رویکرد فعال در مقابله با پیامدهای تحریم‌های اقتصادی در قراردادهای تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

اعمال تحریم‌های اقتصادی می‌تواند اجرای تعهدات قراردادی را متأثر کند؛ زیرا این تحریم‌ها معمولاً سیر کالا، خدمات و به‌طور‌کلی مزایای تجارت بین‌الملل را با محدودیت روبه‌رو می‌سازند. در این میان روشن است که قراردادهای بین‌المللی نیز از اعمال تحریم‌های اقتصادی متأثر خواهند شد. اگر وارد‌کننده کالاهای تجاری از کشوری که هدف تحریم است باشد؛ ممکن است نتواند صادرکننده را که متبوع دولت واضع تحریم است مجبور به ایفای تعهد کند. این وضعیت کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد و هزینه بسیاری بر تجار و اقتصاد کشورها تحمیل می‌سازد؛ زیرا خریدار که هزینه بسیاری صرف انعقاد قرارداد کرده و چه‌بسا برمبنای اعتماد به اجرای قرارداد برنامه‌ریزی‌هایی نیز داشته است تمام نقشه‌های خود را نقش بر آب می‌بیند. همین وضعیت می‌تواند برای صادرکننده نیز رخ دهد. رویکرد فعال نسبت به تحریم‌های اقتصادی، مشکل این وضعیت را به‌نحوی حل می‌کند که قرارداد اجرا شود و دو طرف آن در وضعیت بهینه قرار گیرند. تئوری بازی‌ها، طرفین را به همکاری سوق می‌دهد و تخصیص خطرپذیری، کسی را که باید خطرپذیری تحریم را تقبل کند مشخص می‌سازد. همچنین شروط قراردادی پیرامون فورس‌ماژور که به‌صراحت تحریم‌های اقتصادی را از شمول خود خارج می‌سازد یا شرط مذاکره مجدد که کمک به برگرداندن قرارداد به تعادل اولیه می‌کند از جمله این راهکارها به‌شمار می‌آیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dynamic Approach Towards Economic Sanctions in Commercial Contracts

نویسندگان [English]

  • elham aminzadeh 1
  • vahideh gholami 2
چکیده [English]

Economic sanctions can affect the performance of contractual obligations, because these sanctions are usually full of goods, services and the general benefits of international trade are faced with limitations of activities. It is clear that the contracts will be affected by international economic sanctions. If the importer of merchandise from the country that is the target of sanctions, may not export the respective governments have to fulfill the obligation to the drafters of sanctions. This issue is not only important for our country which is subject of a variety range of sanctions, but also does make sense from the perspective of Economic Efficiency because non-performance decreases the economic efficiency and on the other hand increases the transaction costs. This situation can occur for the Issuer. Active approach towards economic sanctions, the situation has somehow solves the problem of the execution of the contract, and both sides are in optimum condition. Game theory leads parties to cooperate and allocate risk, who should bear the risk that, specify sanctions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Sanctions
  • Game Theories
  • Cooperative Contracts
  • Risk Allocation
  • Force Majeure
  • Hardship
  • Renegotiation