دوره و شماره: دوره 25، شماره 93، بهار 1397، صفحه 5-420 
2. از تراژدی تعذیب تا کمدی اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعی

صفحه 43-64

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی


3. تأثیر معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده (132) در ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور

صفحه 65-98

سید حسین ایزدی؛ یگانه موسوی جهرمی؛ محمد رضا رضوی؛ فرهاد خداداد کاشی