شورای رقابت؛ از جایگاه حقوقی تا صلاحیت قیمت‌گذاری خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه مفید

3 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این نوشتار بر‌اساس بررسی مفهوم‌‌شناسانه در پی ارائه تصویری واضح از جایگاه حقوقی شورای رقابت هستیم تا نسبت این جایگاه را با عملکرد شورا در تعیین قیمت خودرو بسنجیم. در این راستا پس از ارائه تعریفی مختصر از مقررات‌گذاری، وظایف و ویژگی‌های نهادهای رگولاتور و انواع آن را مورد بررسی قرار داده تا بتوانیم بر‌مبنای آن فهم بهتری را در این خصوص به‌دست آوریم. به‌منظور یافتن این رابطه، ضمن معرفی گذرا از شورای رقابت، شئونی که قانونگذار برای این نهاد برشمرده را مورد توجه و آسیب‌شناسی قرار خواهیم داد. آنچه در نهایت روشن خواهد شد این است که شورای رقابت به‌رغم ماهیت فراقوه‌ای و فرابخشی خویش، صلاحیت تعیین قیمت در بازار خودرو را نداشته و این اقدام از حیث حقوقی و قانونی قابل نقد است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran’s Competitiveness Council: from the Legal Status to Car Pricing Authority

نویسندگان [English]

  • Seyed B Poorseyed 1
  • M S 2
  • Sh M 3
1 R
2 S
3 S
چکیده [English]

This article is based on a conceptual framework and aims to provide a clear picture of the legal status of Competitiveness Council to consider its role in determining the price of cars. In this regard, after providing a precise definition of regulation, the functions and features of the regulator institutions and its different types are studied; based on that we could obtain a better understanding on this matter. In order to find their relationship, a brief introduction of Competitiveness Council is provided, and then the responsibilities and authorities given by the legislative to this institution are taken into consideration from a pathological point of view. What eventually becomes clear is that despite the multi-sectoral nature of Competitiveness Council, it has not the authority to determine the prices at the car market and this action can be criticized in legal terms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitiveness Council
  • authority
  • regulation
  • pricing
  • car market
  • administration of General Policies of Article 44
1. امامی، محمد و کورش استوارسنگری (1391). حقوق اداری، جلد دوم، چاپ اول، تهران، انتشارات میزان.
2. باقری، محمود و محمد صادقی (1394). «تعامل مفهومی و مصداقی بازار و نابازار در کالبد قاعده حقوقی رقابت»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره 6، ش 2.
3. چراتیان، ایمان (1392). «واکاوی چالش‌های شورای رقابت»، فصلنامه مجلس و راهبرد، دوره 20، ش 73.
4. رشوند بوکانی، مهدی (1390). حقوق رقابت در فقه امامیه حقوق ایران و اتحادیه اروپا، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
5. سلطانی، محمد (1391). «تبیین و تحلیل جایگاه ماده (99) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در بازار سرمایه کشور»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، ش 20.
6. شمس، عبدالله (1392). آئین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، جلد دوم، چاپ 32، تهران، انتشارات دراک.
7. _____ (1393). آئین دادرسی مدنی؛ دوره پیشرفته، جلد اول، چاپ 31، تهران، انتشارات دراک.
8. صادقی مقدم، محمدحسن و محمد صادقی (1393). «مطالعه نهادهای حقوقی نظارت بر بازار رقابتی (در ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده)»، مجله پژوهشنامه اندیشه‌های حقوقی، دانشگاه امام خمینی (ره) قزوین، سال دوم (دوره جدید)، ش 1.
9. صادقی، محمد (1393). «تفکیک بازار از نابازار و تأثیر آن بر گستره اعمال حقوق رقابت»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، تهران، دانشگاه امام صادق (ع).
10. صادقی، محمد، محمدحسن صادقی مقدم و علی‌اصغر صالحی (1394). «مرجع صلاحیت‌دار حل اختلاف در بازار سرمایه ایران»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 45، ش 2.
11. قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (1387).
12. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
13. قانون آئین دادرسی مدنی (1379).
14. قانون بازار اوراق بهادار (1384).
15. قانون برنامه پنج‌ساله سوم توسعه (1379).
16. قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه (1389).
17. قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری (1392).
18. علومی یزدی، حمیدرضا و زینب فرازمند (1392). «بررسی تطبیقی نهادهای ناظر بر اجرای مقررات رقابت در ایران و آمریکا»، فصلنامه اندیشه‌های حقوق خصوصی، سال اول، ش 1.
19. کاویانی، کوروش (1392). «ابعاد حقوقی مصوبه شورای رقابت در خصوص هلدینگ خلیج فارس»، مصاحبه با پایگاه اطلاع‌‌رسانی بازار سرمایه ایران (سنا)، کد 17538، آدرس اینترنتی: www.sena.ir.
20. هادی‌فر، داود (1389). نهادهای حقوقی تنظیم مقررات، ساختار و سازوکار اجرایی، تهران، انتشارات عترت نو.
21. یاوری، اسدالله (1393). «درآمدی بر مفهوم تنظیم‌گری حقوقی»، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، دوره 5، ش 2.
22. Baldwin. R. and M. Cave (1999).Understanding Regulation (Theory, Strategy, and Practice), Oxford University Press.
23. Morriss, Andrew P., Yandle Bruce and Andrew Dorchak (2005). "Choosing How To Regulate", Harvard Environmental Law Review, Vol. 29.
24. Noll, R. and M. Owen Bruce (1983). The Political Economy of Deregulation, Washington D.C. American Enterprise Institute.