طراحی و تدوین استراتژی‌های توسعه فوتبال کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تربیت بدنی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 دانشیار دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، طراحی و تدوین استراتژی‌های توسعه فوتبال کشور است که با روش آمیخته (کمّی و کیفی) و به شیوه مطالعات استراتژیک انجام گرفت. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت میدانی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کمّی، 75 نفر از مسئولان فدراسیون، مدیران باشگاه‌های سطح اول و خبرگان آگاه به فوتبال و در بخش کیفی 14 نفر از مدیران و خبرگان فوتبال کشور بودند. به‌دلیل محدودیت جامعه آماری، نمونه پژوهش با جامعه آماری برابر شد. برای جمع‌آوری اطلاعات تحقیق، از اسناد بالادستی، پیشینه پژوهش، نظرهای خبرگان و پرسشنامه عوامل محیط درونی و بیرونی و برای تعیین موقعیت استراتژیک از ماتریس‌های عوامل داخلی و خارجی بهره‌گیری شد. برای تدوین استراتژی‌ها از روش تجزیه و تحلیل سوات و برای اولویت‌بندی استراتژی‌ها از روش برنامه‌ریزی استراتژیک کمّی استفاده شد. یافته‌ها نشان داد فدراسیون فوتبال دارای شش قوت، هشت ضعف، شش فرصت و هفت تهدید است. درنهایت موقعیت استراتژیک فدراسیون، محافظه‌کارانه به‌دست آمد و 11 استراتژی طراحی و اولویت‌بندی شد که باید برای پی‌ریزی و توسعه سنجیده فوتبال حرفه‌ای، استاندارد‌سازی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال اقدام‌هایی انجام شود و طراحی و استقرار مدیریت عملکرد ارکان فدراسیون و ارزیابی عملکرد کارکنان و نیز طراحی منشور اخلاقی توسعه و ترویج آن در سطوح پایه، قهرمانی، حرفه‌ای و هواداری در دستور کار قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Design and Formulation of strategies for the Improvement of Football in the Country

نویسندگان [English]

  • zohrab gohari 1
  • mehrzad hamidi 2
  • ehsan amirhosseini 3
1 PhD Student in Physical Education Management, Faculty of Humanities, Azad University, Yasouj
2 Associate Professor, Faculty of Physical Education, University of Tehran
3 Assistant Professor, Faculty of Humanities, Azad University, Yasouj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design and formulate strategies for the development of football in the country. The research method was mixed (quantitative and qualitative) and in the form of strategic studies. The purpose of the present study is practical and field data collection. The statistical population of the study comprised of 75 officials in the quantitative section consisting of, federation officials, managers of top tier football clubs and football experts, and of 14 people, who were managers and football experts, in the qualitative section. Due to the limitation in the statistical population, the sample was equal to the population. To collect the research data, high-level documents, background literature, expert opinions, and internal and external environmental factor questionnaires were used. IFE and EFE matrices were employed to determine strategic positioning and the formulation of strategies. SWOT analysis was used to devise strategies and QSPM technique was used to prioritize the findings. The findings showed that the Football Federation has six strengths, eight weaknesses, six opportunities and seven dangers. The strategic position of the federation was also conservative and 11 strategies were designed and prioritized. According to the results of the QSPM matrix, it is necessary that steps are taken to ensure professional development and the standardization and privatization of professional football clubs. Furthermore, an outline of management performance within the federation and a staff performance assessment should be set out and practiced. In addition, an ethical charter must be written out, developed and promoted at Grassroots Football, Championship Football, Professional Football levels and also fan-base levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Program
  • Development
  • Football Federation
  • Football
 
