شبکه مضامین مولفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کار آفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی(ره)

2 دانشیار گروه مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد یار گروه مدیریت دانشگاه امام حسین (ع)

4 دانشجوی تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بومی نبودن الگوهای خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی، لزوم شناسایی و استخراج مؤلفه‌های ارزشی بومی و طراحی چارچوب خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی را با هدف تسری مضامین ارزشی به اسناد بالا‌دستی ضروری می‌کند. در این پژوهش تلاش شده مؤلفه‌های ارزشی چارچوب خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی از متن احادیث و روایات مندرج در مجموعه‌های روایی میزان الحکمه و الحیات استخراج شود ازاین‌رو با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم‌افزارMAXQDA  متن احادیث و روایات کد‌گذاری و تحلیل شد. نتایج حاصله نشان داد مؤلفه‌های ارزشی چارچوب خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی در کتب میزان الحکمه و الحیات مشتمل بر 6 مضمون فراگیر مؤلفه‌های محوری‌، عوامل مؤثر بر کارآفرینی‌، بستر‌های کارآفرینی‌، حوزه‌های کارآفرینی‌، عملکرد کارآفرینانه و پیامد‌ها و نتایج کارآفرینی است‌. در‌نهایت با استفاده از مؤلفه‌های استخراج شده شبکه مضامین مؤلفه‌های ارزشی چارچوب خط‌مشی‌گذاری کارآفرینی ارائه شده است‌ که بازیگران عرصه خط‌مشی (مجلس شورای اسلامی‌، مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...) می‌توانند در تدوین و اجرای خط‌مشی‌های کارآفرینی مورد استفاده قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Network of Value Components of Entrepreneurship Policy-making Framework

نویسندگان [English]

 • Davoud Hosseinpour 1
 • Vajholah Ghorbani Zadeh 2
 • Hassan Aliakbary 3
 • Hassan zare 4
1 Associate professor ,Faculty of Management and ccounting , Allameh TabaTabaee university, Tehran, Iran
2 associate professor of management , Alameh Tabatabai University,Tehran, Iran
3 Assistant professor of management department,Imam Hossein university,Tehran,Iran
4 university student
چکیده [English]

Absence of local entrepreneurship policy-making models caused that necessarily, local value components are recognized as well as providing an entrepreneurship policy-making framework in order to extend value themes to upstream documents in this field. This research tries to identify value components of entrepreneurship policy-making framework stipulated in the Mizan al-Hikmah and Al-Hayat Books. To this aim, the text of Hadiths and narratives are coded and analyzed through using thematic analysis method and MAXQDA software. The results showed that the value components of entrepreneurship policy-making framework in the Mizan al-Hikmah and Al-Hayat Books are comprised of six general themes; including axial components, factors affecting entrepreneurship, entrepreneurship groundworks, entrepreneurship areas, entrepreneurial performance as well as entrepreneurship consequences. Finally, an entrepreneurship policy-making framework has been provided based on themes of the network of value components of entrepreneurship policy-making framework. These value components can be used by the major policy-making actors (such as the Islamic Parliament, Expediency Discernment Council, and etc…) to adopt as well as implement the entrepreneurship policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words : policymaking
 • Entrepreneurship
 • value components
 1. احمدپور داریانی، محمود (1391). کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها، تهران، انتشارات جاجرمی.
 2. الوانی‌، سید‌مهدی و فتاح شریف‌زاده (1391)‌. فرایندهای خط‌مشی‌گذاری عمومی، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
 3. بابایی طلاتپه، محمدباقر، جابر نوبخت‌وند، وحیده نیکو‌نام طوسی‌، مصطفی اسلامبول‌چی‌ و بهرام ستاری (1394). مدیریت کارآفرینی در ارزش‌های اسلامی‌، مشهد‌، پویا اندیشه‌.
 4. چپرا، محمدعمر (1386) . اسلام و چالش‌های اقتصادی، ترجمه سیدحسین میرمعزی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
 5. حکیمی، محمدرضا، محمد حکیمی و علی حکیمی (1391). الحیات‌، جلد 1 تا 8، ترجمه احمد آرام، قم، دلیل ما.
 6. خنیفر، حسین (1385). «کارآفرینی در نظام ارزشی اسلام»، نشریه پرسمان، ش 28، بازیابی شده در 20 فروردین 1397 از  Hawzah.net.
 7. ــــــ (1391). کارآفرینی در نظام ارزشی، قم، اکرام.
 8. داوری، علی (1389). «الگوی مناسب توسعه کارآفرینی توسط دولت ایران»، رساله دکتری دانشگاه علامه طباطبایی.
 9. درخشان، مسعود (1389). «ملاحظاتی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت‌»، نخستین کنفرانس اندیشه راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران، کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
 10. دهقانی‌زاده‌، مرضیه (1391). «کسب‌و‌کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام»، مجموعه مقالات کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، دانشگاه مازندران، باز‌یابی شده در 20 فروردین 1397 از مرجع دانش‌.
 11. عابدی جعفری، حسن، محمد‌سعید تسلیمی، ابوالحسن فقیهی و محمد شیخ‌زاده (1390 ). «تحلیل مضمون و شبکه مضامین»، اندیشه مدیریت راهبردی، دوره 5، ش10.
 12. محمد‌پور، احمد (1392). روش تحقیق کیفی، تهران، جامعه‌شناسان.
 13. محمدی ری‌شهری، محمد (1395‌). میزان الحکمه، سیزده جلد، قم، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی‌.
 14. محمودی، وحید، شهرزاد نیری و علی‌اصغر پورعزت (1393). «بازپردازی شاخص‌های توسعه قابلیت‌های انسانی در پرتو فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر‌»، مدیریت بازرگانی، دوره 6‌، ش 1.
 15. مختاریان‌پور، مجید (1391 ). «طراحی اجرای سیاست‌های فرهنگی مبتنی‌بر برنامه‌های توسعه کشور»، رساله دکتری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
 16. میر‌معزی‌، سید‌حسین (1390)‌. نظام اقتصادی اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

 

 

 1. Belcher, J. (1991). Understanding the Process of Social Drift Among the Homeless: A Qualitative, In E. Sherman and W. J. Reid (Eds.) Qualitative Research in Social Work, New York, Columbia University press.
 2. Bosma, Niels and Jonathan Levie (2010). "Global Entrepreneurship Monitor 2009", Executive Report, Global Entrepreneurship Research Association (GERA).
 3. Maxwell, J. (2004). Qualitative Research Design: An Interactive Approach, Second Edition, London‌, Sage Publications.
 4. Mills, M. B. and M. Huberman (1994). Qualitative Data Analysis : Sourcebook of New Methods, London, Sage Publication Ltd .
 5. Peterson, R. (1980). Entrepreneurship and Organization, In R. Ronstadt, Frontiers of Entrepreneurial Research, Babson College, Babson.
 6. Ronstadt, R. (1985). Entrepreneurship, Nafick, Mass, Lourd Publishing.
 7. Story, D. J. (2008). Entrepreneurship and Same Policy,World Entrepreneurship Forum.

Timmons, J. (1990). New Venture Creation, Boston, IRWIN, Homewood.