.