ارزیابی روشی شاخص‌های فقر و نابرابری با تأکید بر حقوق اقتصادی در اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اگر هدف دانش اقتصاد را کارایی در تخصیص و توزیع منابع بدانیم، ادبیات موضوع درباره شاخص تخصیص بهینه منابع کفایت می‌کند. اما درخصوص توزیع، شاخص‌های موجود، تفاوت‌های بسیاری با یکدیگر دارند. در نتیجه ارزیابی آثار توزیعی سیاست‌ها براساس متدلوژی‌های متفاوتی صورت می‌گیرد. این مقاله دو گروه مهم از شاخص‌های توزیعی، یعنی شاخص‌های سنجش فقر و سنجش نابرابری را مورد بررسی قرار می‌دهد و در بین شاخص‌های مطرح شده، سه روش‌شناسی‌ در ساختن شاخص‌های نابرابری و پنج روش‌شناسی در ساختن شاخص‌های فقر را ارزیابی می‌کند. درنهایت براساس مجموعه‌ ویژگی‌های شاخص مطلوب، معیار بهینگی و انطباق محتوای آنها با اقتصاد اسلامی، تنها دو گروه از شاخص‌ها با عنوان فقر مطلق و فقر فرصت‌ها معرفی می‌شوند که نسبت به حقوق مرتبط با توزیع مجدد از نظر حقوق اقتصادی در اسلام تناسب بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Methodological Assessment of Poverty and Inequality Indices with Special Emphasize on Islamic Economic Rights

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammadreza Seyednoorani
چکیده [English]

If the aim of economic education assumed to be efficient allocation and distribution of resources, the available indices in the literature suffice our purpose .However, literature of the subject records varieties of distributional indices without any distinction. As a result the distributional outcomes of policies are evaluated differently. In this paper, we discuss two groups of distributional indices namely, Indices for Measurement of poverty and Indices for Measuring Inequality.
We have classified these methods into three methodologies for constructing inequality index and five methodologies for constructing poverty index. In the end, evaluating these indices on the bases of optimality criteria and characteristics of good index from Islamic point of view, we found that two groups of Indices of poverty namely, absolute Poverty index and Poverty of opportunity Index , comply with Islamic norms and code of conducts specially to the Islamic economic rights and Islamic law of redistribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poverty and Inequality Indices
  • Absolute Poverty
  • Poverty of opportunity
  • Methodology