دوره و شماره: دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 5-388 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل فقهی مبنای عدم مغایرت در تصویب قوانین اقتصادی

صفحه 5-32

احمدعلی یوسفی؛ محمد مادرشاهی


4. سیاست‌پژوهی ایمنی غذایی: یک مطالعه کیفی

صفحه 95-124

لادن رضی کردمحله؛ جواد حاتمی؛ سیدمحمد شبیری؛ امید نوروزی


7. عوامل شناختی اثرگذار بر ادراک در فرایند قانونگذاری

صفحه 177-208

سیدعلی اکبر افجه؛ وجه‌الله قربانی زاده؛ کاظم جلالی؛ الهام حیدری


8. روندپژوهی فرایند توسعه سیاسی در ایران معاصر

صفحه 209-246

مسعود اخوان کاظمی؛ سیدشمس‌الدین صادقی؛ ایوب پروندی


11. تعیین و رتبه‌بندی آلاینده‌های آب

صفحه 295-324

ابوالفضل روحانی؛ عباس کرامتی؛ جعفر رزمی


14. ارزیابی بهره‌وری نسبی بانک‌های منتخب نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (1394-1393)

صفحه 369-388

سیدمحمدرضا سیدنورانی؛ رضا وفایی یگانه؛ عباس شاکری؛ امیر خادم علیزاده؛ علی امامی میبدی