تقاضای القایی پزشکی ازسوی ارائه‌کنندگان خدمات سلامت در ایران (سیاستگذاری و کنترل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

2 دکتری پزشکی، پژوهشگر

چکیده

پزشکان به نمایندگی از بیماران در مورد مراقبت‌های درمانی تصمیم‌گیری می‌کنند به همین دلیل می‌توانند تقاضای بیمار را به‌صورت غیرضروری افزایش دهند. پزشکان در همه موارد نقش نمایندگی را به‌درستی اجرا نمی‌کنند (نمایندگی غیرکامل) و توصیه‌های آنها تحت تأثیر منافع شخصی‌شان قرار دارد. آن بخشی از تقاضا که در جهت منافع پزشک (عرضه‌کننده) به‌جای منافع بیمار ایجاد شده است را تقاضای القایی ازطرف عرضه‌کننده می‌نامند. این پژوهش یک مطالعه کیفی و کمی به روش آمیخته و با استفاده از روش تحلیل تم و مدل‌های تصمیم‌گیری‌ چند‌شاخصه انجام شده است که نشان می‌دهد بیشترین علل مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات سلامت مؤثر بر تقاضای القایی (علل ناشی از عملکرد پزشکان) عبارت بودند از: تشویق پزشک به کار بیشتر، آزادی پزشکان در ارائه خدمات مختلف، تجویز بی‌مورد و زیاد از حد دارو، فقدان وابستگی پزشک به قرارداد بیمه‌ها عدم تمایل پزشک به ارائه خدمت صحیح به بیمار در بخش دولتی. مهمترین راه کاهش تقاضای القایی ایجاد شده توسط پزشک، اجرای کامل نظام ارجاع مبتنی‌بر پزشک خانواده در کشور است. البته باید‌ راهنماهای بالینی پزشکی به‌خوبی تدوین شود و پزشکان موظف به رعایت آن باشند. بنابراین پیشنهاد می‌شود قانونی دائمی براساس تکلیف دولت بر ایجاد سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت» مبتنی‌بر مراقبت‌های اولیه سلامت با محوریت پزشک خانواده و نظام ارجاع و تکلیف نظام بیمه‌ای بر انحصار خرید خدمت از این سامانه  به تصویب برسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Supplier-Induced Demand (SID) for Medical Services by Iranian Physicians (Policymaking and Controlling)

نویسندگان [English]

 • ali akhavan behbahani 1
 • iraj esmaily 2
1 parliament research center
2 Research Director
چکیده [English]

Physicians do their job as the patients’ perfect agents as well as they can manipulate their patients’ demands for healthcare services. This line of reasoning drives from the Physician-Induced Demand (PID) which leads to create additional demands of these services for patients unnecessarily. Under the PID hypothesis, physicians (suppliers) influence patients’ demands to suit their own interests. The research relies on mixed methods research synthesis (MMRS) that integrates both qualitative and quantitative evidences as well as it is conducted through using thematic analysis method and decision making models. According to findings of the research, the most obvious factors affecting physicians’ behaviors in occurring induced demand for healthcare services include expectations of physicians to activate other medical sections, physicians' authority in patients' compliance, insufficient supervision over physician prescribing practices (irrational prescriptions), physicians' independency of insurance contracts and physician's tendency to provide inappropriate healthcare services for the patient in the public sector.
       Results of the research reveals that the implementation of a well-functioning referral system to healthcare provision on Iranian (rural) family physician is determined as a major goal to impede physician-induced demand. In this regard, clinical guidelines for family physicians which are mandatory should be developed.  Hence, it is suggested that a permanent legislation on “the establishment of a comprehensive system for health services” (electronic health record system) is approved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Induced Demand
 • Physicians
 • Information Asymmetry
 • Market
 • Healthcare Services
 1. 1. بازیار، محمد، مسلم صوفی و آرش رشیدیان (1391). «روش‌های کنترل مخاطرات اخلاقی در نظام سلامت: مداخلات تقاضا و مداخلات عرضه (مقاله مروری)»، طلوع بهداشت، ۱۱ (۱).

  2.برهان‌زاده، علی (1390). «تقاضای القایی آزمایشات و تأثیر آن بر هزینه و سلامت خانوار»، فصلنامه تخصصی علوم آزمایشگاهی، سال سوم، ش 11.

