بررسی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در ایران با استفاده از روش همجمعی یوهانسن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

2 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

هدف از این مقاله، الگوسازی عوامل مؤثر بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران در بلندمدت است. به این ‌منظور از الگوی همجمعی یوهانسن جوسلیوس بهره گرفته شده است. دامنه داده‌های مورد استفاده سال‌های 1352 تا 1393 است. در تهیه داده‌ها از آمار سری زمانی بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی و نتایج آمارگیری کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار ایران استفاده شده است.
         بر‌اساس نتایج برآورد مدل، افزایش یک درصدی در سرمایه‌گذاری با ضریب 27/0، درآمدهای نفتی با ضریب 14/0، نرخ ارز حقیقی با ضریب 13/0 و کالاهای سرمایه‌ای وارداتی به‌عنوان منبع واردات فناوری با ضریب حدود 12/0 بر ارزش افزوده بخش صنعت تأثیرگذارند. روند رشد بالقوه بخش صنعت و معدن که نشانگر ظرفیت‌های این بخش است، از سال‌های ابتدایی میانی دهه 1380 رو به کاهش بوده است. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، کاهش درآمدهای نفتی، ترکیبی از سیاست‌های نامناسب ارزی، تحریم‌های اقتصادی و کاهش دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز از طریق بازارهای بین‌المللی سبب شد تا در نهایت توان بالقوه و رشد صنعتی در ایران کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Examinination on Factors Determining Value-Added in Iran's Industry and mine Sector in Term of Johansen's Cointegration Model

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar ajdari 1
  • hasan heydari 2
  • mohammad reza abdolahi 3
1 Islamic parliament research center
2 U
3 R
چکیده [English]

