الزامات خودروساز شدن در عرصه جهانی؛ نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دکترای مدیریت تولید و عملیات، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران

3 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

نقش و جایگاه صنعت خودرو در اقتصاد کشورها موجب شده بعضی از کشورها به این صنعت روی آورند و با سرمایه‌گذاری جدی در این بخش، به جایگاهی دست یابند که به‌عنوان خودروساز جهانی نقش مهمی در تولید، اشتغال و ثروت داشته باشند. بررسی مسیری که این کشورها پیموده‌اند؛ می‌تواند برای کشورهایی که در این مسیر قرار گرفته اما نتوانسته‌اند به جایگاه مناسبی دست یابند راهگشا باشد. این مقاله با مروری به تاریخچه شکل‌گیری، روند تکامل و تحولات رخ داده در صنعت خودروی جهان و زنجیره ارزش این صنعت، سهم هر یک از فعالیت‌ها در زنجیره ارزش خودرو و تغییرات به‌وجود آمده در آن را بررسی و مسیر خودروساز شدن مشخص شده است. همچنین با انجام مطالعه تطبیقی و استفاده از نمودار استخوان‌ماهی، ضمن رویدادنگاری فعالیت‌ها‌، مسیر پیموده شده و سیاست‌های اتخاذ شده توسط کشورهای منتخب تبیین می‌شود. با انتخاب روش گلوله‌برفی و انجام مصاحبه و همچنین جمع‌آوری گفتگوها، مصاحبه‌ها و اظهار‌‌نظرهای مختلف انجام شده در‌باره صنعت خودروی ایران و جهان، نظرهای سی نفر از کارشناسان، صاحب‌نظران و مدیران فعال در عرصه صنعت خودرو اخذ و با تحلیل محتوای آنها با استفاده از نرم‌افزار Maxqda، مسیر‌ی که کشورمان برای خودروساز شدن انتخاب و پیموده است تبیین و با الزامات خودروساز شدن، تطبیق داده و نتیجه‌گیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Requirements for being automaker ; Looking at the situation of the automobile industry in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Ma'adi Roudsari 1
  • Seyed Habibollah Tabatabeian 2
  • reza radfar 3
1 MRC /Director General
2 Associate Professor, faculty of accounting and management, Allameh Tabatabaei University
3 u
چکیده [English]

The role and position of the automotive industry in the economies of the countries, especially in their industrial sector, has led a number of countries to develop this industry and massively invest in it and while being recognized as a world-class automaker, reach the place that automotive industry would play a great part in the production, Employment and wealth creation of their economy. The examination of the path these countries have gone through can be useful for the countries that are on the same road but have not been able to achieve an appropriate place. In this article, with an overview of the history of the formation, evolution and developments of the world's automotive industry, the share of each activity in the car's value chain and the changes that have been made therein have been determined and the route of automation has been identified. Then, by conducting comparative study and using fish bone diagram, while taking notes of occurred activities and events, the path and the adopted policies of the selected countries have been explained. By choosing the snowball method and conducting interviews and also collecting debates, interviews and various comments on the car industry in Iran and of the world, the review of 30 experts and former directors on the field of automotive industry were received and by analyzing their content via Maxqda app, the path that our country has chosen and has traced to become an automaker has been presented and adjusted to the requirements of being an automaker and a conclusion has been reached.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Automotive Industry"
  • "Automotive"
  • "Value Chain"
  • "Comparative Study"
1. انجمن خودروسازان ایران، http://ivma.ir.
2. انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، http://iapma.ir.
3. امور مطالعات و برنامه‌ریزی استراتژیک (1392). «بررسی سیر تحول صنعت خودرو در جهان»، شرکت ساپکو.
4. پایگاه اطلاع‌رسانی عصر خودرو (1394). «سهم خودروسازی در اقتصاد ترکیه، صادرات ۲۳ میلیارد دلاری خودرو و قطعات».
5. حسن‌زاده، علی (1395 الف). «سیاست‌های کره جنوبی در صنعت خودرو»، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی.
6. --- (1395 ب). «چرا صنعت خودروی چین با تولید 24 میلیونی صادراتی نشد»، شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی.
7. ریمون آرون و اسدالله مبشری (1369). سال‌های پایانی قرن، نشر سفیر، تهران.
8. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران(1395). مستند تهران تقاطع سئول.
9. مجله خودرو (1395). «همکاری خودروساز با خودروساز؛ تجربه شکست خورده در چین و کره».
10. منطقی، منوچهر (1390). به سوی جهانی شدن در صنعت خودرو، نشر اطلاعات، 1390.
11. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1394). «آسیب‌شناسی صنعت خودروی کشور و ارائه راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های موجود در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی»، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، معاونت پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی.
12. نظریان خشایار (1394). «چگونه چین ظرف 18 سال خودروساز شد؟»، دنیای‌خودرو.
13. نگاهی به صنعت خودرو‌سازی در ترکیه؛ .http://turkeyportal.ir/turkey-news/item/147
14. Automotive Landscape (2025): Opportunities and Challenges Ahead, Ronald Berger, 2011.
15. Automotive Sector Turkey (2014).
16. China Automotive Industry (2016).
17. Lee Y Choong (2011). The Rise of Korean Automobile Industry: Analysis and Suggestions, International Journal of Multidisciplinary Research , Vol. 1.
18. Ronald Berger (2013). How will Changes in the Automotive Industry Affect Lubricants in 2025?.
19. IHS Automotive, Globalization of the Auto Industry (2016).
20. Jeong Eun Ha (2016). Automotive Industry in Korea, Office for Innovation, Technology and Science.
21. KPMG, Tutkey Automotive Executive Survey,New Targets in the Turkish Automotive Sector (2015).
22. ODD, Automotive Distributors' Association, Turkey Passenger Car and Light Commercial Vehicle Market, First Quarter (2016).
23. Tae Nyen Kim , Korean Auto Industry Achivements and Challenges, Korea Automobile Manufactureers Association (2015).
24. Turkey’s Automotive Industry, Republic of Turkey Prime Ministry Investment Support and Promotion Agency (2014).
25. Turkish AutoMotive Cluster, Madina Abylkassymova, Ana Bulic, Giorgi Muchaidze, RaduTatucu, Caner Sannav, Harvard Kennedy School, Microeconomics of Competiveness,Cambridge (2011).
26. Wards 2011, IRI 2013a and Center for Automotive Research (2013).
27. www.statista.com.
28. www.eghtesadonline.com
29.    Xiaoying Qiu,(2013).Technology Transfer in Chinese Automobile Industry, Master of Science Thesis Stockholm, Sweden.