بررسی نشانگاه‌‌‌های اطلاعاتی - امنیتی رژیم صهیونیستی‌‌‌ در جمهوری آذربایجان و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموخته مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاس، دانشگاه تهران؛

چکیده

حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی‌‌‌ در جمهوری آذربایجان در تمام ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و امنیتی در چند سال گذشته فزاینده بوده و همین مسئله باعث بروز نگرانی‌‌ها و اعتراضات لفظی مقامات سیاسی ‍ـ امنیتی ایران شده ‌‌است. این مقاله با رویکرد توصیفی ‍ـ تحلیلی و به روش مطالعه کیفی و تحلیل محتوا به بررسی دلایل گسترش مناسبات آذربایجان ـ رژیم صهیونیستی‌‌‌ از یک‌سو و تبعات امنیتی آن بر ایران پرداخته است. هدف، پاسخ‌گویی به این سؤال اصلی است که روابط دو کشور چه تبعاتی بر امنیت ملی ایران دارد و نشانگاه و شگردهای نفوذ اطلاعاتی ـ امنیتی رژیم صهیونیستی‌‌‌ در جمهوری آذربایجان کدام‌اند؟ براساس مطالعه اسناد و مدارک موجود سه ابتکار مهم برای این اقدامات ازسوی رژیم صهیونیستی‌‌‌ احصا شده است: ایجاد نهادها و سازمان‌های فرهنگی ـ اجتماعی، اقدامات توسعه‌‌ای و فنی، قراردادها و همکاری‌‌های نظامی. این سه پوشش رژیم صهیونیستی‌‌‌ برای بهره‌برداری اطلاعاتی از ایران و به‌تبع آن اقدامات امنیتی‌ است که از طریق خاک جمهوری آذربایجان انجام می‌‌شود. تلاش برای شناسایی سازمان‌ها و نهادهای پوششی رژیم صهیونیستی‌‌‌ و بیان ماهیت و نوع عملکرد اطلاعاتی آنها از مهم‌ترین اهداف مقاله حاضر است. به این منظور در هر بخش و برای فهم درست از ارکان مقاله، شش مدل تحلیلی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Zionist Regime Intelligence Targets in Republic of Azerbaijan and National Security of Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • Ali Saadat Gholipour Azar
چکیده [English]

Presence and influence of The Zionist regime in Azerbaijan Republic in all economic, cultural, political, military, and security aspects have been growing in the past few years, and this issue caused concerns and vocal protest of Iranian security and political officials. This article is a descriptive approach to qualitative research and content analysis techniques to assess the nature of expansion of Zionist-Azerbaijan relation and to analyze its security effects on Iran. The purpose is to answer to this question: what is the implication of this relation on Iran and what are Israeli intelligence penetration and target devices in Azerbaijan? Based on the study of available documents three important Zionist regime’s initiatives have been recognized: creating social and cultural institutions, technical development, military contracts and cooperation. These are three covers for Israel’s intelligence and security operation on Iran which are carried through the territory of Azerbaijan. Identifying the Zionist umbrella organizations and describing the nature and type of its intelligence operation are important objectives of the present paper. For this purpose and for understanding the fundamentals of paper, the authors have developed six analytical models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Zionist Regime
  • Azerbaijan Relationship
  • National Security
  • Intelligence and National Target