تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (132) در ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه پیام نور

2 استاد گروه اقتصاد، دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از امتیازات مالیاتی برای تأثیر‌گذاری بر اقتصاد منطقه‌ای استفاده می‌شود؛ هرچند اغلب سرمایه‌گذاران اظهار می‌کنند که این مشوق‌ها در مقایسه با سایر موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری چندان مهم نیستند. به هرحال، برای سیاستگذاران اقتصادی کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته، تعیین شرایط و چارچوب منسجم برای بهره‌مندی از امتیازات مالیاتی مانند معافیت‌های مالیاتی و بررسی تأثیر آنها بر سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید، چالشی جدی است. نظام مالیاتی ایران یکی از معدود نظام‌های مالی دنیاست که شامل تعداد زیادی از اشکال مشوق‌های مالیاتی برای طیف وسیعی از مخاطبان است. هدف این مطالعه ارزیابی تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (132) بر اشتغال شهرستان‌های کمتر توسعه‌یافته کشور برای دوره زمانی 1387-1375 است. در این مقاله از روش گروه کنترل ترکیبی (SCM) استفاده شده است. در این روش واحدهای کنترل مناسب به‌صورت سیستماتیک از یک فرایند بهینه‌یابی می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (132) تأثیری بر اشتغال مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور نداشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Tax Exemptions’ Roles Article 132 in Creating Employment in Iran’s Less Developed Regions

نویسندگان [English]

 • seeyed hossein izadi 1
 • Yeganeh Mousavi Jahromi 2
 • M R 3
 • F Kh 2
1 P
2 P
3 P
چکیده [English]

Nowadays, in many developing countries tax incentives are used in order to affect the regional economy; however most investors declare that these incentives comparing to the other investment barriers are not somewhat important. Anyway, determining conditions and a coherent framework for using tax concessions like tax exemptions and examining their effects on investment, employment and production, are serious challenges for developing and even developed countries’ economic policy makers. Iran’s tax system is one of the few tax systems, which includes many forms of tax incentives for a wide range of audiences. The aim of this study is to evaluate the impact of tax exemptions, article 132 on employment of Iran’s less developed counties for the period from 1996 to 2008 ( 1375 -1387 corresponding to Iranian calendar).
In the present paper, the method used is Synthetic Control Method (SCM). In this method, first, the proper control units are selected systematically via an optimization process. Then, the treatment effects are estimated by extracting a weighted combination from results of control units, and by considering the treated groups’ experimental outcomes in the absence of the Program execution. Results indicate that tax exemptions Article 132 has no impact on employment of Iran’s less developed counties.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tax concessions
 • Tax exemptions
 • Synthetic Control Model
 • Less developed regions
 1. 1.رضایی، ابراهیم (1388). «نقش مشوق‌ها و نرخ‌های مؤثر مالیاتی در پویایی سرمایه‌گذاری: رویکرد اقتصاد کلان»، پژوهشنامه مالیات، ش 7.

  2.سازمان امور مالیاتی (1390). «بازنگری مشوق‌های مالیاتی در ایران»، معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل، شماره گزارش 5-18.

  3.سپنجی، بشرا و ابراهیم رضایی (1392). «بررسی نقش مشوق‌های مالیاتی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب آسیایی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه، دانشکده اقتصاد و مدیریت.

  4.عبدالملکی، حجت‌اله و شهناز شیردلیان (1393). «تحلیل معافیت‌های مالیاتی بر کارایی اقتصادی منطقه‌ای (مطالعه موردی معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (132))، فصلنامه پژوهش‌های مالیات، ش 20.

  5.غفارزاده، احمد (1386). «بررسی اثر‌بخشی معافیت‌های مالیاتی منطقه‌ای»، مجموعه مقالات اولین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، دفتر مطالعات و تحقیقات مالیاتی.

  6.فلیحی، نعمت‌اله، علیرضا خان جان و الهام غلامی (1387). «بررسی اثر معافیت‌های مالیاتی منطقه‌ای (موضوع ماده (132) قانون مالیات‌های مستقیم)»، طرح تحقیقاتی، تهران، پژوهشکده امور اقتصادی.

