سنجش تطبیقی ریسک اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1390-1380

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

در جهان معاصر، صنعتی شدن جوامع و گسترش مبادلات تجاری و مالی بین‌المللی از یک‌سو و اهمیت موضوع ریسک در دنیای خارج از تئوری و دکترین از‌سوی‌دیگر، ما را بر آن داشته است تا در جهت کاربردی کردن تحلیل‌های ریسک اقتصادی گام‌هایی برداریم. با در نظر گرفتن اهمیت این تحلیل‌ها برای قبل و بعد از مبادلات، مقاله حاضر سعی کرده است با استفاده از روش‌های محاسباتی مؤسسه راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری،[1] که در این زمینه از مبانی نظری و کاربردی منسجمی برخوردار است، میزان ریسک اقتصادی را در جمهوری اسلامی ایران، طی سال‌های1380 تا 1390 بسنجد. با توجه به اینکه مقادیر شاخص‌ها و رتبه‌بندی‌های ارائه شده می‌تواند معیاری برای جذب و یا دفع منابع بین‌المللی و مهم‌تر از همه جلب و یا سلب اعتماد عوامل اقتصادی بین‌المللی باشد راست‌آزمایی این شاخص‌ها نیز می‌‌تواند تعیین کند که آیا مؤسسه مذکور به‌دلیل در دست نداشتن داده‌های مستند و واقعی یا سوگیری عامدانه، در پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های خود دچار انحراف شده است؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که ریسک مرکب اقتصادی‌ که درواقع ترکیبی از ریسک مالی[2] و ریسک اقتصادی محض[3] است با استفاده از داده‌های نهادهای داخلی در ایران کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده توسط مؤسسه راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری است که این مسئله را می‌توان متأثر از دو فرایند بسته بودن نسبی و عدم تأثیرپذیری بازارهای مالی کشور از بازارهای بین‌المللی و دیگری شاخص انتظارات این مؤسسه نسبت به حجم تعاملات مالی و اقتصادی ایران دانست.[1]. International Country Risk Guide (ICRG)


[2]. Financial Risk


[3]. Pure Economic Risk

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparative Assessment of Economic Risk in Islamic Republic of Iran for 1380-1390 Period

نویسندگان [English]

 • Mahdi Abdi 1
 • Hossein Dorri Nogurani 2
چکیده [English]

In the present world, on the one side the society industrialization and extension of international trade and financial transactions and on the other side, the importance of risk in the world out of theory and doctrine forces us to take steps to make these analyses of economic risk practical. Respecting the significance of these analyses for before and after exchanges, the present paper tries to assess the economic risk of Islamic Republic of Iran for 1380-1390 period by using the International Country Risk Guide (ICRG) method, which contains coherence theoretical and practical bases. Since the size of these indexes and presented ratings can be a benchmark of attraction or repulse of international resources, especially it is a good criterion for attraction or divestment of international agent’s confidence, so these indexes’ verification can determine whether this institute has deviation in its analysis or not, due to lack of access to precise data or intentional bias. Results suggest that the composite economic risk (mixture of pure economic risk and financial risk) by using the internal organizations’ data in Iran is less than the forecasted one by ICRG. It can be the result of: 1- relative closeness of financial markets and not getting affected by these markets from international financial markets 2- the expectations of this institute compared to the size of financial and economical interactions of Iran. But the forecast of ICRG for pure economic risk in research period are bigger than calculated one.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Composite Economic Risk Rating’ Anking
 • Financial Risk
 • Pure Economic Risk
 • International Country Risk Guide Method
 1. احمدیان، مریم (1390). معرفی و نقد شاخص راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری ICRG، معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
 2. واعظ، محمد، لیلا ترکی و نعیمه جلوه‌گران (1390). «تأثیر ریسک اعتباری کشور بر خالص تحرک بین‌المللی سرمایه در ایران»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های اقتصادی، سال سیزدهم، ش 1.
 3. گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی، احمد جعفری صمیمی و مسیح مولانا (1389). «مدل رتبه‌بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه به روش تحلیل مؤلفه‌ها»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی جستارهای اقتصادی، ش 12.
  1. Erbs, C.B., R.H. Campbell and T.E Viskanta (1996). ''Political Risk, Economic Risk and Financial Risk'', Financial Analysts Journal 52.
  2. Henry Bouchet, Michel, Ephraim Clark and Bertrand Groslambert (2003). Country Risk Assessment A Guide to Global Investment Strategy, Wiley Finance Series.
  3. Hoti, Suhejla and Michael McAleer (2002). Country Risk Ratings: An International Comparison, University of Western Australia, Department of Economics.
  4. International Country Risk Guide Methodology, PRS GROUP.
  5. K. Nath, Hiranya (2008). Country Risk Analysis: A Survey of the Quantitative Methods. SHSU Economics and Intl. Business Working Paper No. SHSU_ECO_WP08-04.
  6. Oetzel, Jennifer M. and Richard A. Bettis (2001). ''Country Risk Measures: How Risky are They?'', Journal of World Business.

10. Timurlenk, Ozden and Kubilay Kaptan (2012). Country Risk, Istanbul Disaster Education, Application and Research Center (AFAM), IAU.

11. Vij, Madhu (2009). The Determinants of Country Risk Analysis: An Empirical Approach, University of Delhi, Faculty of Management Studies.

12. Vose, David (2008). Risk Analysis: A Quantitative Guide, John Wiley and Sons, Ltd.

13. Wang, Peijie (2004). The Economics of Foreign Exchange and Global Finance, Published By Springer.