پیامدهای منفی تأسیس جزایر مصنوعی امارات در خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل دریاها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

امارات متحده عربی با ساخت جزایر مصنوعی متعدد در خلیج‌فارس موجب برانگیختن حساسیت‌های فراوانی ازسوی کشورهای منطقه به خصوص ایران شده است. کشورهای کوچک حاشیه خلیج‌فارس سعی بر آن دارند تا با ساخت جزایر مسکونی، تجاری و اقتصادی مصنوعی اراضی تحت مالکیت خود را افزایش دهند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که قلمرو‌سازی وسیع امارات با چنین سرعتی از یک‌سو می‌تواند باعث طولانی شدن روند تعیین مرزهای دریایی ایران و تیرگی روابط دو کشور و دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای در حاشیه خلیج‌فارس شود و ازسوی دیگر ساخت این جزایر موجب نابودی گونه‌های بی‌نظیر و کم‌نظیر موجودات دریایی و تیرگی و گل‌آلود شدن آب و جابه‌جایی رسوبات کنار ساحل شده است. علاوه‌بر موارد ذکرشده پیامدهای منفی اقتصادی را باید عنوان کرد که آثار منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. در این پژوهش به بررسی حقوقی آثار مخرب ساخت این جزایر به‌ویژه بر محیط زیست شکننده خلیج‌فارس و مشکلات احتمالی تأسیس جزایر مصنوعی در زمینه افراز مرزها با توجه به عدم تعیین خطوط مرزی امارات در خلیج‌فارس پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Negative Consequences of Establishment of Artificial Islands in Persian Gulf by UAE, Regarding International Marine Law

نویسندگان [English]

  • Mansour Vafaei 1
  • fatemeh alvandi 2
2 islamic azad university of tehran markazi
چکیده [English]

United Arab Emirates by construction of its numerous artificial islands in the Persian Gulf has caused the offence of countries of the region, especially Iran. Small countries bordering the Persian Gulf try to increase their territory by building artificial islands and they spare no effort for it. These efforts include building residential, commercial and economic islands. This extensive expansion of territories by UAE can lengthen the determination process of Iranian sea borders. Moreover, it will darken the relationship of two countries and cause intervention of trans-regional countries in the Persian Gulf's bordering countries.
On the other hand, construction of such islands can destroy unique types of sea species and obscure and mud water and relocate sediments along the shore. Above all, negative economic consequences should also be noted that will have negative effects on the economy of Iran. This research has focused on devastating effects of constructing such islands, especially on Persian Gulf’s fragile environment, and possible problems of their construction regarding the borders partition, since UAE’s borderlines in Persian Gulf are indeterminate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Persian Gulf’s artificial islands
  • effects of constructing artificial islands
  • establishment of artificial islands
  • Persian Gulf’s geopolitics
  • Persian Gulf’s environment
 امیدی، علی (1386). «حقوق بین‌الملل و ساخت جزایر مصنوعی»، ماهنامه اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 237 و 238.
پیشگاهی‌فرد، زهرا (1384). مقدمه‌ای بر جغرافیای سیاسی دریاها با تأکید بر آب‌های ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
چرچیل، رابین و آلن لو (1367). حقوق بین‌الملل دریاها، ترجمه بهمن آقائی، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1385). حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ 27، تهران، گنج دانش.
عباسی اشلقی، مجید (1390). «ساخت جزایر مصنوعی در خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست»، مجله راهبرد، ش 58.
مجتهدزاده، پیروز (1381). جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، تهران، سمت.
موسی‌زاده، رضا (1388). جزوه درسی «بایسته‌های حقوق بین‌الملل عمومی»، چاپ یازدهم.
میرحیدر، دره (1380). مبانی جغرافیای سیاسی، چاپ هشتم، تهران، سمت.
ــــــــــــــــ (1383). «سیری در تحولات ژئوپلیتیک»، مجموعه مقالات کنگره علمی انجمن ژئوپلیتیک ایران.
میرﺳﻨﺠﺮی، میرمحمد (1390). «ﻧﺎﺑودی زیستی خلیجﻓﺎرس و تهدید ارﺿﯽ ایران»، مؤسسه چشم‌انداز توسعه و امنیت.
Aghai, B. (2006). "Artificial Islands in the Persian Gulf and the International Law of the Sea", Persian Journal.
Galea, F. (2009). "Artificial Islands in the Law of the Sea, Faculty of Laws, University of Malta International Convention of Law of the Sea", 1982 article56، http://www.un.org/en.