سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

نحوه درخواست اشتراک فصلنامه علمی ـ پژوهشی مجلس و راهبرد

خوانندگان محترمی که مایل به اشتراک این فصلنامه هستند می‌توانند حق اشتراک خود را به شماره حساب 2170429002008 سیبا، به نام تمرکز وجوه درآمد عمومی مرکز پژوهش‌ها نزد بانک ملی شعبه بلوار کشاورز کد 190 واریز و اسکن سند بانکی را به همراه مشخصات فردی (اعم از حقیقی و حقوقی، آدرس دقیق و کدپستی، شماره تلفن ثابت و همراه و ایمیل) به پست الکترونیک فصلنامه (mrcmag[at]majlis.ir) ارسال دارند؛ و از طریق دفتر فصلنامه با شماره 83357158 پیگیر درخواست خود باشند.

 

بهای اشتراک سالانه: درخواست 4 شماره 320000 ریال + هزینه پستی هر شماره 3000 ریال.