سیاست بازنمایی در بازی‌های رایانه‌ای: تحلیل انتقادی گفتمان سیاسی استثناگرایی آمریکایی در بازی «فرمان و تسخیر: ژنرال‌ها»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج

چکیده

گفتمان‌های میدان سیاسی همواره میل به انتشار در میدان‌های گفتمانی دیگر دارند. یکی از مهم‌ترین محصولات میدان فرهنگ در جهان رسانه‌ای کنونی که گفتمان‌های سیاسی از طریق آن منتشر می‌شود بازی‌های رایانه‌ای است. مسئله این مقاله سیاست بازنمایی بازی‌های رایانه‌ای و نسبت بینامتنی آن با گفتمان میدان سیاسی است. در این مقاله با شیوه نمونه‌گیری غیرتصادفی هدفمند، گفتمان بازی «فرمان و تسخیر: ژنرال‌ها» و نسبت آن با گفتمان سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بررسی می‌شود که پرسش اصلی مقاله است. ازاین‌رو با استفاده از روش تحلیل گفتمان نورمن فرکلاف، این بازی رایانه‌ای در سه سطح توصیف، تفسیر و تبیین بررسی و تحلیل می‌شود که نشان می‌دهد در چارچوب نظم گفتمانی مسلط رسانه‌های غربی نسبت به اسلام و خاورمیانه یعنی گفتمان «اسلام‌هراسی»، اسلام را به‌عنوان «دیگری» به تصویر می‌کشد. گفتمان مزبور نیز در کنش اجتماعی گسترده‌تری قرار دارد که با مضامین موجود در منطق شرق‌شناسی جدید، برخورد تمدنی و به‌ویژه استثناگرایی آمریکایی سازگار است و با قدرت نرم زبان محصولات فرهنگی بازتولید و منتشر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Politics of Representation in Computer Games: Critical analysis of American Exceptionalism in the Game of “Command & Conquer: Generals”

نویسندگان [English]

 • Hamdallah Akvani 1
 • Hossein Fakhraei 2
1 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Yasouj University
2 Master of Political Science, Faculty of Humanities, Yasouj University
چکیده [English]

Political discourse usually tends to diffuse itself in other discursive fields. Computer games are one of the most considerable products of cultural area in which the political discourse can be reproduced through them. This article is concerned with the representation politics of computer games as well as its inter-textual relevance to the discourse of political domains. The study examines the political discourse of " Command & Conquer: Generals " game as well as its relationship with the US political discourse through using a non-probability (purposive) sampling. The main question addressed is what can be the relationship between the game discourse and US foreign politics. Thus, this computer game is analyzed at three levels of description, interpretation, and explanation through Fairclough’s analysis discourse which suggests that within the framework of dominant discursive order of Western media on “Islam”, and “Middle East” i.e. “Islamophobia”, unfortunately “false and other” image of Islam is portrayed. Also, the discourse is categorized as a broader social action which is consistent with themes of new orientalism logic, the clash of civilization and in particular, American Exceptionalism as well as is reproduced through the language of (the US) soft power of cultural products.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Field
 • Exceptionalism
 • US
 • Command & Conquer: Generals
 • Critical Discourse Analysis
 1. منابع و مآخذ

