آموزش‌های پارلمانی ابزار کارآمدسازی پارلمان با تأکید بر ایجاد رشته حقوق پارلمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 مدیر کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی

3 دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، مرکز تحصیلات تکمیلی پیام‌نور تهران

چکیده

در چند دهه اخیر، مجالس قانونگذاری با ارتباط برقرار کردن با مراکز علمی و پژوهشی به‌ویژه دانشگاه‌ها، تلاش کرده‌اند تا از ظرفیت‌های علمی آنها، به‌ بهترین نحو استفاده کنند. یکی از پویش‌هایی که در سال‌های اخیر برخی پارلمان‌های پیشگام، آغاز کرده‌اند، برگزاری دوره‌های مطالعات پارلمانی و ازجمله رشته حقوق پارلمانی است. این دوره‌ها با هدف تربیت متخصصان مورد نیاز پارلمان، فاصله میان پارلمان و مراکز علمی و پژوهشی را می‌کاهد. مطالعات پارلمانی از موضوعات میان‌رشته‌ای است که با هدف توانمندسازی علمی پژوهشگران و دانشگاهیان برای رفع نیازهای پارلمان صورت گرفته است.
         این دوره‌ها زمینه و بستر مناسبی برای کارآمدسازی پارلمان و تقویت مراکز علمی و پژوهشی و نخبگان متخصص در علوم مرتبط به پارلمان به‌حساب می‌آیند و در تلاش‌اند تا ذهنیت واقعی از آنچه که در فرایندهای پارلمانی (قانونگذاری و نظارت) اتفاق می‌افتد را به دانش‌پژوهان منتقل کنند. این نوشتار ضمن تبیین ابعاد مختلف این دوره‌ها و بررسی تجربه‌های کشورهای معدودی که به برگزاری آن اقدام کرده‌اند، اهمیت برگزاری رشته حقوق پارلمانی را در نظام آموزشی ایران مورد ارزیابی قرار داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Parliamentary Studies as the Tool of Parliamentaty Efficiency; with an Emphasis on the Establishment of the Parliamentary Law Discipline

نویسندگان [English]

 • ahmad habibnezhad 1
 • abolfazl alamotian 2
 • Mohammad Mansouri Boroujeni 3
 • Mohammad Saleh Taskhiri 4
1 ستادیار گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران
2 مدیر کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی
3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران
4 PhD Student of International Law in PNU University of Iran-Tehran
چکیده [English]

In the last few decades, Parliaments have tried to interact with scientific and research centers, for making the best use of their scientific capacities, especially universities. One of the pioneering moves in recent years has been the launch of a series of parliamentary studies, including Parliamentary Law. These courses reduce the gap between the Parliament and the scientific and research centers with the goal of training the experts required by the parliament. The parliamentary studies are interdisciplinary topics aimed at empowering scholars and academics to meet the needs of the parliament.
       These courses provide an appropriate ground for parliamentary efficiency and the strengthening of scientific and research centers and elites specializing in parliamentary affairs and seek to convey the real understanding of what is happening in parliamentary processes (legislation and supervision) to scholars. This article, while explaining the different dimensions of these courses and examining the experiences of the few countries that have been launching it, has evaluated the importance of launching Parliamentary Law in Iranian academy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Parliamentary Studies Courses
 • Legislature
 • Parliamentary Skills, Parliamentary Efficiency
 1. 1. محمد راسخ (1382). «مطالعات تطبیقی مراکز پژوهشی پارلمانی در جهان»، مجلس و راهبرد، ش 40.

  2.Bradbury, J. (2014). Parliamentary Studies Module Informarion for Students of Politics, International Relations and PPE. Swansea University, 3 pages.

  3.Convery, A. (2015). Parliamentary Studies, Politics & International Relations. University of Edinburgh and Houses of Parliament, Semester One, 2014-2015.

  4.Cowley, P. and M. Stuart (2014). The Effect of Teaching Parliamentary Studies on Students’ Knowledge and Attitudes: A Pilot Study. Political Studies Association.

  5.Gomez, R. (2010). Parliamentary Staff Training for Commonwealth Countries: "Professional Development for Parliamentarians and Staff". World Bank Group (Governance).

  6.http://bpst.nic.in.

  7.http://itec.mea.gov.in/?1381?000

  8.http://scienzepolitiche.luiss.it/en/research/research-centers/cesp-centre-parliamentary-studies

  9.http://www.governmentexchange.co.uk/

  1. http://www.parliament.uk/get-involved/education-programmes/universities-programme
  2. http://www.parliamentarystudies.anu.edu.au/
  3. http://www.polis.leeds.ac.uk/undergraduates/ba-politics-parliamentary-studies
  4. http://www.scottish.parliament.uk/visitandlearn/visiting-the-parliament.aspx
  5. https://sta.uwi.edu/fss/CAPSU1.asp http://www.parlicentre.org/index.php
  6. Kelly, R. (2007). Modernisation: Public Bill Committees. Parliament and Constitution Centre.
  7. Kelly, R. and M. Everett (2013). Post-Legislative Scrutiny, Parliament and Constitution Centre, Post-Legislative Scrutiny, 16 Pages.
  8. Kumar, A. (2008). Parliamentary Strengthening: an Annotated Bibliography. The Parliamentary Studies Centre at the Australian National University.
  9. Lok abha Secretaiat (2014). Indian Bureau of Parliamentary Studies and Training, Parliamentary Internship Programme (PIP).
  10. Maer, L. (2011). House of Lords Appointments Commission. Parliament and Constitution Centre.
  11. Miller, R., R. Pelizzo and R. Stapenhur (2004). Parliamentary Libraries, Institutes and Offices: The Sources of Parliamentary Information. World Bank Institute; Series on Contemporary Issues in Parliamentary Development.
  12. Mitchell , J. and C. Jeffery (2014). Parliamentary Studies Course Guide,. Politics and International Relations, University of Edinburgh, Politics/IR Honours Option Semester 1.
  13. Note, L. (. (2011). House of Lords Reform: Chronology 1900–2010. House of Lords, 8 pages.
  14. Official Report at: http://164.100.47.194/our%20parliament/Bureau%20of%20 parliamentary %20studies.pdf (date accessed: 18 Oct 2017)
  15. Pakistan PIP. (2017). Training of Trainers on Parliamentary Studies, Islamabad: Pakistan Institute for Parliamentary Services (PIPS).
  16. Parry, K. (2012). Constitutional Change: Timeline From 1911. House of Commons Background Paper, Parliament and Constitution Centre.
  17. Patton, S. (2009). Annotated Bibliography: Parliaments and Bills of Rights. Parliamentary Studies Centre at the Australian National University.

  Strom, K. (2009). Comparative Parliamentar Studies, San Diego’s Division of Social Sciences of University of California.