دوره و شماره: دوره 23، شماره 88، زمستان 1395، صفحه 1-436 

مقاله پژوهشی

1. فقر کودکان در شهر تهران ـ 1390: (آموزش و اطلاعات)

صفحه 5-34

حسین راغفر؛ فاطمه یوسفوند


7. تصویر‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران

صفحه 197-230

روزبه کمالی؛ اله مراد سیف؛ محمد احمدیان


12. نقش ارتباطات نوین و فناوری اطلاعات در تحول مفهوم دیپلماسی

صفحه 359-386

احمد سلطانی نژاد؛ محمد حسین جمشیدی؛ ولی گل محمدی