دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارائه مدلی برای بررسی و تبیین نقش وقف بر اندازه دولت در اقتصاد با تأکید بر نقش کارآفرینی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

محمدرضا فلاح؛ مهدی جعفری؛ روح اله عبادی


2. مدل لایحه حمایت از انتشارات و کتابخانه‌ها با استفاده از تنقیح قوانین: رویکرد نظریه داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

ناصر کلهری؛ زهره میرحسینی؛ زهرا اباذری؛ سعید غفاری


3. چالش‌های راهبرد حقوقی احیای دریاچه ارومیه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

آیت مولائی


4. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر اجرای استراتژی در بانک‌های تجاری ایران به‌ همراه پیامدهای آن

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

مهدی حقیقی کفاش؛ محسن جلالی؛ مهدی ابراهیمی؛ وحید خاشعی


5. شناسایی و اولویت‌بندی عوامل چندزمینه‌ای مؤثر بر روند فرار مغزها (تحلیل و پیش‌نگری موج چهارم این پدیده در ایران: از 1390 تا افق 1404)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

مهدی نیکویه؛ مسلم شیروانی ناغانی؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ روح الله بیات


6. الزام‌آوری شریعت قبل از تقنین یا تدوین و رابطه آن با اصل حاکمیت قانون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

رضا محمدی کرجی


7. مجوززدایی به‌مثابه مقررات‌زدایی: تحلیل مفهومی مقررات‌زدایی در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

احمد مرکزمالمیری


8. مطالعه سنجشی فرار مالیاتی در مقررات کیفری ایران و کانادا

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

سید مصطفی مشکات


9. قلع و قمع بنا بدون حکم قطعی؛ تخلّف یا صراحت قانون

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

حمید بهره مند؛ ناصر قنبریان


10. جایگاه حکمروایی مطلوب شهری در اسناد قانونی فرادست و پایین‌دست توسعه ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

حسین نظم فر؛ حسین سعدلونیا؛ فرخ طهماسبی


11. طراحی و تدوین استراتژی‌های توسعه فوتبال کشور

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1399

ظهراب گوهری؛ مهرزاد حمیدی؛ سید احسان امیرحسینی


12. بررسی تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر رفاه خانوارهای شهری در ایران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

الناز حسنی پارسا؛ محسن مهرارا