الگوی مدرن عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی؛

چکیده

عملیات روانی یکی از شیوه‌های اعمال فشار برای رسیدن به اهداف مطلوب است که در عصر حاضر مورد توجه بسیار قرارگرفته است. هرگونه اقدام دراین‌باره مستلزم توجه به رابطه معنادار عملیات روانی با ابعاد و شیوه‌های آن است که مدیریت آن را ممکن و مؤثر می‌کند. با مروری بر ادبیات عملیات روانی ملاحظه می‌شود اغلب پژوهش‌ها، بر شیوه‌ها و ابزار‌های اعمال عملیات روانی متمرکز است و به چگونگی تکوین و فعالیت الگوها کمتر توجه شده است. این مقاله درصدد شناخت چگونگی شکل‌گیری عملیات روانی رسانه‌ای غرب (با محوریت رسانه‌هایی چون رادیو فردا و صدای آمریکا) علیه جمهوری اسلامی ایران است. ازاین‌رو سؤال اصلی مقاله حاضر عبارت است از: الگوی مدرن عملیات روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، نگارندگان ضمن بررسی تاریخی عملیات روانی و ارائه الگوی تازه‌ای از عملیات روانی، به تحلیل روش‌های آمریکا بر ضد ایران، چون دروغ‌پردازی، شرطی‌سازی، کلی‌بافی فریبنده، نامگذاری معکوس، تعمیم افراطی، برچسب زدن، استهزا و مسخره کردن و سرانجام تضعیف روحیه و القای یأس و ناامیدی می‌پردازند. یافته مقاله حکایت از آن دارد که در الگوی نوین عملیات روانی آمریکا بزرگ‌نمایی فریبنده از توان و اهداف امنیتی جمهوری اسلامی ایران، بنیاد الگوی رفتاری آمریکا را شکل می‌دهد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Modern Model of American Psychological Operation Against Islamic Republic of IRAN

نویسندگان [English]

  • Asghar Eftekhari 1
  • Mahdi Zolfaghari 2
چکیده [English]

In current century Psychological Operation is considered to be one of the most attractive methods to pressure other players in order to obtain desired goals. Any action in this regard needs to comprehensive attention toward the meaningful relationship between psychological operation and its styles which makes possible the management of this operation and increases its effectiveness. The literature review of psychological operation shows that most of the researches have been concentrated on its styles and tools and there have been less attention to its development procedures and activities. This article tries to understand the quality and formation procedure of the west`s media psychological operation (focusing on medias like Radio Farda and VOA) against Islamic Republic of IRAN. Therefore, the main question of this article is that: What is the modern model of American psychological operation against I.R.IRAN? In order to answer this question, authors have studied the history of psychological operation and represented a new model of psychological operation and analysed the American operational methods against Iran such as lying, preconditioning, deceptive overall weaving, reversed naming, extreme generalization, tagging, mocking and finally demoralization and induction of hopelessness. The results of this research shows that in the modern model of American psychological operation, the deceptive exaggeration of I.R.IRAN`s security targets and capabilities is the foundation of American behavioral model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Psychological Operation
  • United States
  • Islamic Republic of Iran
  • Image Making