تحلیل و ارزیابی آثار توسعه میادین هیدروکربوری از طریق قراردادهای نفتی ایران (IPC) بر وضعیت کلان اقتصاد کشور در سال‌های آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اقتصاد انرژی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دکتری اقتصاد، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

چکیده

وزارت نفت برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور توسعه میادین نفتی و گازی کشور، الگوی قراردادی جدیدی را با عنوان قراردادهای نفتی ایران (IPC) ارائه کرده است. در این مقاله آثار این قراردادها بر اقتصاد ملی برآورد شده است. به ‌این منظور، مدل شبیه‌سازی مالی قراردادهای IPC طراحی شد. در الگوی مذکور تمام مؤلفه‌های اصلی رژیم مالی قرارداد، اعم از سقف بازپرداخت، نحوه تعدیل دستمزد براساس عامل R و قیمت، ساختار هزینه و پروفایل تولید، مدل‌سازی شده است. برآورد صورت گرفته حاکی از آن است که در سناریو مرجع درآمد خالص از اجرای این قراردادها در توسعه میادین نفتی 4/89 میلیارد دلار و در سناریو بدبینانه 8/51 میلیارد دلار خواهد بود. همچنین در سناریو بدبینانه بالغ بر 48 میلیارد دلار از مطالبات پیمانکار معوق باقی خواهد ماند که بایستی در دوره‌ای طولانی‌تر، مبلغ فوق‌الذکر در سال‌های بعد به طرق مختلف تأمین و به پیمانکار بازپرداخت شود. آثار این قرارداد بر بودجه دولت و صندوق توسعه ملی از دیگر مواردی است که به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and Evaluation of Effects of Hidrocarburi Fields Development Through the Iran Petroleum Contracts (IPC) on the Country's Macroeconomic in Future

نویسندگان [English]

 • H S 1
 • A T 1
 • M P 2
1 S
2 S
چکیده [English]

Seeking to attract foreign investment for developing oil and gas fields of Iran, petroleum ministrty of Iran has recently enveiled a new contrac framework, named Iran Petroleum Contract (IPC). This article evluates the effects of these contracts on national economy. For this purpose, the fiscal simulation of IPC has been designed. In this model all the main fiscal terms and provisions, including payment cap, wage adjustment with respect to R-factor and output price, cost structure and production profile, has been formulated. The evaluation shows that net income of these contracts for developing oil fields, will be USD 90.7 billion and USD 57 billion in reference and pessimistic scenarios respectively. In addition, in the pessimistic scenario about USD 58 billion of contractor debts will be unpaid which should be repaid in longer period after contract period to the contractor. The impacts of these contracts on government budjet and national development fund are addressed in this article, as well.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran Petroleum Contracts (IPC)
 • Fiscal Simulation
 • Oil Production Profile
 • Net Petroleum Income
 1. 1.درخشان، مسعود (1385). بررسی الگوهای قراردادی مناسب برای تأمین مالی در بخش بالادستی نفت و گاز، تهران، دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری.

  2.سعیدی، علی‌محمد (١٣٨١). «ضرورت تزریق گاز به میدان‌های نفتی»، مجله مجلس و پژوهش، سال نهم، ش ٣٤.

  3.شرکت ملی نفت، اطلاعات ارائه شده درخصوص پروژه‌های قابل واگذاری در قالب قراردادهای IPC.

  4.شیروی، عبدالحسین و سیدنصرالله ابراهیمی (1388). «اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع‌متقابل»، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، سال 26، ش 41.

  5. طاهری‌فرد، علی (1393). «بهینه‌سازی پویای فرایند تولید نفت خام در یک مدل تصادفی و مقایسه آن با تولید نفت در چارچوب قراردادهای بیع‌متقابل: مطالعه موردی میدان درود»، رساله دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد.

  6.عسگری،‌ محمد،‌ مهدی صادقی شاهدانی، محمد شیریجیان و علی طاهری‌فرد (1395). «الگوی تولید بهینه نفت خام مبتنی‌بر قرارداد بیع‌متقابل: مطالعه موردی میدان نفتی فروزان»، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد.

  7.گزارش تفریغ بودجه سال 1393.

  1. Daneshfar, Mohammadhossein (2015). Investment Opportunities, Iranian Offshore Oil Company (IOOC).
  2. Ghandi, A. and C. Lin (2012b). An Analysis of Risk and Rate of Return to Internatonal Oil Companies from Iran's Buyback Service Contracts, Institute of Transportation Studies, University of California, Davis, Working Paper UCD-ITS-WP-11-01.
  3. Ghandi, Abbas and C. Y. Cynthia Lin (2012a). "Do Iran’s Buy-back Service Contracts Lead to Optimal Production? The Case of Soroosh and Nowrooz", Energy Policy 42.
  4. Smith, James L. (2014). "A Parsimonious Model of Tax Avoidance and Distortions in Petroleum", Energy Economics.
  5. Van Groenendaal, W. J. H. and M. Mazraati (2006). "A Critical Review of Iran’s Buyback Contracts", Energy Policy, 34.
  6. Zhuo, Feng, Shui-Bo Zhang and Ying Gao (2014). "On Oil Investment and Production: A Comparison of Production Sharing Contracts and Buyback Contracts", Energy Economics.
  7. Ghandi, A. and C. Y. C. Lin Lawell (2017). An Analysis of the Economic Efficiency of Oil Contracts: A Dynamic Model of the Rumaila oil Field in Iraq, Working Paper, University of California at Davis.

  UKOG (1984). "United Kingdom Oil and Gas Taxation and Accounting Supplement I", UK Oil & Gas.