موضوعات = برنامه ریزی شهری
تعداد مقالات: 8
1. کاربست روش تلفیقی SOWT-DEMATEL در مدیریت یکپارچه حریم شهر تهران

دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 243-271

نوبخت سبحانی؛ مریم بیرانوندزاده؛ سینا سلمان زاده؛ احدالله احمدی پرگو


2. پایش توزیع فضایی فقر در استان‌های کشور

دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 149-175

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ سعیده علوی


4. بررسی نابرابری‌های توسعه در استان‌های کشور در راستای تحقق توسعه پایدار

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 297-340

حسین نظم‌فر؛ سمیه محمدی حمیدی؛ مجید اکبری


5. بایستگی‌های ساختاری احراز مدیریت کارآمد در مناطق کلان‌شهری ایران در چارچوب رهیافت نومنطقه‌گرایی

دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 179-208

مهدی علیان؛ حسن اسماعیل زاده؛ محمدتقی رضویان؛ زهره فنی؛ خدر فرجی‌راد


6. سنجش مکانی پهنه‌های فقر شهری در شهرهای جدید (مورد مطالعه: شهر جدید هشتگرد)

دوره 24، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 5-27

علیرضا بزرگوار؛ کرامت اله زیاری؛ مسعود تقوایی


7. بررسی و رتبه‌بندی مناطق شهری بر‌اساس شاخص‌های مسکن (نمونه موردی: ایران)

دوره 24، شماره 91، پاییز 1396، صفحه 319-342

محمدرضا پورمحمدی؛ محمدتقی معبودی؛ هادی حکیمی