دوره و شماره: دوره 28، شماره 105، بهار 1400، صفحه 5-433 

مقاله پژوهشی

1. زمینه‌ها و راهکارهای کاهش وابستگی بودجه دولت به نفت

صفحه 5-40

محمد قاسمی؛ سیدمحمدهادی سبحانیان؛ داریوش ابوحمزه


3. ارائه مدل بومی اجرای سیاست‌های پیشگیری و کنترل آلودگی هوا در ایران (مورد مطالعه: شهر تهران)

صفحه 69-98

سید محمد مهدی پیغمبرزاده؛ سید‌مهدی الوانی؛ علیرضا امیرکبیری؛ محمد رضا ربیعی مندجین


4. مهندسی عرف در تشخیص ضرر

صفحه 99-124

حمید حمیدیان؛ پرویز عامری


7. بررسی نقش آموزش‌های احزاب سیاسی در کارآمد‌سازی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر آموزش سیاسی

صفحه 177-209

مصطفی معینی آرانی؛ جهانبخش محبی‌نیا؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ کاظم جلالی