جستاری بر خرابکاری هسته‌ای در سامانه کیفری ملّی با رویکردی به مقررات برخی دیگر از کشورها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

2 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه علم و فرهنگ

3 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه جامع امام حسین (ع)

4 استادیار دانشکده حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران

چکیده

خرابکاری هسته‌ای در عداد رفتارهای ناقض ایمنی و امنیت هسته‌ای به‌شمار می‌آید که هم در عالم حقیقی و هم در فضای مجازی متبلور می‌شود. در راستای مقابله با چنین رفتاری، سیاستگذاران کیفری بعضی از کشورهای دنیا با تأسی از آموزه‌های اسناد بین‌المللی از‌جمله کنوانسیون سرکوب اعمال تروریسم هسته‌ای، جرم‌انگاری تخصصی را برگزیدند. با وجود این ایران تاکنون، اسناد اخیر را امضاء نکرده است و همچنین درصدد تجهیز حقوق کیفری متناسب با آن نیز برنیامده است. بدین‌سان در جهت تبیین حکم خرابکاری هسته‌ای، حسب‌ مورد باید به مقررات عام ناظر بر خرابکاری در قانون تعزیرات، قانون جرائم رایانه‌ای، قانون حفاظت در برابر اشعه و یا به جرائم دیگر یعنی بزه افساد فی‌الارض مراجعه شود؛ حال آنکه مقررات مذکور علاوه‌بر آنکه متناسب با بستر ارتکاب خرابکاری هسته‌ای وضع نشده‌اند، ناقص و قدیمی نیز هستند. با این مراتب، طی این تحقیق به‌ انجام آسیب‌شناسی تقنینی ملی در قبال خرابکاری هسته‌ای با چشم‌اندازی به قوانین کیفری کانادا، آمریکا، روسیه و ژاپن مبادرت می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Survey of Nuclear Sabotage in the National Criminal System with an Approach to the Criminal Laws of Some Countries of the World

نویسندگان [English]

 • Mustafa Meshkat 1
 • ahmad ramezani 2
 • S S 3
 • M M 4
1 The student for a Ph.D. degree in law at Qeshm university
2 University of Knowledge and Culture
3 P
4 P
چکیده [English]

Nuclear sabotage is considered as acts against nuclear safety and security. To deal with it, policymakers in some countries of the world have chosen “criminalization” by using international doctrines. However Iran has not joined the respective international Convention for “The Suppression of Acts of Nuclear Terrorism” yet. Also, its criminal law does not accord with it. Thus, disciplinary actions should be taken according to the general provisions of sabotage on the Tazirat Act, Computer Crimes Act, Radiation Protection Act, or other offences such as spreading corruption on earth. While regulations of nuclear sabotage are inconsistent with criminal nuclear sabotage, they are also incomplete and outdated. Hence, the study aims to perform pathology of national criminal laws on nuclear sabotage with a view to the criminal laws of Some Countries such as Canada, America, Russia, and Japan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Disturbance
 • Sabotage
 • Materials
 • Devices
 • Nuclear Facilities
 1. 1.ام. اسچب، جان و جان ام. اسچب دوم (1383). حقوق جزای آمریکا، ترجمه امیر سماواتی پیروز، چاپ اول، تهران، مؤسسه فرهنگی انتشارات نگاه بینه.

  2. حجاریان، محمدحسن (1388). بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی (مصر، عراق، سوریه و کویت)، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.

  3. خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) (5/5/1395). «استاکس نت، ویروسی که چهره امنیتی ایران را تغییر داد».

  4. زراعت، عباس (1390). حقوق جزای اختصاصی 3: جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.

  5. زینالی، توحید (1396). جرائم تخریب و تحریق در رویه دادگاه‌ها، چاپ اول، تهران، انتشارات چراغ دانش.

  6. شامبیاتی، هوشنگ (1393). حقوق جزای اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات مجد.

  7. عطوان، مریم (1391). «تحلیل خرابکاری رایانه‌ای در قانون جرائم رایانه‌ای ایران»، پایان‌نامه مقطع کارشناسی‌ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه اصفهان.

  8. علی‌بابایی، غلامرضا (1386). تاریخچه انرژی هسته‌ای در ایران و جهان، چاپ اول، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

  9. غنی‌کله‌لو، کیوان (1388). تروریسم هسته‌ای، تهران، چاپ اول، انتشارات خرسندی.