  7.منصور، جهانگیر (1391). قانون مالیات‌های مستقیم، نشر دیدار، ش 40.

  8.Abadie, Alberto, Alexis Diamond and Jens Hainmueller (2010). "Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California’s Tobacco Control Program", Journal of the American Statistical Association, No 105.

  9.Abadie, Alberto and Javier Gardeazabal (2003). "The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country", American Economic Review, No. 93.

  1. Adorno, Valentina, Cristina Bernini and Guido Pellegrini (2007). "The Impact of Capital Subsidies: New Estimations under Continuous Treatment", Giornale degli Economisti e Annali di Economia, Vol. 66, Issue. 1.
  2. Bartik, Timothy (2007). "Solving the Problems of Economic Development Incentives", W. E. Upjohn Institute for Employment Research, Vol. 36, No. 2.
  3. _____ (1991). "Who Benefits from State and Local Economic Development Policies?", W. E. Upjohn Institute for Employment Research.
  4. Billings, Stephen (2009). "Do Enterprise Zones Work?: An Analysis at the Borders", Public Finance Review, Vol. 37, No. 1.
  5. Blundell, R. and MC Dias (2009). "Alternative Approaches to Evaluation in Empirical Microeconomics", Journal of Human Resources, No. 44.
  6. Boarnet, Marlon and William T. Bogart (1996). "Enterprise zones and Employment: Evidence from New Jersey", Journal of Urban Economics, No 40 (2).
  7. Bondonio, Danniele and John Engberg (2000). "Enterprise Zones and Local Employment: Evidence from the State’s Programs", Regional Science & Urban Economics, Vol. 30, No. 5.
  8. Bondonio, Danniele and Robert T. Greenbaum (2007). "Do Local Tax Incentives Affect Economic Growth? What Mean Impacts Miss in the Analysis of Enterprise Zone Policies", Regional Science & Urban Economics, Vol. 37, No. 1.
  9. Chaurey, Ritam (2013). "Location-Based Tax Incentives: Evidence From India. Department of Economics Discussion", Working Paper, No.1213.
  10. Duranton, G., L. Gobillon and H. Overman (2006). "Assessing the Effects of Local Taxation using Microgeographic Data", CEP Discussion, Paper, No. 748.
  11. Erickson, R. A. (1992). "Enterprise Zones: Lessons from the State Government Experience. In: Mills, E.S., McDonald, J. F. (Eds.), Sources of Metropolitan Growth", Center for Urban Policy Research, New Brunswick, N. J.
  12. Erickson, R. A. and S. W. Friedman (1991). "Comparative dimensions of state enterprise zone policies. In: R. E. Green (Ed.), Enterprise Zones: New Directions in Economic Development", Sage Publications, Newbury Park.
  13. Glaeser, E. (2001). "The Economic of Location Based Tax Incentives", Harvard Institute of Economic Research. Discussion Paper, No. 1932.
  14. Greenbaum, R. T. (2004). "Siting it Right: do States Target Economic Distress when Designating Enterprise Zones?", Economic Development Quarterly 18.
  15. Hanson, Andrew and Shawn Rohlin (2011). "Do Location-Based Tax Incentives Attract New Business Establishments?", Journal of Regional Science, Vol. 51, No. 3.
  16. Oates, W. E. (1969). "The Effects of Property Taxes and Local Public Spending on Property Values; an Empirical Study of Tax Capitalisation and the Tiebout Hypothesis", Journal of Political Economy, No. 77.
  17. O'Keefe, S. (2004). "Job Creation in California's Enterprise Zones: A Comparison using a Propensity Score Matching Model", Journal of Urban Economics, Vol. 55.
  18. Rubin, D. B. (2007). "The Design Versus the Analysis of Observational Studies for Causal Effects: Parallels with the Design of Randomized Trials", Stat Med, No. 26, (1).
  19. Shah, Anwar (1995). Fiscal Incentives for Investment and Innovation, New York, Oxford University Press.