موضوعات = حقوق جرم و جزا
تعداد مقالات: 21
1. اجرای مجازات قصاص در جرم اسیدپاشی

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 113-132

سعید نظری توکلی؛ فاطمه کراچیان ثانی


2. سیاستگذاری جنایی ریسک‌مدار در برابر فناوری ارزهای مجازی

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 247-278

باقر شاملو؛ عارف خلیلی پاجی


3. قمار بازی در فضای مجازی از نظر حقوق کیفری

دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 331-358

مهدی چگنی؛ سیداحمد موسوی


6. تأملّی بر خوانش فیلسوفان اصالت فایده از بازدارندگی کیفر مرگ

دوره 26، شماره 100، زمستان 1398، صفحه 215-241

عبدالرضا جوان جعفری؛ زهرا فرهادی آلاشتی


7. واکاوی سیاست کیفری تقنینی ایران در بستر گفتمان جنبش های مبارزه با جرایم تجاوز به اراضی ملی

دوره 26، شماره 98، تابستان 1398، صفحه 221-251

سیدرضا سجودی؛ علی حسین نجفی ابرندآبادی؛ محسن شکرچی زاده


8. تأملی بر حاکمیت قوانین کیفری در زمان با تاکید بر احکام اجتهادی

دوره 26، شماره 97، بهار 1398، صفحه 165-189

محمدرضا عبدیان؛ غلامحسین الهام؛ سیدسلمان مرتضوی


9. گفتمان‌های کلان اثرگذار بر فرایند قانونگذاری کیفری

دوره 25، شماره 96، زمستان 1397، صفحه 71-98

سکینه خانعلی‌پور واجارگاه؛ جلیل محبی


10. قبض و بسط اصل (167) قانون اساسی در قلمرو کیفری

دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 247-272

رسول احمدزاده؛ غلامحسین الهام


11. جستاری بر خرابکاری هسته‌ای در سامانه کیفری ملّی با رویکردی به مقررات برخی دیگر از کشورها

دوره 25، شماره 95، پاییز 1397، صفحه 59-94

سید مصطفی مشکات؛ احمد رمضانی؛ سهراب صلاحی؛ مریم مرادی


15. از تراژدی تعذیب تا کمدی اصلاح؛ اراده قدرت و وجدان جمعی

دوره 25، شماره 93، بهار 1397، صفحه 43-64

عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سید محمد جواد ساداتی


16. درجه‌بندی تعزیرات: از نوآوری تا بازاندیشی

دوره 24، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 111-135

حمید بهره‌مند


19. تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر

دوره 24، شماره 91، پاییز 1396، صفحه 141-164

حسن پوربافرانی؛ امین مسائلی


20. بررسی تعارض رهیافت‌های تدابیر موقعیت‌مدار نظارت سایبری، با حریم خصوصی کاربران

دوره 23، شماره 87، پاییز 1395، صفحه 75-100

زهرا فرهادی آلاشتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


21. آزادی عمل قضایی در صدور قرارهای تأمین کیفری

دوره 23، شماره 87، پاییز 1395، صفحه 137-162

غلامحسین الهام؛ مصطفی نصیری