دوره و شماره: دوره 23، شماره 86، تابستان 1395، صفحه 1-350 

مقاله پژوهشی

1. آینده‌ پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل ساختاری

صفحه 5-32

محمد مهدی مولایی؛ حامد طالبیان


3. مسئولیت مدنی ناشی از فرصت از دست رفته

صفحه 69-94

ابوالفضل بهاری اردکانی؛ سید جعفر هاشمی باجگانی؛ اباالفضل سلیمیان


5. شیوه‌های اثربخش در پیشگیری از برون‌کوچی نخبگان علمی (مطالعه موردی: استان مازندران)

صفحه 119-147

حیدر جانعلی زاده چوب بستی؛ اکبر علی‌وردی‌نیا؛ شیوا پورقاضی


6. شناسایی پارامترهای تأثیرگذار بر تقلب در حوزه مالی

صفحه 149-174

سید بابک ابراهیمی؛ جواد جهانگیرزاده؛ حمید کتابیان


7. ظرفیت‌های خالی در صنایع تولیدی ایران و نقش آن در افزایش تولید ملی

صفحه 175-205

محمدعلی فیض‌پور؛ سعیده رادمنش؛ ابوالفضل شاه محمدی مهرجردی


11. تأثیر آزادی اقتصادی بر بازده بازار سهام ایران

صفحه 303-328

ابوالفضل شاه آبادی؛ راضیه داوری کیش