  1.  فرید، محمدامین (1385). تخریب اموال غیردولتی، چاپ اول، تهران، انتشارات رهروان قلم.
  2. فرید، محمدامین (1394). تخریب اموال عمومی از دیدگاه کیفری در نظام حقوقی ایران و انگلستان، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
  3. گوندلینگ، لورتار، جی. دبلیو. هویسمان، ای. ای. هلپاپ و دینا شلتون (1389). حقوق محیط زیست، ترجمه محمدحسن حبیبی، جلد دوم، چاپ دهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
  4. مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی (1386). تاریخچه انرژی هسته‌ای در ایران و جهان، چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
  5. میرمحمدصادقی، حسین (1393). حقوق کیفری اختصاصی 3، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ بیست‌و‌ششم، تهران، نشر میزان.
  6. نادرخانی، نیما (1390). «ابزارهای مورد استفاده مجرمان و خرابکاران رایانه‌ای»، نشریه کارآگاه، ش 14.
  7. ولیدی، محمدصالح (1392). شرح بایسته‌های قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه.
   1. Agency, I. A. E. (2016). IAEA Safety Glossary: Terminology Used in Nuclear Safety and Radiation Protection, Internat. Atomic Energy Agency.
   2. Bodansky, D. (2007). Nuclear Energy: Principles, Practices, and Prospects, Springer New York.
   3. Cameron, G. (1999). Nuclear Terrorism: a Threat Assessment for the 21st Century, Springer.
   4. Delpech, T. (2012). Nuclear Deterrence in the 21st Century: Lessons from the Cold War for a New Era of Strategic Piracy, RAND Corporation.
   5.       Farwell, J. P. and R. Rohozinski (2011). "Stuxnet and the Future of Cyber War", Survival 53(1).
   6. Ferguson, C. D. and et al. (2005). The Four Faces of Nuclear Terrorism, Routledge.
   7. Gregorich, E. G. and et al. (2001). Soil and Environmental Science Dictionary, CRC Press.
   8. http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46, (Last visited: 2017-11-03).
   9. http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/AnnualStatutes/2013_13/FullText.html, (Last visited: 2017-11-03).
   10. http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=1960&vm=04&re=02, (Last visited: 2017-11-03).
   11. http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/international-convention-suppression-acts-nuclear-terrorism, (Last visited: 2017-11-03).
   12. http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru080en.pdf, (Last visited: 2017-11-03).
   13. https://www.jimstonefreelance.com/nuclear%20sabotage%20at%20fukushima.pdf. (Last visited: 2017-11-03).
   14. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2332i. (Last visited: 2017-11-03).
   15. https://www.treaties.un.org/doc/db/terrorism/english-18-15.pdf, (Last visited: 2017-11-03).
   16. Katz, Y. and Y. Hendel (2012). Israel Vs. Iran: The Shadow War, Potomac Books, 1-243.
   17. Koelzer, W. (2005). Glossary of Nuclear Terms, Forschungszentrum Karlsruhe.
   18. Law, J. and E. A. Martin (2002). "Oxford Dictionary of Law", J. Law, EA Martin.–[Fifth Edition], Oxford: Oxford University Press.
   19. Lillington, J. N. (2004). The Future of Nuclear Power, Elsevier Science.
   20. Mifflin, H. (2000). "The American Heritage Dictionary of the English Language", Houghton Mifflin.
   21. Nakashima, E. and et al. (2012). "US, Israel Developed Flame Computer Virus to Slow Iranian Nuclear Efforts, Officials Say", The Washington Post 19.
   22. Porterfield, J. (2005). Terrorism, Dirty Bombs, and Weapons of Mass Destruction, Rosen Publishing Group.
   23. Purvis, J. W. (1999). "Sabotage at Nuclear Power Plants, Sandia National Labs.", Albuquerque, NM (US); Sandia National Labs., Livermore, CA (US).
   24. Rosenbaum, W. A. (1977). The Politics of Environmental Concern, New York, Praeger.
   25. Stoiber, C. and et al. (2003). Handbook on Nuclear Law, International Atomic Energy Agency.
   26. Swan, S. (2012). On the Cyber, Lulu.com.
   27. Volders, B. and T. Sauer (2016). Nuclear Terrorism: Countering the Threat, Taylor & Francis.

  Walker, R. (14/10/2011). Journalist Accuses Israel of Fukushima Sabotage, Americanfreepress.