دوره و شماره: دوره 19، شماره 72، زمستان 1391، صفحه 5-195 

مقاله پژوهشی

1. فرایند سیاستگذاری بلندمدت توسعه

صفحه 5-38

فرشاد مؤمنی؛ رضا زمانی


4. ارزیابی روش‌های محاسبه جداول متقارن داده ـ ستانده؛ با تأکید بر برداشت‌های متفاوت از فرض تکنولوژی در ایران

صفحه 101-139

علی‌اصغر بانویی؛ سید‌هادی موسوی‌نیک؛ مجتبی اسفندیاری کلوکن؛ رضا وفایی یگانه؛ زهرا ذاکری؛ مهدی کرمی