تعداد مقالات: 455
1. سخن سردبیر

دوره 17، شماره 64، زمستان 1389، صفحه 4-5


2. نقش خصوصی‌سازی و تغییر ساختار مالکیت بر کارایی شرکت‌های بیمه

دوره 20، شماره 75، پاییز 1392، صفحه 5-24

فتح الله تاری؛ لطیف حنیفه‌زاده


3. تبعیض روا در آموزش عالی ایران با تأکید بر سهمیه‌های خاص

دوره 20، شماره 76، زمستان 1392، صفحه 5-34

محمدحسین زارعی؛ حمزه محمدی


4. بررسی رابطه بلندمدت میان نرخ ارز و صادرات غیرنفتی در ایران

دوره 21، شماره 77، بهار 1393، صفحه 5-39

آتوسا گودرزی؛ محمدحسن صبوری دیلمی


5. شنود ارتباطات الکترونیک در حقوق کیفری ایران

دوره 21، شماره 78، تابستان 1393، صفحه 5-32

حمید بهره‌مند؛ امیرحسین جلالی فراهانی


7. آزمایش انتخاب گسسته، رویکردی کارا در ارزشگذاری اقتصادی منافع پروژهها و سیاستهای سلامت

دوره 21، شماره 80، زمستان 1393، صفحه 5-37

سیدمحمدهادی سبحانیان؛ جعفر عبادی؛ محسن مهرآرا؛ علی اخوان بهبهانی


8. سرمایه فرهنگی شرکت‌کنندگان در ورزش همگانی (سیاستگذاری و راهکارها)

دوره 19، شماره 69، بهار 1391، صفحه 5-32

امین عادلخانی؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ ابوالفضل فراهانی


9. چارچوبی برای شناسایی شایستگی‌های خط‌مشی‌گذاران ملی (نمایندگان مجلس قانونگذاری)

دوره 19، شماره 70، تابستان 1391، صفحه 5-35

حسن دانایی‌فرد؛ عادل آذر؛ مهدی شیرزادی


10. سنجش و تحلیل هزینه‌های مبادله در اقتصاد ایران

دوره 19، شماره 71، پاییز 1391، صفحه 5-37

حسین صادقی؛ رضا وفایی یگانه؛ مریم آقانصیری


11. فرایند سیاستگذاری بلندمدت توسعه

دوره 19، شماره 72، زمستان 1391، صفحه 5-38

فرشاد مؤمنی؛ رضا زمانی


12. دولت افقی و هماهنگی افقی (چرایی، موانع کلیدی و راهبردها)

دوره 20، شماره 73، بهار 1392، صفحه 5-29

عزیز منصوری؛ عبدالرضا فاضلی


13. بررسی روش‌های تعیین تعرفه خدمات پزشکی در کشورهای توسعه‌یافته و پیشنهاد الگو برای ایران

دوره 20، شماره 74، تابستان 1392، صفحه 5-34

حسین زارع؛ علی اخوان بهبهانی؛ مژگان آزادی؛ ایروان مسعودی اصل


14. بررسی چگونگی افزایش ظرفیت زبان فارسی برای تبدیل شدن به زبان علمی جهانی

دوره 22، شماره 81، بهار 1394، صفحه 5-35

امیرعلی سیف الدین؛ امیر حسین رهبر؛ علیرضا نصراصفهانی؛ محمدمیثم صفرزاده


15. الگوی توسعه اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

دوره 22، شماره 82، تابستان 1394، صفحه 5-33

میثم پیله فروش


17. معیارهایی برای تشخیص و درج احکام در بودجه های سنواتی

دوره 22، شماره 84، زمستان 1394، صفحه 5-30

محمد قاسمی؛ محمد برزگر خسروی


19. آینده‌ پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل ساختاری

دوره 23، شماره 86، تابستان 1395، صفحه 5-32

محمد مهدی مولایی؛ حامد طالبیان


20. کانال‌های تأثیر بوروکراسی بر عملکرد اقتصاد ایران

دوره 23، شماره 87، پاییز 1395، صفحه 5-42

سیداحسان خاندوزی؛ زهرا کاویانی


21. فقر کودکان در شهر تهران ـ 1390: (آموزش و اطلاعات)

دوره 23، شماره 88، زمستان 1395، صفحه 5-34

حسین راغفر؛ فاطمه یوسفوند


23. بررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری

دوره 24، شماره 90، تابستان 1396، صفحه 5-34

محمدحسین زارعی؛ محمد اسدی نزاد


25. سنجش مکانی پهنه‌های فقر شهری در شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهر جدید هشتگرد)

دوره 24، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 5-27

علیرضا بزرگوار؛ کرامت اله زیاری؛ مسعود تقوایی