1. الهی، علیرضا، محمد خبیری و نصراله سجادی (1389). «موانع توسعه صنعت باشگاه‌داری حرفه‌ای فوتبال ایران»، نشریه پژوهش در علوم ورزشی، ش 28.
2. حمیدی، محسن، مهرزاد حمیدی و محمد خبیری (1395). «تدوین برنامه استراتژیک آکادمی ملی فوتبال ایران و طراحی نقشه استراتژیک آن با روش‌هایBSC  و ISM»، پایان‌نامه دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه تهران.
3. خسروی‌زاده، اسفندیار و مهرزاد حمیدی (1391). مدیریت استراتژیک در سازمان‌های ورزشی، نشر سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران. 
4. خسروی‌زاده، اسفندیار (1387). «مطالعه و طراحی برنامه استراتژیک کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران»، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
5. زارعی، قاسم، مصطفی آجورلو و رضا محمدکاظمی (1395). «ارائه استراتژی منابع انسانی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز با تمرکز بر استراتژی جذب و حفظ مربیان و بازیکنان»، مدیریت منابع انسانی در ورزش، سال چهارم، ش 1.
6. سند راهبردی توسعه فوتبال ایران (1392). فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، کمیته مطالعات راهبردی.
7. شعبانی بهار، غلامرضا، محمود گودرزی و علیرضا ایزدی (1396). «تدوین برنامه راهبردی بازاریابی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، سال ششم، ش 2.
8. شفیعی، شهرام، هشام رستمی، حسین ممشلو و سمانه ده‌پناه (1396). «تحلیل راهبردی فوتبال استان گلستان و ارائه استراتژی‌های مناسب»، مدیریت و توسعه ورزش، سال ششم، ش 2، پیاپی 11.
9. عبداللهی، محمدحسن، مهرزاد حمیدی، نجف آقایی و محمد خبیری (1397). «تدوین و اولویت‌بندی استراتژی‌های باشگاه فولاد ماهان براساس چارچوب جامع تدوین استراتژی»، دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال هشتم، ش 32، پیاپی 16.
10. فردار، دیوید (1385). مدیریت استراتژیک، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، چاپ نهم، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
11. کاپلان، روبرت و دیوید نورتون (1386). تبدیل استراتژی از حرف به عمل (کارت امتیازی متوازن)، ترجمه رامین ملماسی و جمیله سیفی، چاپ اول، چاپ و نشر بازرگانی.
12. کلهری، کاظم (1387). «مدیریت عملکرد و تأثیر آن بر افزایش بهره‎وری نیروی انسانی»، دومین کنفرانس توانمندسازی منابع انسانی، تهران، بنیاد توانمندسازی منابع انسانی.
13. منصور زعیم، محمدصالح (1390). فوتبال زیبا، چاپ پنجم، نشر دهسرا.
14. نادری‌نسب، مهدی، محمد احسانی، محمد خبیری و مجتبی امیری (1390). «تعیین رویکرد مناسب توسعه فوتبال جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با رویکردهای چند کشور منتخب»، مدیریت ورزشی، دوره 3، ش 10.
15. نادری‌نسب، مهدی (1389). «طراحی برنامه استراتژیک فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران»، پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس .
16. نوفرستی، کیانوش، محسن غفرانی و علی صابری (1396). «طراحی و تدوین استراتژی ورزش قهرمانی فوتبال استان سیستان و بلوچستان»، مطالعات تربیت بدنی و علوم ورزشی، دوره 2، ش 3. 
17. AFC (2019). New and Improved MA Development Programmes Launched.
18. AIFF (2019). All Ingia Football Federation Strategic Plan-2019-2022.
19. BFF (2011). Bahrain Ftootbal Federation Association Straregic plan (2011-2015). www BFF.com.
20. Brown, S. R. and M. Brughelli (2014). "Determining Return-to-sport Status with a Multicomponent Assessment Strategy: A Case Study in Rugby", Physical Therapy in Sport, 15 (3).
21. FIFA (2019). FIFA Forward Football Development Program-FIFA.com.
22. Grant, R. M. (2015). Contemporary Strategy Analysis, Eighth Edition, Publishing Spi Globa.
23. HKFA (2016). Five-year Strategic Plan for Football in Hong Kong 2015-2020.
24. Junior, E. F. and C. Rodrigues (2017). "The Chinese Football Developmwnt Plan: Soft Power and National Identity", University of Aveiro, Portugal Holos, Vol. 5, emanuel.leite.junior@ua.pt
25. Kaplan, R. and D. Norton (2011). The Balanced Scorecard, Harvard Business Review.
26. Luo, Y., J. Sun and S. L. Wang (2011). "Comparative Strategic Management: An Emergent field in International Management", Journal of International Management, 17 (3).
27. NFF (2017). "Shaping Football in New Zealand", Sporty.co.nz.
28. Wesaala, B. (2015). "A Strategy for Growth and Development", 10 year Strategic Plan for the Development of Football in Kenya, Develoment sports, Mar 01, 2015. brianwesala.cam.strategy-for-growth-and-development
29. Xiaofei, L. and Y. Guochang (2017). "Comparative Study on Football Professionalism Development Histories in China and Japan", International Journal of Sports and Physical Education (IJSPE), Vol. 3, Iss. 3.