تدوین شاخص‌های مؤثر بر سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی و رده‌بندی کشورها بر‌اساس آن با استفاده از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند‌شاخصه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری گروه مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

چکیده

حضور در بازارهای جهانی و گسترش فعالیت‌ها در خارج از کشور، یکی از اهداف اصلی شرکت‌های بزرگ است؛ و در صورتی‌که انتخاب کشور مقصد جهت سرمایه‌گذاری همراه با مطالعات کارشناسی است، منبعی سودآور برای شرکت‌ها خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع انتخاب کشور مناسب جهت سرمایه‌گذاری، نهادهای مختلفی در‌زمینه رتبه‌گذاری و ارزیابی ریسک کشورهای مختلف فعالیت دارند که هر یک به جنبه‌های به‌خصوصی تأکید دارند. در پژوهش حاضر شاخص‌های مؤثر بر سرمایه‌گذاری در کشورهای بهینه جهت سرمایه‌گذاری و بر‌اساس نظر کارشناسان داخلی تدوین شده است. در مرحله نخست، شاخص‌های کمّی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و گزارش‌های منتشر شده از‌سوی نهادهای بین‌المللی استخراج شده و شاخص‌های کیفی مؤثر بر انتخاب کشورهای هدف نیز بر‌اساس مصاحبه‌های کارشناسی تعیین شده است. در مرحله دوم، بر‌اساس 16 شاخص‌ به‌دست آمده از مرحله قبل و به‌کارگیری تکنیک‌های تصمیم‌گیری فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و تاپسیس، به مقایسه و رتبه‌بندی 47 کشور منتخب در غالب سه عامل اصلی سهولت فعالیت در کسب و کار، وضعیت کلان اقتصادی و وضعیت بازار سرمایه دسته‌بندی شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Formulation of Effective Indicators for Investment in Foreign Countries and Classification of Countries by Means of Multiple Attribute Decision Making (MADM) Techniques

نویسندگان [English]

 • mohamad Hasan Nejad 1
 • Amir Sharif far 2
چکیده [English]

One of the main objectives of the companies is to attend international markets and expand their activities abroad. In case that selection of the destination country for investment be along with expertise studies, it will be a profitable source for companies. Due to the importance of this topic, numerous institutions are active in the field of risk ranking and risk assessment of different countries that each one focuses on a particular aspect. In this study, affecting factors for investment in foreign countries are formulated according to local experts’ opinions and based on that, the optimized countries for investment have been determined.
       In the first place, quantitative indices are extracted from library studies and reports issued by international institutions, and qualitative indices affecting the choice of target countries have been determined based on expertise interviews. In the second place, based on 16 indicators derived from the previous step, and by means of Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) decision making techniques, 47 selected countries have been compared and ranked. It is worth noting that the 16 indicators are classified into 3 main factors: The ease of action in business, macro economy‘s status and the capital market of the country’ status.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Foreign Investment
 • Business Climate
 • Multi-criteria Decision-making Technique
 • Analytic Hierarchy Process (AHP)
 • Decision-making Technique (TOPSIS) Model
 1. 1. سیبویه، علی، سعید احمدجو و سیدمحمدمهدی مرتضوی (1391). «رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS گروهی برای رتبه‌بندی لاستیک EPDM سنتز شده با کاتالیزور BisIndZrCl2»، فصلنامه علمی ـ ترویجی بسپارش، سال دوم، ش 3.

  2. فلاحی، اسماعیل و سپیده قلی‌نژاد (1393). «شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی کشاورزان از بیمه محصول برنج در استان مازندران؛ کاربرد رویکرد تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)»، تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 6، ش 1.

  3. میراحسنی، منیرالسادات (1391). «فضای کسب و کار در ایران و سایر کشورها طی سال‌های (2012-2003) ازمنظر بانک جهانی»، مجله اقتصادی، ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، ش 2.

  4. قدسی‌پور، سیدحسن (1389). فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی، چاپ هشتم، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.

  5. کاظمی، عالیه، حامد شکوری گنجوی، زینب رئوفی و مهناز حسین‌زاده (1392). «مروری بر مطالعات مدل‌سازی عرضه انرژی و انتخاب بهترین تحقیقات انجام شده در ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی»، مجله پژوهش‌های برنامه‌ریزی و سیاستگذاری انرژی، سال اول، ش 2.

  6. مهدوی، ابوالقاسم و حمید عزیز محمدلو (1383). «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اشتغال در کشورهای در حال توسعه»، فصلنامه دانش و توسعه، ش 15.

  7. درگاهی، حسن (1385). «عوامل مؤثر بر توسعه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی: درس‌هایی برای اقتصاد ایران»، دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه شهید بهشتی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی شریف، دانشگاه صنعتی شریف.

  1. Deng, H., C. H. Yeh and R. J. Willis (2000). "Inter-company Comparison Using Modified TOPSIS with Objective Weights", Comput, Oper, Res., 27.

  9.Doing Business Report (2013). World Bank Group, http://www.doingbusiness.org.

  1. http://www.fraserinstitute.org.
  2. http://www.heritage.org.
  3. Hwang, C. L. and K. Yoon (1981). Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications, Springer-Verlag, New York.
  4. Lai, Y. J., T. Y. Liu and C. L. Hwang (1994). "TOPSIS for MODM", Eur. J. Oper. Res., 76.
  5. Olson, D. L. (2004). "Comparison of Weights in TOPSIS Models", Math, Comput, Model, 40.

  Tavana, M. and A. H. Marbini (2011). "A Group AHP-TOPSIS Framework for Human Spaceflight Mission Planning at NASA", Exp. Syst. Appl., 38.