موضوعات = جغرافیای انسانی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل فضایی الگوی بیکاری گروه‌های سنی در نواحی روستایی ایران

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 81-112

حسنعلی فرجی سبکبار؛ سیروس حجت شمامی؛ بهمن طهماسی


2. رتبه بندی استانهای کشور براساس شاخصهای حمل و نقل جاده ای

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 381-407

حسنعلی فرجی سبکبار


4. تحلیل توزیع فضایی سالخوردگی جمعیت در ایران

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 265-296

حسنعلی فرجی سبکبار؛ حبیب محمودی چناری؛ میلاد باقری؛ مهدی خداداد