سازمان جهانی تجارت و تأثیر آن بر بازار نفت خام (چالش‌ها و فرصت‌ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه یکی از مباحث مهم در همه کشورها فرایند جهانی ‌شدن و جهانی‌سازی اقتصاد است. در این فرایند، نحوه و ضوابط تجارت کالاهایی بیشتر مورد توجه است که در تجارت بین‌المللی جایگاه استراتژیکی دارند. حامل‌های انرژی به‌خصوص نفت‌ خام از جمله این کالاهاست که لحاظ آن در بین کالاهای سازمان جهانی تجارت مسائل مختلفی را مطرح کرده است. از‌آنجا‌که قیمت نفت تحت تأثیر عوامل روانی، عرضه و تقاضا و ... است، قرار گرفتن آن در فهرست کالاهای سازمان جهانی تجارت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر این عوامل تأثیر می‌گذارد. اصولی مانند رفتار ملی و محدودیت مقداری به‌ترتیب به‌طور مستقیم می‌تواند بر تقاضا و عرضه نفت ‌خام تأثیرگذار باشد. علاوه‌بر این موافقت‌نامه‌های عمومی تعرفه و تجارت، تجارت خدمات و موانع فنی فرا راه تجارت هم می‌تواند شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مهندسی را به‌سمت رقابتی شدن سوق دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

World Trade Organization (WTO) and Its Impact on Crude Oil Markets (Challenges and Opportunities)

نویسندگان [English]

 • Roohollah Mahdavi
 • Moosa Khoshkalam Khosroshahi
چکیده [English]

Globalization in general and economic globalization in particular is an important issue in all countries. The process focuses more on the criteria of trading goods having strategic status, including energy carriers, especially crude oil which its inclusion in the World Trade Organization has made various issues. Since oil price is influenced by psychological factors and supply and demand, its inclusion in WTO affects directly and indirectly these factors. Supply and demand for crude oil could be directly affected by principles such as national behaviors and constraints. In addition, the General Agreements on Tariffs and Trade (GAT), the General Agreement on Trade in Services (GATS) and the Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) could direct engineering services companies to being competitive.

کلیدواژه‌ها [English]

 • World Trade Organization (WTO)
 • Crude Oil Markets
 • Most-favored-nation Principle
 1. 1. اکبری، نورالدین (1389). «تأثیر پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت بر سارختار صنعت نفت ایران»، مجله نفت و انرژی، ش 4.

  2. بهروزی‌فر، مرتضی (1381). «اوپک و جهانی شدن اقتصاد»، اقتصاد انرژی، ماه سوم (خرداد).

  3. حائریان اردکانی، محمود (1381). «نفت و سازمان جهانی تجارت»، فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا (س)، سال دوازدهم و سیزدهم، ش 44 و 45.

  4. حبیبی دباغ، محسن (1389). «عضویت در سازمان جهانی تجارت و اقتصادهای وابسته به نفت‌ خام»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم، ش 28.

  5. ژیمنزگوئرا، آندریا (1381). «سازمان جهانی تجارت و نفت»، ترجمه یوسف جمسی، اقتصاد انرژی، ماه نهم (آذر).

  6. عبدالله، حسین (1382). «پیامدهای گات و سازمان جهانی تجارت برای کشورهای صادرکننده نفت»، ترجمه احمد زمانی، مجله اقتصادی، دوره دوم، سال اول، ش 3.

  7. مقصودی، مجتبی (1388). «چشم‌انداز ورود نفت به سازمان جهانی تجارت و تأثیر آن بر اقتصاد کشورهای نفتی خاورمیانه»، همایش بین‌المللی تحولات جدید ایران و جهان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.

  8. مهرآرا، محسن و سجاد برخورداری (1386). «بررسی آثار کاهش تعرفه از طریق الحاق ایران به WTO و بر بخش‌های اقتصادی در قالب مدل تعادل عمومی قابل محاسبه»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 80.

  9. Bina, Cyrus and Vo Minh (2007). "OPEC in the Epoch of Globalization: An Event Study of Global Oil Prices", Global Economy Journal, Vol. 7, Issue 1.

  1. Chang, P. and M. Lee (2011). "The WTO trade effect", Journal of International Economics 85.
  2. Desta, Melaku Geboye (2003). "The Organization of Petroleum Exporting Countries, the World Trade Organization, and Regional Trade Agreements", Journal of World Trade.
  3. Finger, J. M. and B. Hoekman (1999). "Developing Countries and the New Trade Round: lessons from recent research", The World Bank, Washington, mimeo.
  4. Gibbs, M. (2003). "Energy Services, Energy Policies and the Doha Agenda", in Energy and Environmental Services: Negotiating Objectives and Development Priorities. NCTAD, United Nations, New York, US. Geneva, Switzerland.
  5. Selivanova, Yulia (2007). "The WTO and Energy: WTO Rules and Agreements of Relevance to the Energy Sector", Energy Charter Secretariat.
  6. Schott, J. and J. Watal (1999). "Decision-making in the WTO", International Economics Policy Brief, no. 00-2, Institute for International Economics.