ارزیابی قانون ممنوعیّت شبکه‌های ماهواره‌ای؛انتظارات و واقعیّت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی

چکیده

درحال حاضر بر فراز محدودة جغرافیایی ایران حدود 100 ماهواره فعالیّت و برنامه‌های قریب به سه هزار شبکه تلویزیونی را پخش می‌کنند که از میان آنها دستکم 30 شبکه فارسی‌زبانند و عمدتاً مردم ایران، افغانستان، تاجیکستان و دیگر فارسی‌زبانان ساکن در اقصی‌نقاط جهان را مخاطب برنامه‌های خود قرار داده‌اند. در داخل کشور نیز علاوه‌بر شبکه‌های اختصاصی مراکز استان‌ها، بیش از 20 شبکه تلویزیونی از تهران برنامه پخش می‌کنند که به‌رغم فعالیت آنها، میزان تمایل به اخبار و دیگر برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای طی سالیان اخیر نه‌تنها کم نشده، بلکه به‌طور مداوم افزایش یافته و این درحالی است که بیش از دو دهه از زمان تصویب قانون ممنوعیّت به‌کارگیرى تجهیزات دریافت از ماهواره در سال 1373 گذشته و به‌رغم بروز مسائل و مشکلاتی در روند اجرای مفاد این قانون، مع‌الوصف تاکنون اقدام مؤثری برای بازنگری یا تجدیدنظر در آن به عمل نیامده است. در این مقاله ضمن بررسی علل گرایش روزافزون شهروندان و بالاخص قشر جوان به شبکه‌های ماهواره‌ای، با استناد به نتایج یک پژوهش دانشگاهی با عنوان «عوامل مؤثر جذب‌کنندة نوجوانان و جوانان تهرانی به اخبار تلویزیون فارسی بی.بی.سی» راهکارهایی برای برون‌رفت از وضعیّت کنونی پیشنهاد شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Satellite Channels’ Prohibition Law; Expectations and Realities

نویسنده [English]

  • Hossein Sadrinia
چکیده [English]

Nowadays, a large number of satellites operate over the geographic ranges of Iran, and they broadcast about three thousand television channels that at least 30 of them are Persian-speaking. These channels are aimed to be watched mainly by Iranians, Afghans, Tajiks and other Persians all over the world.  In Iran, apart from the proprietary channels of provincial capitals, more than twenty television channels are broadcasted from Tehran. Nevertheless, in spite of setting up these channels, not only has not people’s attitude towards satellite channels’ programs lessened in recent years, but it has also increased continuously. Whereas Iran enacted the “Prohibition of Using Receiver   Equipment from Satellite Act” in more than two decades ago in 1994, and despite all problems in the process of executing this Act, not an effective action has been taken for reviewing that yet. In this paper, in addition to investigating the causes of the increasing tendency of citizens, especially the youth to satellite channels, by referring to the results of a scientific research “Attractive Factors of BBC Persian Television News for Iranian Youth and Teen”1, some solutions have been suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal prohibition
  • news
  • satellite (foreign) channels
  • Media
  • Monopoly and Technology
  • youth
 قرآن کریم و ترجمه‌ها و تفاسیر معتبر دانشمندان شیعه و سنّی.
باگدیکیان، بن اچ (1385). انحصار نوین رسانه‌ای، ترجمه علیرضا عبادتی، تهران، انتشارات روایت فتح.
برنامه تلویزیونی سفر بخیر، 28/12/1392.
برومند، صفورا (1384). تاریخ‌نگاری به سبک «بی.بی.سی»، تهران، دفتر پژوهش‌های رادیو.
سلطانی‌فر، محمّد و هاشمی، شهناز (1382). پوشش خبری، تهران، انتشارات سیمای شرق.
سورین، ورنرجی و جیمز دبلیو تانکارد (1388). نظریه‌های ارتباطات، ترجمة علیرضا دهقان، انتشارات دانشگاه تهران.
فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی (1381). سال نهم، ش 31-30.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، استفساریه‌های شورای نگهبان و نیز متن قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373.
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1394-1390)، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی.
قانون برنامه پنجساله چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1388-1384)، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
مرکز آمار ایران (1386). سالنامه آماری 1385.
مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران (1391). «گزارش نشست روند فناوری ماهواره‌ای»، فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه جدید، ش 1.
معتمدنژاد، کاظم (1386). حقوق ارتباطات، تهران، دفتر مطالعات و توسعة رسانه‌ها.
مهدی‌زاده، سیدمحمد (1384-1383). «جزوة نظریه‌های ارتباطات جمعی»، گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.
وردی‌نژاد، فریدون و شهلا بهرامی (1388). جامعه‌شناسی خبر، تهران، انتشارات ثانیه.
Voice of America (VOA)
British Broadcasting Corporation (chanel) Persian TV
 http://payamno.com/detail=52781
http://tnews.ir/news/21C515504106.html
http://www.irinn.ir/news/60985/26tir
http://www.salamatnews.com/news/116253
http://www.tabnak.ir/fa/news/296096
http://dana.ir/news/77459.htm
www.eghtesadonline.com/fa/content/
www.farsnews.com/newstext.php?nn=
www.aftabnews.ir/fa/news/125374/
www.asriran.com/fa/news/336728/
www.dolat.ir/nsite/fullstory/news/?
www.mehrnews.com
http://fa.wikipedia.org