توسعه‌یافتگی در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه؛ سند چشم‌انداز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد علوم اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده


سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی در افق 1404، ایران را کشوری توسعه‌یافته با جایگاه نخست اقتصادی در کشورهای منطقه (افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، گرجستان، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن) و رژیم صهیونیستی تصویر کرده است. بااین‌حال، این سؤال‌ها که سطح توسعه ایران و نیز جایگاه اقتصادی آن در میان کشورهای این منطقه چگونه تغییر یافته و آیا ایران می‌تواند در افق ترسیمی به چنین جایگاهی دست یابد؟ سؤال‌های بسیار کلیدی است که مقاله حاضر می‌کوشد تا با تلفیق هشت شاخص اساسی که همه مبین سطح توسعه قلمداد می‌شوند، جایگاه ایران را در میان کشورهای منطقه این سند ترسیم کرده و روند تغییرات آن‌ را طی یک دهه گذشته به تصویر کشد. بررسی توانایی دستیابی به جایگاه نخست منطقه، هدف دیگر تدوین این مقاله است. با استفاده از روش‌های امتیاز استاندارد شده، تاکسونومی عددی و تاپسیس، نتایج این پژوهش نشان‌دهنده آن است که ایران برای دستیابی به توسعه‌یافتگی و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی در بین کشورهای منطقه، مسیری بس طولانی در مدتی اندک در پیش‌رو دارد و این مسیر بدون برنامه‌ریزی صحیح و مدون میسر نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Development in Iran and Comparison with other Countries of Region; The Vision 1404 Document

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Feizpour 1
  • Fateme Asayesh 2
چکیده [English]

According With The Vision 1404 document, The Islamic Republic of Iran has been considered as a developed country with the first class economy in the region (including: Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Georgia, Iran Islamic Rep., Iraq, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyz Republic, Lebanon, Oman, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, United Arab Emirates, Uzbekistan, Yemen Rep.). So, there are some questions that how the level of Iran’s development and also economic position of Iran have changed. So, this paper endeavors to combine six major development indicators for countries, furthermore compares Iran’s position among outlook document countries. Using Standardized Score, Numerical Taxonomy and TOPSIS methods, the results of this study indicate that Iran needs an accurate plan to find out the first class economic position among the countries in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Outlook Document
  • Development
  • Standardized Score Method
  • Numerical Taxonomy
  • TOPSIS