دولت افقی و هماهنگی افقی (چرایی، موانع کلیدی و راهبردها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی

2 دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی، دانشگاه عالی دفاع ملی، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

چکیده

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اغلب کشورها و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه اجرای سیاست‌های عمومی است و از موانع تحقق این خواسته، ضعف دولت افقی و عدم هماهنگی آن در اجرای این سیاست‌هاست. این مقاله بر نقش روز‌افزون هماهنگی افقی در عرصه دولت پاسخ‌گو و حکمرانی خوب در کشورهای مختلف و ایران تأکید دارد و ارزش‌های دینی و ملی شامل مشورت در امور‌، امر به معروف و نهی از منکر و نقش قسط و عدل در جامعه اسلامی ایران پشتوانه این نظریه است. فقدان الگوی مدیریت بومی
ایرانی ـ اسلامی و مقاومت نظام مدیریت دولتی در مقابل تغییرات بنیادین به‌عنوان مهم‌ترین موانع هماهنگی افقی بین ارکان سیاستگذاری‌های سطح ملی شامل قوای سه‌گانه مجریه، قضائیه و مقننه نیز شناسایی و مورد تأکید قرار گرفته است. استفاده از اتوماسیون اداری برای شفاف‌سازی نظام‌های اداری و تلاش برای عملیاتی کردن اخلاق و وجدان کاری با اتکا به ارزش‌های دینی و فرهنگ ملی هم به‌عنوان راهکارهای تقویت هماهنگی افقی در دولت توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Horizontal Policy Management and Horizontal Coordination (Why, Basic Obstacles and Strategies)

نویسندگان [English]

 • Aziz Mansouri 1
 • Abdorreza Fazeli 2
چکیده [English]

Enforcement of public policies is an important concern of most countries, especially developing countries. Weakness of horizontal policy management and lack of coordination in enforcing these policies are obstacles to achieving this purpose. The article emphasizes on the increasing role of horizontal coordination in Iran and other countries in the areas of accountability and good governance in government. Religious and national values, including consultation in matters, promotion of good and prevention of evil, and roles of justice and equity in Iranian Islamic society support this theory. Lacking a native Iranian-Islamic model of management and resistance of the state management system to fundamental changes are recognized as important obstacles to horizontal coordination. The article also emphasizes on coordination between policy-making bodies in the national level, including the executive, judiciary and legislature, in order to achieving horizontal coordination. Using administrative automation for making administrative systems transparent and attempting to operationalize morals and honesty and hard work based on religious values and national culture are suggested as strategies for strengthening horizontal coordination within state.

کلیدواژه‌ها [English]

 • State
 • Horizontal Policy Management
 • Horizontal Coordination
 • Accountability
 • Key Obstacles to Coordination
 • Good Governance
 1. 1. امیر‌خانی، طیبه (1390). «دولت افقی و پاسخ‌گویی افقی: چیستی، چرایی و موانع تحقق آن در ایران»، نهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.

  2. امیر‌کبیری، علیرضا (1384). مروری بر تئوری و اصول مدیریت، چاپ چهارم، تهران، نگاه دانش.

  3. رضائیان، علی (1386). مبانی سازمان و مدیریت، چاپ دهم، تهران، سمت.

  4. دانایی‌فرد، حسن، غلامرضا جندقی، سیدمهدی الوانی و طیبه نیک‌رفتار (1389). «الگوهای ذهنی خبرگان در مورد چالش‌های دولت افقی در ایران»، چشم‌انداز مدیریت دولتی، سال اول، ش 2.

  5. نیک‌رفتار، طیبه (1390). روش کیو و کاربرد آن در یک مطالعه موردی (گونه‌شناسی ذهنیت نخبگان در مورد راه‌های مدیریت دولت افقی در ایران)، تهران، نگاه دانش.

  6. نیکواقبال، علی‌اکبر (1387). برگزیده‌ نظریه‌های سازمان و مدیریت، چاپ اول، تهران، سمت.

  1. Brinkerhoff, Derrick w. (1996). "coordination issues in policy implementation networks; an illustration from madagascars environmental action Plan", world development,24(9).

  8.Bourgault, Jacques (2007). "corporate management at top level of governments, the Canadian case", international review of administrative science, 73(2).

  1. Brown, Kerry and Keast, robyn (2003). "citizen-government engagement; community connection through networked arrangments", asian journal of public administration, 25(1).
  2. Dierickx, G. (2003). "senior civil servants and bureaucratic change in Belgium", governance, 16(3).
  3. Edelenbos, J. (2005). "Institutional implications of interactive governance; insights from dutch practice", governance, an international journal of policy, administration and institutions, 18(1).
  4. Mcguire, Michael (2000). "collaborative policy making and administration; the operational demands of local economic development", economic development quarterly, 14(3).
  5. Michels, Ank and Albert Meijer (2008). "safeguarding public accountability in horizontal government", public management review, 10(2).
  6. Papadopoulos, Y. (2003). "cooperative forms of governance; Problems of democratic accountability in complex environments", European journal of political research, 42(4).
  7. Peter, B. Guy (1998). "managing horizontal government, the politics of co-ordination", public administration, 76.
  8. O’Donnell, G. (1998). "horizontal accountability in new democracies", journal of democracy, 9(3).
  9. Saner, Raymond, Toseva, Gordona, Atamanov, Aziz, Mogilevsky, Roman and Sahov, Aleksander (2008). "government governance and interministerial policy coordination in eastern and centeral Europe and centeral Asia", public organization review, 8(3).
  10. Sullivan, Helen, Barnes Marian and Matka Elizabeth (2002). "building collaborative capacity through, theories of change, early lessons from the evaluation of health action zones in england", evaluation, 8(2).
  11. Van de van, Andrew h and walker, Gordon (1984). "The dynamics of inter-organisational co-ordination", administrative science quarterly, 29(4).
  12. Wilson, W. (1887). "The study of administration", political science quarterly 2.