  3. شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت‌، درمان و آموزش پزشکی (1388). «سلامت ج.ا. ایران در برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، ویرایش هشتم، قابل دسترسی از طریق http://siasat.behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=291&pageid=31686.

  4.عبدلی، قهرمان (1384). «نظریه القای تقاضا ناشی از عدم تقارن اطلاعات بین بیماران و پزشکان»، تحقیقات اقتصادی، 68.

  5.عبدلی، قهرمان و ویدا ورهرامی (1390). «نقش اطلاعات نامتقارن در القای تقاضا: مطالعه موردی خدمات پزشکی»، فصلنامه مدیریت سلامت، ۱۴ (۴۳).

  6. کیوان‌آرا، محمود، سعید کریمی، الهه خراسانی و مرضیه جعفریان جزی (1392 الف). «چالش‌های ناشی از تقاضای القایی خدمات سلامت؛ یک مطالعه کیفی»، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 10، ش 4 (پیاپی 32).

  7. کیوان‌آرا، محمود، سعید کریمی، الهه خراسانی و مرضیه جعفریان جزی (1392 ب). «دیدگاه صاحبنظران سیستم سلامت درباره علل کلان مؤثر بر تقاضای القایی؛ یک مطالعه کیفی»، نشریه حکیم، دوره 16، ش 4.

  8. محبوبی، محمد، شهناز اجاقی، محمد قیاسی و ابوالحسن افکار (1389). «بیمه‌های مکمل و تقاضاهای القایی در جانبازان شیمیایی»، مجله علمی پژوهشی طب جانباز، سال دوم، ش 8.

  9. ورهرامی، ویدا (1389). «بررسی تقاضای القایی پزشک»، مجله مدیریت بهداشت و درمان، دوره دوم، ش 1 و 2.

  1. Amporfu, E. (2011). "Private Hospital Accreditation and Inducement of Care under the Ghanaian National Insurance Scheme", Health Economics Rev, 1(1), 13.
  2. Barigozzi, F. and R. Levaggi (2008). "Emotions in Physician Agency", Journal of Health Policy, 88.
  3. Bickerdyke, L. and et al. (2002). Supplier-Induced Demand for Medical Services, in Productivity Commission Staff, Working Paper, Canberra.
  4. Cline R. R. and D. A. Mott (2003). "Exploring the Demand for a Voluntary Medicare Prescription Drug Benefit", AAPS Pharmsic, 5(2).
  5. County Health Rankings model ©2010 UWPHI. www.CountyHealthRankings.org.
  6. Crane, T. S. (1992). "The Problem of Physician Self-Referral under the Medicare and Medicaid Antikickback Statute. The Hanlester Network Case and the Safe Harbor Regulation", Journal of the American Medical Association, 268(1).
  7. Creswell, John W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches (2nd ed.), Thousand Oaks, California, Sage Publications.
  8. Fabbri, D. and C. Monfardini  (2001). Demand Induction with A Discrete Distribution of Patients, Italy, Bologna, University of Bologna.
  9. Henderson, James (2015). Health Economics and Policy, Cengage Learning.
  10. Izumida, Nobuyuki, Hiroo Urushi and Satoshi Nakanishi (1999). "An Empirical Study of the Physician-induced Demand Hypothesis", Review of Population and Social Policy, No. 8.
  11. LaBelle, R., G. Stoddart and T. Rice (1998)."A Re-examination of the Meaning and Importance of Supplier-induced Demand", Journal of Health Economics 13.
  12. Mahbubi, M. and et al. (2010). "Supplemental Insurance and Induce Demand in Veterans", Medical Veterans Journal, 2(8).
  13. Saul, S. (2006). "Profit and Questions on Prostate Cancer Therapy", in the New York Times. Available from: URL: http://www.nytimes.com/2006/12/01/ business/01beam.html?pagewanted=all&_r=0.
  14. Tashakkori, A. and C. Teddlie (2003). Handbook of Mixed Methods in Social and Behavioral Research, Thousand Oaks, Sage.
  15. World Health Organization (WHO) (1948). "Constitution of the World Health Organization", from:http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf.