چارچوب‌های کلی تصمیم‌گیری نخبگان سیاسی زن برای ورود به عرصه نمایندگی در 10 دوره مجلس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رشته مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی، دانشگاه شاهد

2 دانشیار علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد

چکیده

مقوله تصمیم‌گیری، همواره مورد علاقه پژوهشگران بوده است؛ چرا که تصمیم‌گیری آیینه تمام‌نمای توانایی‌ها و قابلیت‌های یک مدیر است. هدف پژوهش حاضر مطالعه چارچوب‌های تصمیم‌گیری نخبگان سیاسی زن برای ورود به عرصه نمایندگی در 10 دوره مجلس است. نمونه آماری این پژوهش را بیست نفر از زنان نماینده 10 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌دهند. روش‌شناسی مبتنی‌بر تکنیک تحلیل محتوای کمّی و کیفی و تکنیک مصاحبه نیمه‌ساخت‌یافته در جمع‌آوری داده‌ها و متون مصاحبه‌هاست. تحلیل داده‌ها در محیط اکسل و با استفاده از نرم‌افزار ویزیو به شکل مدل و نمودارهای مختلف انجام‌ شده است. یافته‌ها بیانگر آن است که چارچوب تصمیم‌گیری زنان نماینده بیشتر براساس پیشنهاد حزب و همچنین در چارچوب فرعی برنامه‌ریزی شده، مشورتی، در شرایط ریسک، با مبنای عقلایی و فرهنگی است. اکثر نخبگان چارچوب الگویی خاصی قبل از نمایندگی ندارند. مهمترین چارچوب تشویقی زنان نماینده با اثرپذیری از همسر است. چارچوب انگیزشی و هدف زنان نماینده بیشتر بر‌مبنای ارزشی تکلیف و عمل در حدود شرع و در برابر همراهان و دشمنان است. نقش خانواده (پدر، برادر و همسر) به‌عنوان مهمترین چارچوب نهادی مؤثر بر ورود زنان به حوزه سیاسی است. عوامل روانی مهمترین چارچوب علّی سختی تصمیم برای نمایندگی است. در کل براساس مؤلفه‌های چارچوب‌بندی مهمترین عوامل مؤثر بر چارچوب تصمیم‌گیری نخبگان سیاسی زن برای ورود به عرصه نمایندگی برجسته‌سازی قدرت مردان از طریق رسانه‌ها، پیش‌زمینه‌سازی عوامل ساختاری و فرهنگی، ترجیحات، علایق و تجربیات فردی و روانی است. پژوهشگر در مجموع 8 مقوله اصلی، 42 مقوله فرعی اول، 83 مقوله فرعی دوم و 439 عبارت معنایی را شناسایی و به صورت نمودار ترسیم و تحلیل‌ کرده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Decision-Making Frameworks Female Political Elites Must Abide by in Order to Become a Minster in Parliament

نویسندگان [English]

  • Zahra Heydari 1
  • Abbas Keshavarz Shokri 2
1 Shahed University, Tehran. Iran
2 Shahed University, Tehran. Iran
چکیده [English]

Decision-making has always been of interest to scholars because decision-making mirrors the skills and capabilities of a manager, hence the purpose of the present study is to examine the decision-making frameworks female political elites are forced to adhere to in order to enter their field of work. This research was conducted throughout ten parliamentary sessions. The statistical sample of this study was 20 women from ten seats in the Islamic Consultative Assembly. The methodology was based on the quantitative and qualitative content analysis techniques and the semi-structured interview techniques when collecting data. The data analysis was carried out in Excel in the form of different models and graphs and used the Visio software. The findings indicate that the decision-making framework for women delegates is largely based on the party's proposal, which is rationally and culturally based on a planned, advisory, at-risk sub-framework. Most elites do not have a specific pre-representation framework. The most important encouraging framework for women is the influence of their spouses.
The motivational framework for women and their goal is mainly to carry out their duties within the confines of law and dealing well with allies and enemies. The role of the family (father, brother and husband) is the most important institutional framework, which largely influences women entering the political arena. Psychological factors are the most important causal framework for decision making. In general, the most important factors influencing the decision-making framework of female political elites is the representation of the power of men through the media, foreshadowing structural and cultural factors, preferences and interests, and personal and psychological experiences. This study identifies 8 main categories, 42 first subcategories, 83 second subcategories, and 439 semantic expressions, which are analyzed thematically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Representative Women
  • Islamic Consultative Assembly
  • Decision Making Framework
1. اسنایدر، ریچارد و همکاران (1389). تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، ترجمه محمدجعفر جوادی ارجمند و مجید فرهام، تهران، میزان.
2. اسنو، دیوید و هانت، بنفورد (1387). «میدان‌های هویت؛ فرایندهای طراحی و ساخت اجتماعی هویت جنبش‌‌ها» در لارنا انریک و دیگران، جنبش‌های نوین اجتماعی، ترجمه سیدمحمدکمال سروریان و علی صبحدل، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
3. انصاری، محمد‌مهدی (1386). نخبه‌‌پروری‌‌سیاسی، تهران، نشر دادگستر.
4. برزگر، ابراهیم (1373). مبانی تصمیم‌گیری سیاسی از دیدگاه امام خمینی، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
5. ترابی، یوسف (1392). «تعارض نخبگان سیاسی و راهبردهای مدیریت آن»، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال 19، ش 72.
6. تسلیمی، سعید، حسین صفری و سیدیحیی سیددانش (1383). «بررسی الگوی سه نوع تصمیم‌گیری حضرت امام خمینی (ره) با استفاده از مدل تصمیم‌گیری حکیمانه - رویکرد فازی»، روان‌شناسی، ش 8.
7. جلایی‌‌پور، حمیدرضا و آرش نصر اصفهانی (1393). «رخدادهای انتخاب 1388 از چشم‌انداز تحلیل چارچوب علوم اجتماعی»، جامعه‌شناسی تاریخی، دوره 6، ش 1.
8. حبیب‌‌نژاد، احمد (1386). حقوق و وظایف نمایندگی مجلس، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان.
9. حیدری، زهرا، عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین و علی مرشدی‌‌زاد (1397). «موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن در عرصه تصمیم‌‌گیری‌های سیاسی و مدیریتی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال 14، ش 1.
10. خوشوقت، محمد‌‌حسین (1375). تجزیه ‌و تحلیل تصمیم‌‌گیری در سیاست خارجی، تهران، وزارت امور خارجه.
11. دلاور، علی (1383). روش‌‌های پژوهش در روا‌‌‌ن‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور.
12. رحیمی، جلال (1392). سازمان و مدیریت موفق، تهران، انتشارات سپهر دانش.
13.رضائیان، علی (1393). مبانی سازمان و مدیریت، تهران، انتشارات سمت.
