دوره و شماره: دوره 23، شماره 85، بهار 1395، صفحه 1-330 
4. تأثیر شرایط اقتصادی و اجتماعی روی سلامت روانی در استان‌های ایران (1391-1378)

صفحه 85-106

نادر مهرگان؛ ثمینه قاسمی فر؛ حسین سهرابی وفا؛ خسرو رشید


8. بررسی توزیع فضایی امکانات و زیر ساخت های فرهنگی در شهرستان‌های استان خوزستان

صفحه 199-221

رضا احمدی؛ ذبیح الله ترابی؛ سعید ملکی؛ زینب ولی زاده؛ عبدالعلی رضایی