تأثیر مذاکرات هسته‌ای بر صنایع بورسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

تحقیقات متعدد نشان می‌دهند رخدادهای سیاسی از جهات مختلف بر بورس اوراق بهادار تأثیرگذارند. یکی از رخداد‌های سیاسی حائز اهمیت برای جمهوری اسلامی، مذاکرات هسته‌ای با گروه 1+5 است که در راستای حل محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی برگزار می‌شود. به‌نظر می‌رسد با عنایت به تأثیر تحریم‌ها بر تراز تجاری، تأمین ارز و ... و همچنین نظارت دقیق سرمایه‌گذاران بر تحولات اقتصادی کلان و سیاسی کشور، برگزاری مذاکرات هسته‌ای می‌تواند بر بورس اوراق بهادار تهران تأثیر‌گذار باشد. این تحقیق به دنبال بررسی تغییرات قیمتی سهام و خوشه‌بندی شاخص گروه‌های صنعت برمبنای عکس‌العمل سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه با رویکرد بازده روزانه است. به این منظور از پانل دیتا با 28 مقطع و 1422 روز استفاده و گروه‌های مختلف صنعت براساس بازده غیر‌نرمال کسب شده خوشه‌بندی می‌شوند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد گروه‌های صنعت موجود در بورس اوراق بهادار در سه خوشه با عکس‌العمل منفی، عکس‌العمل مثبت کم و عکس‌العمل مثبت زیاد بخش‌بندی می‌شوند. به‌منظور بررسی سطح تمایز و اعتبار خوشه‌بندی از تحلیل تشخیصی استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Nuclear Talks on Industries Operating in Stock Market in Iran

نویسندگان [English]

  • SM H 1
  • A P 2
1 U
2 U
چکیده [English]

