عوامل موثر بر انحراف تسهیلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی دکتری دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشیار پژوهشکده پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

بانک‌‌ها با در اختیار داشتن بخش عمده‌‌ای از وجوه در گردش جامعه، نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی دارند. در بانکداری اسلامی اعطای تسهیلات در قالب عقود اسلامی انجام می‌شود. اعطای تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای و مشارکتی به‌دلیل بروز مشکلاتی مانند مخاطره اخلاقی و انتخاب بد که به دنبال اطلاعات نامتقارن رخ می‌‌دهد، سبب می‌‌شود که متقاضیان به سندسازی روی آورده و تسهیلات را در جایی غیر از موردی که باید استفاده کنند، مصرف کنند؛ که این امر به انحراف تسهیلات منجر می‌شود. در این مقاله با نظرسنجی و طراحی یک پرسش‌نامه (شامل 20 سؤال)؛ عوامل اقتصادی مؤثر بر انحراف تسهیلات بررسی شده است. نتایج و تجزیه و تحلیل آزمون فریدمن و ضریب آلفای کرونباخ حاکی از آن است که انحراف تسهیلات با حجم تسهیلات اعطایی، نرخ سود تسهیلات بانکی و سهم عقود مشارکتی رابطه مستقیم دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors effecting credit diversion

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammadreza Seyednoorani 1
 • fathollah tari 2
 • karim aghajani 3
 • ali hasan zadeh 4
1 Professor, Allameh Tabatabaii University
2 Associate Professor , Allameh Tabatabaii University
3 alameh tabatabaie university
4 monetary and banking research
چکیده [English]

Banks play major roles in each economic system through having a large part of the circulating funds (of the community). In Islamic banking, credits are granted in terms of concluding Islamic contracts. Credits in the form of Islamic contracts (especially, exchanging contracts and partnership agreements) cause that applicants can take benefit of these credits inappropriately as well as make up fake documents that consequently, they lead to the deviation of credits due to some factors such as moral hazard and adverse selection that these obvious problems have been originated from the asymmetric information. In this paper, following a survey which has been conducted through using questionnaires (including 20 questions), effective factors on credit diversion have been investigated. Results and analysis of Friedman test and Cronbach's alpha coefficient indicate that credit diversion has a direct relationship with some components such as the amount of (concessional financing) credits, the interest rate on bank lending (banking facilities) and the share of collaborative contracts (partnership agreements).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Credit
 • credit diversion
 • collaborative contracts
 • moral hazard
 • adverse selection
 1. ابریشمی، حمید، ابوالقاسم توحیدی‌نیا و احمد حشمتی مولائی (1395). «مخاطره اخلاقی در عملیات بانکی بدون ربا». فصلنامه دانش مخاطرات، ش 1.
 2. حسین‌زاده بحرینی، محمدحسین (1387). مجموعه مقالات نخستین همایش اقتصاد اسلامی و توسعه، «بانکداری اسلامی: مانع یا زمینه ساز توسعه؟»، تهران.
 3. سرمد، زهره، عباس بازرگان و الهه حجازی (1376). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، مؤسسه نشر آگه.
 4. شاکری، عباس (1386). اقتصاد خرد: نظریه‌ها و کاربردها، نشر نی، تهران، چاپ سوم.
 5. مکیان، سیدنظام‌الدین و رضا محبی (1392). «اطلاعات نامتقارن و وام بانکی: مطالعه موردی سیستم بانکی ایران»، نشریه سیاستگذاری اقتصادی، ش 10.
 6. موسویان، سیدعباس (1389). «ارزیابی قراردادها و شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، ش 19.
  1. Kim, ijoong , Inbae Kim and Yoonseon Han (2014). “Deposit Insurance, Banks’ Moral Hazard, and Regulation: Evidence from the ASEAN Countries and Korea”.
 7. Onali, Enrico(2014). “Moral Hazard, Dividends, and Risk in Bank”, Journal of Business Finance and Accounting, Vol.41.
 8. Shahcher, Mahshid, Arbabian, Shirin and Shadrokh, Mahdieh(2013). “Identification of Moral Hazard in the Banking System of Iran”, Journal of Money and Economy, Vol. 8, No. 3.