14. رمضانیان، محمدرحیم، عباس صادقی و رضا پورجهانی (1390). «بررسی تأثیر ارزش‌های مقدس اخلاقی بر تصمیم‌گیری، دشواری تصمیم و احساسات ناشی از تصمیم‌گیری - مطالعه موردی: در دانشکده علوم انسانی دانشگاه گیلان»، مدیریت، ش 6.
15. روشن‌قیاس، کلثوم (1388). «بررسی رابطه سبک‌های تصمیم‌‌گیری (آمرانه و مشارکتی) مدیران و شیوه‌‌های حل تعارض کارکنان اداره برق شیراز»، علوم تربیتی - مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشگاه شیراز.
16. ساروخانی، باقر (1382). روش‌‌های پژوهش در علوم اجتماعی، جلد 2، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
17. سیدامامی، کاووس (1394). روش‌های مصاحبه برای پژوهش‌‌های سیاسی، تهران، دانشگاه امام صادق.
18. شفیعی‌نیا، محمد‌شفیع، صفرعلی لطفی و مهدی توکلی جبلی (1391). «شاخص‌‌های تحکیم امنیت ملی و ارتقای اخلاق سیاسی نخبگان سیاسی از دیدگاه مقام معظم رهبری»، مطالعات دفاعی استراتژیک، ش 47.
19. غفاری ساروی، مصطفی و کاووس سید‌امامی (1396). «نقش فضای مجازی در چارچوب‌‌سازی برای رأی‌‌دهندگان در انتخابات؛ مطالعه موردی انتخابات مجلس دهم در دو شهر تهران و مشهد»، دانشگاه امام صادق (ع).
20. قاسمی، بهروز (1392). مبانی رفتار سازمانی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سپاهان.
21. مدرس‌زاده، شیوا، مهرداد نوابخش و حسینعلی نوذری (1396). «عوامل مؤثر بر توانمند شدن زنان نخبه سیاسی (مورد مطالعاتی: زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی)»، پژوهشنامه زنان، سال 9، ش 2.
22. معتمد‌‌نژاد، کاظم (1377). هربرت شیلر، پیشگام مطالعات انتقادی ارتباطات در آمریکا، ترجمه احمد میرعابدینی، تهران، سروش.
23. میردار، مرتضی (1388). «مصاحبه با مریم بهروزی، خاطرات»، تهران، معاونت تاریخ شفاهی مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
24.نیک‌‌پیما، نسرین (1392). «تحلیل چارچوب؛ شیوه‌‌ای برای تحلیل داده‌‌های کیفی»، نشریه پایش، سال 13. ش 1.
25. هولستی، ال. آر (1373). تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، ترجمه نادر سالار‌زاده امیری، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
26. Cavanagh, S. (1997). "Content Analyisisc: Concepts, Methods and Applications", Nurse Researcher, Vol. 4(3).
27. Entman, R.M. (1993). "Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm", Journal of Communication, Vol. 43, No. 4.
28. Fulp, Janos, David, Roth and Schweik, Charles (2006). "What is Mean Decision Making," In The Content of Eco – Informations.
29. Furber, C. (2010). "Framework Analysis: A Method Foranalyzing Qualitative Data", African Journal of Midwifery and Womens Health, No.4.
30. Goffman, Erving (1974). Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience, Cambridge, Harvard University Press.
31. Hsieh, H.F. and S. E. Shannon (2005). "Three Approaches to Qualitative Content Analysis", Qualitative Health Research, No. 15(9).
32. Parker, Andrew M. Wandi Burine de, Bruin and Bnruch, Fichnoff (2007)."Maximizers Versus Satificers Decision – Making Styles, Competence and Outcomes",Vol. 2, No. 6.
33. Ritzer, George (1988). Contemporary Sociological Theory, Alfred a Knopf Inc, 2nd Edition.
34. Scheufele, D.A. and D. Tewksbury (2007). "Framing, Agenda Setting and Priming: the Evolution of Three Media 36, Effects Models", Journal of Communication, Vol. 57, No. 1.
35. Simon Herbert (1957). A, Models of Man: Social and Rational, New York, John Wiley.
36. Singh, Romila and Green House, Jeffry. H (2004). "The Relation Between Caree Decision – Making Strategies and Person – job Fit: A Study of Job Changers", Journal of Vocational Behavior, 64.
37. Smith J and J. Firth (2011(. "Qualitative Data Analysis: The Framework Approach", Nurse Researcher; 18.
38. Snow, D.A. (2004). "Framing Processes, Ideology and Discursive Fields", in D.A. Snow, S.A. Soule and K. Hanspeter (Eds), The Blackwell Companion to Social Movements, Blackwell Publishing Ltd.
39. Spicer, David, P and Sadler – Smith, Eugene (2005). "An Examinational of the General Decision Making Style", Journal or Managerial Psychology, Vol. 20, No. 2.