  1. احمدرش، رشید، حسین دانش‌‌مهر و احمد غلامی (1392). «بازنمایی خاورمیانه در بازی‌‌های رایانه‌‌ای (مطالعه موردی بازی ندای وظیفه 4)»، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال نهم، ش 33.
  2. اکوانی، سید‌حمداله (1390). «اسلام‌هراسی، بنیان‌های گفتمانی و مبانی استراتژیک آن»، اطلاعات حکمت و معرفت، سال ششم، ش 10.
  3. انواری، محمدرضا (1393). «بازی‌‌های رایانه‌‌ای رسانه‌‌ای خاموش برای اهداف سیاسی آمریکا»، دین و رسانه، سال دوازدهم، ش 7.
  4. برزگر، ابراهیم و محسن لعل علیزاده (1390). «جنگ نرم، بازی‌‌های رایانه‌‌ای اسلام‌‌ستیز و پدافند غیرعامل»، مطالعات قدرت نرم، سال اول، ش 1.
  5. تورنهیل، جان (1388). «مارکسیست فروتن: ژیژک متفکری که همزمان از فلسفه، فیلم، غذا، روانکاوی و مارکسیسم می‌‌گوید»، ترجمه فاطمه بنویدی، خردنامه همشهری، ش 30 و 31.
  6. جلال‌‌زاده، بهاره و بهزاد دوران (1388). «رمزگشایی از بازی‌‌های رایانه‌‌ای: مطالعه موردی بازی رایانه‌‌ای «عملیات ویژه 85»»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، ش 7.
  7. حسین‌‌زاده، علی‌‌حسین، عبدالرضا نواح و فریدون نجفی شبانکاره (1394). «بازنمایی چهره اسلام و مسلمانان در بازی‌‌های رایانه‌‌ای»، فصلنامه مطالعات افکار عمومی، سال چهارم، ش 16.
  8. خانیکی، هادی و محیا برکت (1394). «بازنمایی ایدئولوژی‌‌های فرهنگی در بازی‌‌های رایانه‌‌ای»، فصلنامه مطالعات رسانه‌‌های نوین، سال اول، ش 4.
  9. رجبعلی‌‌پور، حسین (1391). «بازنمایی تروریسم در نسل سوم بازی‌های رایانه‌ای»، به نشانی: https://gerdab.ir/fa/news/11161
  10. سردار، ضیا‌الدین (1387). شرق‌‌شناسی، ترجمه محمدعلی قاسمی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
  11. سردارنیا، خلیل‌اله (1390). «بررسی و نقد دو پارادایم رقیب در تبیین اسلام‌گرایی در خاورمیانه (از دهه 1970 به بعد، مطالعات خاورمیانه، سال هجدهم، ش 4.
  12. سروی زرگر، محمد (1387). «بازنمایی ایران در سینمای هالیوود»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده صدا و سیما.
  13. قوام، سید‌عبدالعلی و بشیر اسماعیلی (1393). «سیاست خارجی، هالیوود و جریان بازنمایی خاورمیانه پس از یازده سپتامبر»، فصلنامه علوم سیاسی، دوره دهم، ش 29.
  14. کوثری، مسعود و مقداد مهرابی (1390). «پسااستعمارگری در بازی‌‌های دیجیتال: شالوده‌‌شکنی (سوء) بازنمایی مسلمانان»، مجموعه مقالات دومین همایش دین و رسانه، قم، مرکز پژوهش‌‌های اسلامی صدا و سیما.
  15. مهدی‌‌زاده، سیدمحمد (1391). نظریههای رسانه، اندیشه‌‌های رایج و دیدگاه‌‌های انتقادی، تهران، انتشارات همشهری.
  16. هرسیج، حسین و فرهاد بدیعی (1397). «تجزیه و تحلیل نقش بازی‌‌های رایانه‌‌ای در ارتقای قدرت نرم آمریکا»، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‌‌المللی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا)، ش 35.
   1. Adams, Dan (2003). "Command and Conquer Generals", https://www.ign.com/articles/2003/02/07
   2. Becker, David (2005). "Banned in Beijing: China Cracks Down on Games", Cnet.com
   3. Chandler, Daniel (2007). Semiotics: The Basics, London, Routledge.
   4. El Falaky, Samir(2017). "Representation of Arabs in Video Games: A Critical Discourse Analysis", 4th International Conference on Education and Social Sciences, 6-8 February - Istanbul, Turkey.
   5. Fairclough, Norman (1989). Language and Power, London, Longman.
   6. ــــــ (1992). Discourse and Social Change, Cambridge, Polity Press.
   7. Game Critics Awards (2002). http://www.gamecriticsawards.com/2002winners.html
   8. Gee, James p. (2003). What Games Have to Teach Us about Learning and Literacy?, New York, Palgrave Macmillan.
   9. Holsti, K. J. (2011). "Exceptionalism in American Foreign Policy: Is it Exceptional?", European Journal of International Relations 17(3).
   10. Huntington, Samuel P. (1993). The Clash of Civilizations?, Foreign Affairs; ABI/INFORM Global pg. 22.
   11. ــــــ (1999). "The Lonely Superpower", Foreign Affairs, 78(2).
   12. Jay, M. (1984). Adorno, London, Harvard University Press.
   13. Jorgensen, Marianne and J. Louise Phillips (2002). Discourse Analysis as Theory and Method, SAGE.
   14. Laboni, F. B. (2014). "Representation of Islam in Western Media and Literature", DIU Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2.
   15. Leonard, David (2004). "Unsettling the Military Entertainment Complex: Video Games and a Pedagogy of Peace", In Studies in Media and Information Literacy Education, Vol. 4, No. 4.
   16. Levy, S. Mc Evoy (2001). American Exceptionalism and US Foreign Policy: Public Diplomacy at the End of the Cold War, London, Palgrave.
   17. McCartney, P. T. (2004). "American Nationalism and U.S. Foreign Policy from September 11 to theIraq War", Political Science Quarterly 119.
   18. Nohr, Rolf F. (2010). "Strategy Computer Games and Discourses of Geopolitical Order", Journal for Computer Game Culture, 4 (2).
   19. Rauch, Peter E. (2007). Playing with Good and Evil: Videogames and Moral Philosophy, Comparative Media Studies, Florida Atlantic University.
   20. ــــــ (2007). Playing with Good and Evil: Videogames and Moral Philosophy, Comparative Media Studies, Florida Atlantic University.
   21. Reichmuth, P. and S. Werning (2006). "Pixel Pashas, Digital Djinns", ISIM Review 18.
   22. Robinson, Nick (2015)."Have You Won the War on Terror? Military Videogames and the State of American Exceptionalism",Journal of International Studies, Vol. 43(2).
   23. Said, E. W. (1979). Orientalism, New York, Vintage Books.
   24. ــــــ (1997). Covering Islam: How The Media and The Experts Determine How We See The Rest of The World, New York, Pantheon Books.
   25. Sardar, Ziauddin and M. Wyn Davies (2003). Why do People Hate America?, New York, Disinformation.
   26. Saussure, Ferdinand de (1983). Course in General Linguistics (Trans. Roy Harris), London, Duckworth.
   27. Schnittberichte.com (January 28, 2007)."Command & Conquer: Generäle",https://www.schnittberichte.com/schnittbericht.php?ID=3688
   28. Schulzke, Marcus (2017). "Military Videogames and the Future of Ideological Warfare", The British Journal of Politics and International Relations, Vol. 19(3).
   29. Sisler, Vit (2008). "Digital Arabs: Representation in Video Games", European Journal of Cultural Studies, Vol. 11(2).
   30. Szpunar, P. M. (2013). "The Horror at Fort Hood: Disseminating American Exceptionalism", Media, Culture and Society 35, No. 2.
   31. Tocqueville, Alexis de (2002). Democracy in America, University of Chicago Press.
   32. Zhang, Q. and K. Li (2017). "On Studies of the Representation of Islam and the Muslims in West Mediaand Factors Behind Misrepresentation", Journal of Education and Culture Studies, Vol. 1, No. 1.