آموزه‌های 16 دوره ارزیابی فصلی محیط کسب و کار در ایران طی پاییز 1389 تا تابستان 1393

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدیر گروه مطالعات محیط کسب‌و‌کار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

چکیده

مقاله حاضر، نتایج 16دوره پیمایش فصلی با ابزار پرسشنامه است که از پاییز 1389 تا تابستان 1393، به‌طور مستمر با مشارکت حدود 900 تشکل اقتصادی سراسر کشور اجرا شده است. در این مطالعه از تشکل‌های اقتصادی خواسته می‌شد ارزیابی خود را از مؤلفه‌های محیط کسب وکار در ایران، ارائه کنند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد مشکل اصلی اداره بنگاه‌ها در ایران از نظر تشکل‌های اقتصادی، مسائل زیر‌ساختی نظیر راه و برق نیست، بلکه مسائل نهادی و نرم‌افزاری است نظیر تأمین مالی تولید و نیز تضمین‌های حقوق مالکیت. تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور که در این مجموعه پیمایش‌ها مشارکت کرده‌اند، مجموعاً محیط کسب‌وکار ایران را در دوره مورد بررسی بدتر از متوسط (04/6 از 10) ارزیابی کرده‌اند. ارزیابی تشکل‌های بخش صنعت و معدن بدتر از متوسط (15/6) و ارزیابی تشکل‌های بخش کشاورزی نسبتاً بهتر از متوسط (95/5) بوده است.
                در این شانزده دور پیمایش فصلی مجموعاً، بدترین ارزیابی را تشکل‌های اقتصادی استان‌ همدان و بهترین ارزیابی را تشکل‌های اقتصادی استان‌ گیلان ارائه کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Lessons of the 16 Seasonal Evaluation of Business Environment in Iran During the Autumn of 1389 to the Summer of 1393

نویسنده [English]

 • Seyed Amir Sayah
چکیده [English]

The results of 16 seasonally surveys about business environment in Iran shows that economic organizations nationwide has evaluate the 22 factors of the business environment in the studied period, worse than the middle (5.5 of 10) is 6.04. In the meantime, economic organizations, industry and mining sector worse than other organizations (6.15) and economic organizations in the agricultural sector is relatively better than other organizations (5.95) have evaluated the components of business environment.
The quarterly survey of financial institutions across the country were asked to evaluate the factors affecting the businesses in which almost run out of control firms, managers are present. The results of these 16 surveys shows that the main problem of Iranian producers, other issues such as roads and electricity infrastructure, but also institutional issues and software development, such as the inefficiency of the banking system in financing the plans and the lack of guarantees of property rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business Environment
 • evaluation
 • Monitoring
 • Economy of Iran
 1. 1. اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران (1390). «بررسی عوامل مؤثر بر سنجش و بهبود فضای کسب‌وکار ایران»، واحد آموزش و انتشارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران.

  2. احمدیان، مریم و همکاران (1392). «گزارش پایش محیط کسب‌وکار در زمستان 1391»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارش شماره 13109.

  3. اسفندیاری، علی‌اصغر و آرش جمال‌منش (1389). اقتصاد زیرزمینی در ایران، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

  4. استیگلیتز، جوزف (1383). «اصلاحات به کجا می‌رود»، ‌مجموعه مقالات حکمرانی خوب بنیان توسعه، ترجمه جعفر خیرخواهان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

  5. تفضلی، فریدون (1386). راز سرمایه دسوتو، چاپ سوم، تهران، نشر نی.

  6. ثارو، لستر (1384). آینده سرمایه‌داری، تغییر و تحول ساختاری در نظام سرمایه‌داری جهانی، چاپ دوم، تهران، نشر دیدار.

  7. حسینی، سیدمحمدرضا (1389). «معرفی و ارزیابی شاخص‌های انجام کسب‌وکار» گزارش بنگاه و پایش محیط کسب‌وکار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

  8. دسوتو، هرناندو (1386). راز سرمایه، چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در سایر جاهای دیگر شکست می‌خورد، ترجمه فریدون تفضلی، چاپ سوم، تهران، نشر نی.

  9. رودریک، دنی (1386). «پایان اجماع واشنگتنی و آغاز سردرگمی واشنگتنی»، ترجمه حسین سلیمی، مجله اقتصاد سیاسی تحول همه‌جانبه، ش 5 و 6.

  1. رهبر، فرهاد، شاپور محمدی و فرشید مظفری (1386). «موانع سرمایه‌گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، ش 81.
  2. شریف آزاده، محمدرضا و محمدحسین حسین‌زاده بحرینی (1382). تأثیرپذیری سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران از شاخص‌های امنیت اقتصادی (1379-1358)، نشریه نامه مفید، ش 38.
  3. سیاح، سیدامیر (1390). «سامانه بهبود محیط کسب‌وکار»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
  4. میدری، احمد و اصلان قودجانی (1387). سنجش و بهبود محیط کسب‌وکار، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
  5. نورث، داگلاس سی. (1377). نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، تهران، سازمان برنامه و بودجه.
   1. Arruñada, Benito (2008). How Doing Business Jeopardizes Institutional Reform, Spanish Ministry of Education and Science.
   2. Batra, Geeta, Daniel Kaufmann and Andrew H. W. Stone (2003). The Firms Speak: What the World Business Environment Survey Tells Us about Constraints on Private Sector Development,World Bank.
   3. Economist Intelligence Unit (June 2011). "Country Report", http://www.eiu.com/public.
   4. World Bank (2002). Building Institutions for Markets, World Development Report, Oxford University Press.
   5. _______ (2008). Doing Business: An Independent Evaluation, Word Bank, Washington D.C.
   6. World Bank Group (2014). Ease of Doing Business Report, Going Beyond Efficiency, Comparing Business Regulations for Domestic Firms in 189 Economies, Washington D.C.
   7. www.Heritage.org, "Methodology for the 10 Economic Freedom".
   8. www.PRSgroup.com,"International Country Risk Guide Methodology".