دوره و شماره: دوره 28، شماره 105، بهار 1400، صفحه 5-433 

مقاله پژوهشی

1. زمینه‌ها و راهکارهای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت

صفحه 5-40

10.22034/mr.2021.434

محمد قاسمی؛ سیدمحمدهادی سبحانیان؛ داریوش ابوحمزه


3. ارائه مدل بومی اجرای سیاست‌های پیشگیری و کنترل آلودگی هوا در ایران (مورد مطالعه: شهر تهران)

صفحه 69-98

10.22034/mr.2021.436

سید محمد مهدی پیغمبرزاده؛ سید‌مهدی الوانی؛ علیرضا امیرکبیری؛ محمد رضا ربیعی مندجین


7. بررسی نقش آموزش‌های احزاب سیاسی در کارآمد‌سازی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آموزش سیاسی

صفحه 177-209

10.22034/mr.2021.440

مصطفی معینی آرانی؛ جهانبخش محبی‌نیا؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ کاظم جلالی