The paper aims to model Factors Determining Value-Added in Iran's Industry and mine sector. In doing so, we have drawn on a VECM approach to estimate long-run coefficients, using the data spanning 1977 to 2014. To collect data, Central Bank's statistics, economic indices, and data obtained from Statistical Centre of Iran have been utilized. The manufacturing sector has a key role in the process of developing countries. Because of relative importance of technical knowledge in this sector, production as well as the forward and backward linkages with other sectors of the economy is considered by experts and economic policymakers.
       The findings show that potential growth in manufacturing sector in Iran has experienced a declining trend since 2001.in sum, factors such as The decreased investment in Industry and mine sector, inappropriate policy on exchange rate, economic sanctions, and lake of motivations to invest in manufacturing sector, and the lake of access to modern foreign capital machinery and equipments have played a dominant role in declining economic growth in Iranian manufacturing sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manufacturing Value Added
  • Industrial Growth
  • Exchange Rate
  • Johansen's Cointegration Model
  • Investment
  • Oil Income
1. ایزدی، حمیدرضا و مریم ایزدی (1387). «اثرات تغییرات نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت با استفاده از مدل کوتانی»،تحقیقات اقتصادی، دوره 43، ش 85.
2. بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی، شماره‌های مختلف.
3. خلیل‌زاده، جواد، کیومرث شهبازی، محمدرضا حلاج یوسفی و حبیب آقاجانی (1392). «مطالعه تأثیر افزایش درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران»، راهبرد اقتصادی، دوره 2، ش 7.
4. صمصامی، حسین و رضا امیرجان (1390). «بررسی اثر تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش صنعت و معدن»، پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 19، ش 59.
5. کریمی موغاری، زهرا، هدی زبیری و یونس نادمی (1393). «بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش افزوده زیربخش‌های صنعت در ایران»، تحقیقات اقتصادی، دوره 49، ش 2.
6. مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر، سال‌های مختلف.
7. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (1394). «یک الگوی کلان‌سنجی ساختاری بلندمدت برای اقتصاد ایران (ویرایش اول)»، شماره مسلسل 14441.
8. موسوی، سیدنعمت‌اله، حمید محمدی و سیدمحمدرضا اکبری (1389). «بررسی اثرات سیاست مالی بر ارزش افزوده بخش‌های کشاورزی و صنعت در ایران»، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دوره 2، ش 4.
9. Almeida, R. and A. Fernandes (2013). "Explaining Local Manufacturing Growth in Chile: the Advantages of Sectoral Diversity", Applied Economics, Vol. 45, Issue 16.
10. Banerjee, R. and S. Roy (2014). "Human Capital, Technological Progress and Trade: What Explains India's Long Run Growth?", Journal of Asian Economics, Vol. 30.
11. Brandt, L., J. Van Biesebroeck and Y. Zhang (2012). "Creative Accounting or Creative Destruction? Firm-level Productivity Growth in Chinese Manufacturing", Journal of Development Economics, Vol. 97, Issue 2.
12. Chang, H., A. Andreoni and M. Kuan (2014). "Productive Capabilities Transformation: Institutions, Linkages and Policies for Manufacturing Growth and Employment", Policies for Manufacturing Growth and Employment, Geneva, ILO.
13. Datta, B. (1952). The Economics of Industrialization, World Press, Calcutta.
14. David, P. (1985). "Clio and the Economics of QWERTY", American Economic Review, Vol. 75, 2.
15. DeLong, J. B. and L. H. Summers (1991). "Equipment and Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, Vol. 106.
16. Enders, Walter (2014). Applied Time Series Econometrics, University of Alabama.
17. Esfahani, H. S., K. Mohaddes and M. H. Pesaran (2009). "Oil Export and the Iranian Economy", The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 53. Issue 3.
18. Fajnzylber, F. (1983). La Industrializacion Trunca de América Latina , Editorial Nueva Imagen, Mexico.
19. Foster, N. (2008). "The Impact of Trade Liberalization on Economic Growth: Evidence from a Quantile Regression Analysis", International Review for Social Sciences, Vol. 61, Issue.
20. Fu, X., C. Pietrobelli and L. Soete (2011). "The Role of Foreign Technology and Indigenous Innovation in the Emerging Economies: Technological Change and Catching-up", World Development, 39.
21. Fukumoto, M. (2012). "Estimation of China's Disaggregate Import Demand Functions", China Econ Rev, Vol. 23.
22. Gozgor, G. (2014). "Aggregated and Disaggregated Import  Demand in China: An Empirical Study", Economic Modelling, Vol. 43.
23. Johansen, S. and K. Juselius (1990). "Maximum Likelihood Estimation and Inferences on Cointegration-with Applications to the Demand for Money", Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52.
24. Kaldor, N. (1966). Causes of the Slow Rate of Growth of the United Kingdom, Cambridge University Press.
25. Lütkepohl, Helmut and Markus Kratzig (2004). Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press.
26. Lütkepohl, Helmut (2007). New Introduction to Multiple Time Series Analysis, New York: Springer-Verlag.
27. Mokyr, J. (2005). "Long-Term Economic Growth and the History of Technology", in P. Aghion and S. Durlauf (eds), Handbook of Economic Growth, Amsterdam: Elsevier.
28. Rosenberg, N. (1994). Exploring the Black Box: Technology, Economics and History, Cambridge, Cambridge University Press.
29. Salehi Esfahani, Hadi, Kamiar Mohaddes and M. Hashem Pesaran (2014). "An Empirical Growth Model for Major Oil Exporters", Journal of Applied Econometrics, Vol. 29(1).
30. _____ (2013). "Oil Exports and the Iranian Economy", The Quarterly Review of Economics and Finance.
31. Trejos, S. and G. Barboza (2015). "Dynamic Estimation of the Relationship between Trade Openness and Output Growth in Asia, Journal of Asian Economics, 36.
32. Tseng, Chun-Yao (2008). "Internal R&D Effort, External Imported Technology and Economic Value Added: Empirical Study of Taiwan’s Electronic Industry", Applied Economics Journal, Vol. 40.