بررسی ظرفیت استخراج نفت خام ایران ؛ وضعیت کنونی و چشم انداز 1404

نوع مقاله : مقاله پژوهشی


عنوان مقاله [English]

بررسی ظرفیت استخراج نفت خام ایران ؛ وضعیت کنونی و چشم انداز 1404