موضوعات = اقتصاد بین الملل
تعداد مقالات: 6
2. بررسی تأثیر درجه باز بودن اقتصادی بر اقتصاد دانش‌بنیان: رهیافت اقتصادسنجی فضایی

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 297-320

کامران محمودپور؛ لسیان سعیدپور؛ نیلوفر علی دوست


3. تحلیلی از شیوع تروریسم منطقه‌ای و تأثیر آن بر محیط کسب‌و‌کار در ایران

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 149-178

حمید پاداش؛ بهمن خداپناه


5. بررسی آثار تغییرات نرخ ارز بر تولید بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

دوره 24، شماره 91، پاییز 1396، صفحه 203-232

حبیب مروت؛ سمیه شاه حسینی؛ علی فریدزاد