ارزیابی خدمات درمانی در حقوق تأمین اجتماعی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز

3 عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

چکیده

براساس اصل (29) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین اجتماعی از وظایف دولت بوده و همه اقشار جامعه برای دریافت خدمات تأمین اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند. برآورده شدن این نیاز در گذر تاریخ دچار دگرگونی‌های زیادی شده و هر تمدنی نگاه متفاوتی به آن داشته است. در حال حاضر ارائه خدمات درمانی یکی از تعهدات اساسی نظام تأمین اجتماعی کشورهاست.
         در این مقاله درصددیم تا به تبیین نظام خدمات درمانی کشور در هر‌یک از سازمان‌های بیمه‌گر و چگونگی پوشش هر‌یک از اقشار و گروه‌ها و چگونگی تأمین منابع مالی برای ارائه خدمات درمانی بپردازیم. همچنین اصول حاکم بر نظام خدمات درمانی و انطباق آن با خدمات درمانی کشور و اینکه آیا اصول حاکم در نظام خدمات درمانی رعایت شده است یا خیر بررسی می‌شود. لازم به ذکر است منظور از تأمین اجتماعی در این مقاله صندوق تأمین اجتماعی نیست، بلکه تأمین اجتماعی به شکل کلان مدنظر است؛ زیرا امروزه در لایه اول نظام تأمین اجتماعی، جنبه حمایتی و در لایه دوم بیمه‌های پایه و در لایه سوم جنبه تکمیلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Health Services in Accordance with Iranian Social Security Act

نویسندگان [English]

 • Seyyed Nasereddin Badisar 1
 • Koroush Ostovar Sangari 2
 • Iravan Masoudi Asl 3
چکیده [English]

Healthy living and life satisfaction is a certain need and demand of human beings. According to Principle (29) of Islamic Republic of Iran Constitution, social security is the state’s functions and all classes of the society enjoy equal rights of social security services. Health is one of the basic needs and rights of human societies. To meet this need has had a lot of changes throughout history and every civilization has a different look to it. Currently, providing health services is one of the fundamental obligations of social security system of countries.
            In this article, we are going to explain the health services system in each insurance organization and how the coverage of each groups and classes and how to finance to provide the health services. Also, the governing principles the health services system and its conformity with the Iranian health services, whether the principles have been observed or not discussed. It should be noted that the purpose of social security in this paper is not social security fund, but social security is a major consideration, because today the first category of social security system support the health insurance and the second, basic health insurance and the third, complementary health insurance are reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Healthy living and life satisfaction is a certain need and demand of human beings. According to Principle (29) of Islamic Republic of Iran Constitution
 1. استوار سنگری، کورش (1387). حقوق تأمین اجتماعی، تهران، چاپ دوم، نشر میزان.
 2. ابوالشمس اصغری، بهناز (1385). «مطالعه تطبیقی بسته خدمات سلامت سازمان‌های ارائه‌کننده بیمه درمان مکمل در کشورهای منتخب و پیشنهاد بسته خدمتی برای ایران»،تهران، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران.
 3. اساسنامه سازمان بیمه خدمات درمانی مصوب 24/12/1373 هیئت وزیران.
 4. تامپسون، لارنس (1383). سالمندی و خردمندی، ترجمه زهره کسایی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 5. دانش دهکردی، نوشین (1384). تحلیل قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، تهران، نشر سازمان بیمه خدمات درمان.
 6. ــــــــــ (1384). بیمه همگانی خدمات درمانی از‌منظر قانون، تهران، نشر سازمان بیمه خدمات درمانی.
 7. زارع، محمدحسین (1384). بیمه درمان مکمل، تهران، نشر سازمان بیمه خدمات درمانی.
 8. ــــــــــ (1384). بیمه درمان پایه، تهران، نشر سازمان بیمه خدمات درمانی.
 9. ــــــــــ (1384). راهبردهای خصوصی‌سازی بیمه درمان، تهران، جلد دوم، نشر سازمان بیمه خدمات درمانی.
 10. ــــــــــ (1384). نظام سلامت در دنیا، تهران، جلد دوم، نشر سازمان بیمه خدمات درمانی.
 11. زارع، محمدحسین و سید‌قاسم صمیمی‌فر (1387). «مروری بر پوشش بیمه خدمات درمانی و برخورداری از خدمات در سازمان بیمه خدمات درمانی»، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال هشتم، ش 26 و 27.
 12. عراقی، سید‌عزت‌اله و دیگران (1386). درآمدی بر حقوق تأمین اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 13. طریقت منفرد، محمدحسن، علی اخوان بهبهانی و علی حسن‌زاده (1387). اصول و مبانی سیاست ملی سلامت (مطالعه تطبیقی)، تهران، دفتر مطالعات اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مرکز شورای اسلامی.
 14. فیاضی، مرتضی (1387). هم‌اندیشی در بیمه درمان روستائیان، تهران، نشر سازمان بیمه خدمات درمانی.
 15. قاآنی، حسین (1389). «اخذ فرانشیز از بیمه‌شدگان برای پوشش بیماری‌های صعب‌العلاج»، تهران، روزنامه ایران، ش 300.
 16. قابل، احمد (1383). اسلام و تأمین اجتماعی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 17. قابل‌جو، منیژه (1377). «مطالعه تطبیقی نظام بیمه خدمات درمانی در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران»، رساله دکتری رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی‌، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
 18. قانون بیمه همگانی خدمات درمانی، مصوب 1373.
 19. قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354.
 20. کریمی، مظفر (1380). «جایگاه بیمه خدمات درمانی در نظام جامع تأمین اجتماعی»، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سوم، ش 10.
 21. ــــــــــ (1386). بیمه درمان روستائیان، تهران، نشرسازمان بیمه خدمات درمانی.
 22. مسعود‌اصل، ایروان (1388). نظام رفاه اجتماعی در جهان، تهران، دفتر مطالعات اجتماعی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 23. محمدی، پوران (1389). «حرکت لاک‌پشتی بیمه روستائیان»، روزنامه جام‌جم، یکشنبه 4 مهر.
 24. مسلمی، عبدالرضا (1384). «شناخت جامعه روستایی ایران از دیدگاه تأمین اجتماعی»، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال هفتم، ش 20.
 25. نصیری، مراد (1388). بررسی میزان دسترسی بیمه‌شدگان اداره کل بیمه خدمات درمانی استان ایلام به خدمات پزشکی پایه درمان در سال 1387 تهران، نشر سازمان بیمه خدمات درمانی.
 26. نصیری، مرتضی (1382). مبانی حقوق تأمین اجتماعی در ایران، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
 27. وزارت رفاه و تأمین اجتماعی (1386). سالنامه آماری 1386 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، تهران، انتشارات داخلی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

هاشمی، سیدمحمد (1384). حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی، تهران، نشر میزان.