دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. واکاوی جنگ‌های آبی جهت نیل به صلح پایدار آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/mr.2021.4151.4137

میلاد باری پور؛ محمد صادق صادقیان؛ مجتبی انصاریان


3. تحلیل سیاست‌های رسمی‌سازی دستفروشی با رویکرد تحلیل گفتمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/mr.2021.3988.3999

مژگان طاهری تفتی


4. آسیب‌شناسی حمایت کیفری از حق آزادی شخصی در حقوق کیفری ماهوی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/mr.2021.3905.3933

محمد حسن حسنی؛ علیرضا جلالی


5. آینده‌پژوهی نقش چیدمان نهادهای مدنی در بهینه‌سازی توان سیاسی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/mr.2021.3972.3986

مجید گل پرور؛ حسین حسینی نژاد؛ مهدی حسنی باقری


6. اخلاقِ‌باور در نظام عدالت کیفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/mr.2021.3893.3924

محمد آشوری؛ محمد علی مهدوی ثابت؛ نسرین مهرا؛ امیر مرادی


7. واکاوی و تبیین پیشران‌های مؤثر بر آینده مشارکت عمومی در خط‌مشی‌گذاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/mr.2021.4107.4095

وجه‌الله قربانی زاده؛ رسول معتضدیان؛ داوود حسین پور؛ عباسعلی رهبر


8. موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران؛ مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/mr.2021.3878.3911

حسین محمد کوره پز؛ محمد فرجیها؛ محمد متین پارسا


9. تدوین الگوی مناسب نقش گروه‌های فشار در شکل‌دهی خطی‌مشی عمومی‌ ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/mr.2021.3848.3900

صیدطاهر دارآفرین؛ عباس عباس پور؛ عباس منوریان؛ عباس نرگسیان


10. نقش اقتصاد غیررسمی بر کارآفرینی با تأکید بر شاخص کیفیت نهادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/mr.2021.3979.3991

سهیل رودری؛ امیر منصور طهرانچیان


11. جاری‌سازی نوآوری اجتماعی در اسناد کلان سیاستی جهت ارتقای مشارکت اجتماعی در علم و فناوری (مطالعه موردی سند تحول راهبردی علم و فناوری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/mr.2021.3938.3959

علی اصغر سعدآبادی؛ زهره رحیمی راد؛ کیارش فرتاش


13. تدوین چارچوب اجرای حقوق شهروندی مبتنی‌بر خط‌مشی‌گذاری عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1400

10.22034/mr.2021.4014.4025

الله کرم نصیری؛ بیژن عبداللهی؛ سعید جعفری نیا؛ مهدی خیراندیش