موضوعات = حقوق خصوصی
تعداد مقالات: 6
1. صلاحیت قضایی در دعاوی بین‌المللی نقض حقوق مؤلف در فضای سایبر

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 171-194

محمد شکوری گرکانی؛ نجادعلی الماسی


2. مطالعه تطبیقی مقابله با شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران و عراق

دوره 27، شماره 103، پاییز 1399، صفحه 219-246

حوراء عزیز کریم جواد؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ اعظم انصاری


4. مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید با رویکردی بر تولید محصولات تراریخته (به همراه مطالعه‌ای تطبیقی)

دوره 24، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 29-56

میلاد مشایخ؛ مرتضی شهبازی نیا؛ غفور خوئینی


5. جمع ضمانت اجراهای اصلی تخلف از اجرای قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان

دوره 24، شماره 92، زمستان 1396، صفحه 337-362

سیدیونس نورانی مقدم؛ بیزن حاجی عزیزی؛ محمد جواد عیوضی