Various studies show that political events affect stock exchanges in different ways. One of the most important political events for I. R. Iran was nuclear talks with G5+1, running to solve limitations and sanctions imposed on Iran. Given the effects of  sanctions on Iranian macro-economics, especially exchange rate and trade balance, Nuclear Talks affected on Tehran stock exchange. Drawing “daily return” approach, this study aims to capture the reaction of invertors working in stock market and to examine changes in stock price and indices as sign of their attitude toward nuclear talks. In doing so, having employed a panel data of 28 cross-section during 1422 days, abnormal return of industries is used for clustering them through a cluster analysis. Findings show that, given abnormal return of each industry, we shall have three groups including high positive reaction, low positive reaction, and negative reaction. These groups consist of 2, 22 and 4 members, respectively. In this context, discriminant analysis is used to evaluate the distinction level and creditability of clustering.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taxonomy
  • Daily Return
  • Industry Index
  • Nuclear Talks
  • Tehran Stock Exchange
1. آذر، عادل و آمنه خدیور (1393). کاربرد تحلیل آماری چندمتغیره در مدیریت، انتشارات نگاره دانش.
2. اسلامی بیدگلی، غلامرضا، حسن قالیباف اصل و عبدالله عالیشوندی (1388). «بررسی آثار تغییرحد نوسان قیمت سهام بر نوسان بازار، بازدهی بازار، تعداد دفعات معامله‌، اندازه معاملات و سرعت گردش سهام در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله تحقیقات مالی، ش 27.
3. اندرس، والتر (1386). اقتصادسنجی سری‌های زمانی، جلد اول، ترجمه مهدی صادقی و سعید شوال‌پور، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
4. بخشایش، هاجر و الهام مصطفایی (1392). «بررسی آثار تحریم‌های اقتصادی بر دو بخش نفت و گاز ایران»، تهران، کنفرانس بین‌المللی اقتصاد در شرایط تحریم.
5. پویا، علیرضا و میلاد حکیم‌زاده (1394). «گروه‌بندی بافت‌های فرسوده شهری در استان خراسان رضوی (با تأکید بر روش تحلیل خوشه‌ای سلسله‌مراتبی)»، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، ش 18.
6. پویا، علیرضا‌ و مهدی خوبیان (1393). «طراحی و تبیین الگویی مبتنی‌بر تحلیل تشخیصی چندمتغیری به‌منظور پیش‌بینی چابکی شرکت‌ها»، مجله چشم‌انداز مدیریت صنعتی، ش14.
7. حافظ‌نیا، محمدرضا (1387). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت.
8. حنیفی، فرهاد و قاسم غلاملو (1393). «بررسی تأثیر چرخه سیاسی بر روی حجم معاملات و نقدشوندگی»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، ش 10.
9. سخائی اردکانی، روح‌الله (1389). تحریم آمریکا علیه ایران، تهران، انتشارات آرون.
10. کازرونی، علیرضا، رضا ثقفی و عادل قربانی (1392). «ارزیابی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران»، تهران، بیست و سومین همایش ملی سیاست‌های پولی و بانکی.
11. فرید، داریوش و مسعود پورحمیدی (1391). «بخش‌بندی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحلیل خوشه‌ای فازی»، مجله پژوهش‌های حسابداری مالی، ش 13.
12. هاشمی، سیدحمید (1385). پرونده هسته‌ای ایران، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
13. Baltagi, B. (2005). Econometrics Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons Ltd, Third Edition, Chichester.
14. Bonanno, G., N. Vandewalle and R. Mantegna (2000). "Taxonomy of Stock Market Indices", Physical Review, Vol. 62, No. 6.
15. Breusch, T. and A. Pagan (1980). "The Lagrange Multiplier Test and its Applications to Model Specification in Econometrics", Review of Economic Studies, No. 47.
16. Chen, D., F. Bin and C. Chen (2005). "The Impacts of Political Events on Foreign Institutional Investors and Stock Returns: Emerging Market Evidence from Taiwan", International Journal of Business, Vol. 10, No. 2.
17. Chen, Z., D. Li and F. Moshirian (2005). "China Financial Services Industry: The Intra-industry Effects of Privatization of the Bank of China Hong Kong", Journal of Banking & Finance, No. 29.
18. Eckel, C., D. Eckel and V. Signal (1997). "Privatization and Efficiency: Industry Effects of the Sale of British Airways", Journal of Financial Economics, No. 43.
19. Fathi, S. and K. Sahraki (2011). The Effect of Terrorism on Financial Markets (Case Study: Tehran Stock Exchange Price Index), Interdisciplinary Journal of Contemporary Research In Business, Vol. 3, No. 5.
20. Goudarzi, H. (2014). "Stock Market Volatility Under Sanctions", International Journal of Management and Sustainability, Vol. 3, No. 4.
21. Hozhabrossadati, S. M. (2013). "The Intra-Industry Effects of Privatization of the Bank Mellat of Iran", World Applied Sciences Journal, Vol. 21, No. 7.
22. Lindsey, J. (1986). "Trade Sanction as Policy Instruments: Re-Examination", International Studies Quarterly, Vol. 30, No. 2.
23. Mahmood, S. Irfan, M. Iqbal, S. Kamran and M. Ijaz (2014). "Impact of Political Events on Stock Market: Evidence from Pakistan", Journal of Asian Business Strategy, Vol. 4, No. 12.
24. Malik, S., S. Hussain and S. Ahmed (2009). "Impact of Political Event on Trading Volume and Stock Returns: The Case of KSE", International Review of Business Research Papers, Vol. 5, No. 4.
25. Movahedizadeh, H., A. Nassir, M. Azizi Kouchaksaraei, M. Karimimalayer, N. Samimi Sedeh and E. Bagherpour (2012). "The Impact of Macroeconomic Factors on Tehran Stock Exchange Index During Unjust Economic and Oil Sanctions from January 2006 to December 2012", Recent Advances in Economics, Management and Marketing, 2012.
26. Otchere, I. (2005). "Do Privatized Banks In Middle- And Low-Income Countries Perform Better Than Rival Banks? An Intra-Industry Analysis Of Bank Privatization", Journal of Banking & Finance, No. 29.
27. Otchere, I. and J. Chan (2003). "Intra-Industry Effects of Bank Privatization: A Clinical Analysis of the Privatization of the Commonwealth Bank of Australia", Journal of Banking & Finance, No. 27.
28. Roghan Cheraghi Dezfoli, F. and E. Vahidi Elysseai, M. Tamimi (2014). "Effect of Conditional and Unconditional Conservatism on Return in Tehran Stock Exchange. Applied Mathematics in Engineering", Management and Technology, Vol. 2, No. 2.
29. Soultanaeva, A. (2008). Impact of Political News on the Baltic State Stock Markets, Working Paper, Umeå University, Sweden.
30. Su, L. and Y. Zhang (2010). Testing Cross-sectional Dependence in Nonparametric Panel Data Models,School of Economics, Singapore Management University, Singapore.
31. Suleman, M. (2012). "Stock Market Reaction to Good and Bad Political News", Asian Journal of Finance & Accounting, Vol. 4, No. 1.
32. Yahyazadehfar, M., M. Zali and H. Shababi (2011). "Determinants of Investors' Financial Behaviour in Tehran Stock Exchange", Applied Economics Letters, No. 18.